TELEWINDYKACJA

Pro-klienckie prowadzenie efektywnych procesów windykacyjnych
skuteczna telewindykacja

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Algorytmie rozmowy windykacyjnej i poszczególnych jej etapach.
 • Zasadach rozbijania wymówek.
 • Zasadach zapowiadania sankcji i operowania językiem korzyści.
 • Zasadach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych.
 • Zasadach podsumowania rozmowy niezależnie od jej przebiegu.
 • Zasadach pro-klienckiej postawy w windykacji.
 • Metodach asertywnych w windykacji.
 • Metodach wywierania wpływu w windykacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Kontrolowania rozmowy windykacyjnej na każdym z jej etapów.
 • Zachęcania rozmówców do nawiązywania rozmowy.
 • Wzbudzania odpowiedzialności za rozwiązanie sprawy zadłużenia w klientach.
 • Zapowiadania sankcji w pozytywnym komunikacie, bez narażania się na oskarżenia o straszeniu.
 • Skutecznego negocjowania spłaty.
 • Wywierania wpływu na decyzje płatnicze klientów.
 • Przekuwania wymówek w argumenty.
 • Podnoszenia efektywności rozmów – skrócenia czasu na rzecz zwiększenia wpłat.
 • Dostosowania strategii windykacji do sytuacji w sprawie i typu rozmówcy.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Postawą asertywną w windykacji przy zachowaniu pro-klienckich relacji.
 • Kontrolowaniem przebiegu rozmowy windykacyjnej.
 • Osiąganiem zakładanych celów windykacyjnych.
 • Radzeniem sobie ze stresem i trudnymi emocjami własnymi.
 • Opanowaniem emocji rozmówcy.
 • Wzbudzaniem zaufania klienta i poszukiwaniem satysfakcjonujących rozwiązań.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie skutecznej telewindykacji.

Moduł I Psychologia windykacji.

 • Przyczyny powstawania zadłużenia a skuteczność metod windykacyjnych.
 • Grupy zachowań dłużników i rodzaje wymówek jako narzędzia skutecznego windykatora.
 • Techniki wywierania wpływu w windykacji.
 • Efektywna asertywność w windykacji.
 • Typowe i skrajne zachowania klientów windykacyjnych.

Moduł II Skuteczna telewindykacja. – podstawowe reguły windykacyjne.

 • Procedura skutecznego postępowania windykacyjnego.
 • Schemat rozmowy windykacyjnej.
 • Scenariusze rozmów windykacyjnych.

Moduł III Negocjacje w windykacji.

 • Dostosowanie typu negocjacji do celu windykatora oraz sytuacji w sprawie.
 • Techniki negocjacyjne w windykacji.
 • Praktyczne tricki i proste metody skutecznych negocjacji.

DZIEŃ II

Moduł IV Nowoczesne metody windykacyjne

 • Obiekcje i wymówki dłużników jako narzędzia skutecznej windykacji
 • Sankcje bez sankcji – język korzyści i pozytywny komunikat jako narzędzia efektywnego windykatora
 • Argumentacja windykacyjna – odwołanie do faktów w miejsce zbyt wczesnego wprowadzania sankcji

Moduł V Strategiczne prowadzenie spraw windykacyjnych

 • Postępowanie ugodowe
 • Postępowanie sankcyjne
 • Strategia „dobry-zły policjant” a skuteczność windykacji

Moduł III Relacje w biznesie w postępowaniu windykacyjnym

 • Postawa pro-kliencka w windykacji a skuteczne odzyskiwanie należności
 • Edukacja klienta zadłużonego jako narzędzie sprzyjające odzyskaniu należności

Moduł IV Skuteczna telewindykacja – warsztaty

 • Praktyczne ćwiczenia prowadzenia rozmów – oparte na realnych przykładach sceny typu „role playing”.

Podsumowanie szkolenia oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

TELEWINDYKACJA