szkolenie z zakresu windykacji

Skuteczna telewindykacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Skuteczna windykacja telefoniczna to w rzeczywistości zdecydowanie więcej niż wysoki procent wyegzekwowanych wpłat od dłużników. Prawdziwym wyzwaniem nowoczesnej windykacji jest zwiększanie poziomu spłat należności przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku jako partnera biznesowego. Jak realizować oba te cele? Jakie metody komunikacji są dziś najefektywniejsze w relacji z różnymi dłużnikami i jak telewindykator może poprzez budowanie odpowiedniej relacji z rozmówcą skuteczniej wpływać na jego decyzje? Opracowane przez nas profesjonalne szkolenie z windykacji należności prezentuje i odświeża wiedzę o metodach i technikach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych, w których operuje się językiem korzyści i dostosowuje strategię windykacji do sytuacji w sprawie oraz typu rozmówcy.

Zamknięte szkolenia windykacyjne „Skuteczna windykacja”, które realizujemy na indywidualne zamówienia Klientów, to kursy nastawione na rozwój konkretnych umiejętności i naukę poprzez działanie. Nie tylko mówimy, ale też pokazujemy, jak wygląda skuteczna windykacja należności przez telefon, a potem trenujemy umiejętności i kompetencje, które pomagają kontrolować przebieg rozmowy windykacyjnej na każdym jej etapie i podnosić jej efektywność. Nasze szkolenia z windykacji to jednocześnie szyte na miarę kursy, które w każdym aspekcie dostosowujemy do faktycznych potrzeb danej grupy szkoleniowej, co znacząco podnosi ich efektywność i użyteczność. Podczas warsztatu „Skuteczna windykacja” na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów przeanalizujemy najbardziej przydatne w pracy telewindykatora zagadnienia, takie jak m.in.: prawne aspekty windykacji, nowoczesne techniki windykacji telefonicznej, metody perswazji i wywierania wpływu czy budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w dłużniku, od których w dużej mierze zależna jest skuteczna windykacja długów.

Realizowane na zamówienie szkolenie z windykacji telefonicznej organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów trybach – jako tradycyjne i lubiane szkolenie stacjonarne lub nowoczesny warsztat online. Możesz więc dokładnie poznać z nami najefektywniejsze narzędzia, jakimi dziś posługuje się skuteczna windykacja telefoniczna i zrobić to z dowolnego miejsca i bez angażowania się w uciążliwą logistykę.

Zainteresowany? Koniecznie skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów i zamówić indywidualną wycenę szkolenia dla Twojej organizacji.

Skuteczna telewindykacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu windykacji

Skuteczna windykacja telefoniczna to w rzeczywistości zdecydowanie więcej niż wysoki procent wyegzekwowanych wpłat od dłużników. Prawdziwym wyzwaniem nowoczesnej windykacji jest zwiększanie poziomu spłat należności przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku jako partnera biznesowego. Jak realizować oba te cele? Jakie metody komunikacji są dziś najefektywniejsze w relacji z różnymi dłużnikami i jak telewindykator może poprzez budowanie odpowiedniej relacji z rozmówcą skuteczniej wpływać na jego decyzje? Opracowane przez nas profesjonalne szkolenie z windykacji należności prezentuje i odświeża wiedzę o metodach i technikach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych, w których operuje się językiem korzyści i dostosowuje strategię windykacji do sytuacji w sprawie oraz typu rozmówcy.

Zamknięte szkolenia windykacyjne „Skuteczna windykacja”, które realizujemy na indywidualne zamówienia Klientów, to kursy nastawione na rozwój konkretnych umiejętności i naukę poprzez działanie. Nie tylko mówimy, ale też pokazujemy, jak wygląda skuteczna windykacja należności przez telefon, a potem trenujemy umiejętności i kompetencje, które pomagają kontrolować przebieg rozmowy windykacyjnej na każdym jej etapie i podnosić jej efektywność. Nasze szkolenia z windykacji to jednocześnie szyte na miarę kursy, które w każdym aspekcie dostosowujemy do faktycznych potrzeb danej grupy szkoleniowej, co znacząco podnosi ich efektywność i użyteczność. Podczas warsztatu „Skuteczna windykacja” na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów przeanalizujemy najbardziej przydatne w pracy telewindykatora zagadnienia, takie jak m.in.: prawne aspekty windykacji, nowoczesne techniki windykacji telefonicznej, metody perswazji i wywierania wpływu czy budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w dłużniku, od których w dużej mierze zależna jest skuteczna windykacja długów.

Realizowane na zamówienie szkolenie z windykacji telefonicznej organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów trybach – jako tradycyjne i lubiane szkolenie stacjonarne lub nowoczesny warsztat online. Możesz więc dokładnie poznać z nami najefektywniejsze narzędzia, jakimi dziś posługuje się skuteczna windykacja telefoniczna i zrobić to z dowolnego miejsca i bez angażowania się w uciążliwą logistykę.

Zainteresowany? Koniecznie skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów i zamówić indywidualną wycenę szkolenia dla Twojej organizacji.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenia zamknięte z obszaru telewindykacji to specjalistyczne kursy skoncentrowane na doskonaleniu praktycznych umiejętności niezbędnych do sfinalizowania procesu windykacyjnego w warunkach rozmowy telefonicznej – warsztat pozwala Kursantom wyćwiczyć m.in. umiejętności: prowadzenia negocjacji windykacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako partnera biznesowego, radzenia sobie z wymówkami, argumentowania klientom terminowego regulowania należności zgodnie z obowiązującym prawem, dostosowania strategii windykacji do okoliczności rozmowy, charakteru sprawy i typu rozmówcy. Kurs „Skuteczna telewindykacja” prowadzimy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby danej grupy Kursantów, odnosimy się do realiów i specyfiki ich pracy oraz ich zawodowych doświadczeń. Przygotowane przez ekspertów w dziedzinie negocjacji i windykacji szkolenia z powyższej tematyki prezentują nowe narzędzia i techniki stosowane w windykacji telefonicznej i uczą wykorzystania najbardziej efektywnych metod argumentowania oraz wywierania wpływu, a robią to poprzez działanie – specjalnie zaprojektowane zadania oraz ćwiczenia symulacyjne i role playing. Zamknięte szkolenia ze skutecznej telewindykacji organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach – jako nastawione na bezpośrednią wymianę doświadczeń stacjonarne warsztaty oraz sprzyjające oszczędności czasu kursy online. Pozwala to Kursantom kształcić się w wybranych przez siebie i najbardziej komfortowych dla nich okolicznościach, a firmom zamawiającym kurs dostosować działania szkoleniowe do realiów bieżącej działalności biznesowej. Kursanci uczestniczący w szkoleniu „Skuteczna telewindykacja” zyskują możliwość nieodpłatnego korzystania ze specjalnych sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym warsztat w okresie 30 dni od chwili ukończenia szkolenia. E-konsultacje są bezpłatne, a ich celem jest wsparcie Kursantów w czasie, gdy wprowadzają w swojej pracy poznane w toku zajęć metody i techniki. Wszystkie szkolenia zamknięte dopełniamy również rzetelną ewaluacją i na bieżąco weryfikujemy ich aktualność, poziom merytoryczny oraz efektywność. Gwarantujemy przy tym naszym Klientom atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę realizowanych przez nas programów szkoleniowych. Oferowane przez nas kursy mogą być również dofinansowywane ze środków BUR i Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

Co zyskasz, wybierając szkolenie „Skuteczna telewindykacja” w Human Skills?

Organizowane przez nas warsztaty to zindywidualizowane programy szkoleniowe zaprojektowane przez specjalistów z dziedziny negocjacji i nowoczesnej telewindykacji, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem trenerskim i wyjątkowo wysokim kwalifikacjami. Kursy ze skutecznej telewindykacji prowadzimy, uwzględniając specyfikę zamawiającej warsztat organizacji, a trening zawsze odwołuje się do konkretów, z życia wziętych przykładów i doświadczeń Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy zajęć są po szkoleniu kompleksowo przygotowani do realizacji swoich pracowniczych zadań i mogą z większą skutecznością odzyskiwać należności. Trening w czasie kursu „Skuteczna telewindykacja” ma charakter praktyczny, a najważniejszym jego elementem są ćwiczenia kształtujące umiejętności najbardziej przydatne w pracy telewindykatora, które gwarantują sprawniejszą i efektywniejszą obsługę spraw. Koncentrujemy się na nowych technikach o potwierdzonej skuteczności i pokazujemy, jak m.in. poprzez dostosowanie strategii windykacyjnej do sytuacji i typu rozmówcy uzyskiwać lepsze rezultaty w rozmowie dotyczącej egzekucji należności.

Zamknięty kurs „Skuteczna telewindykacja” pozwala zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • algorytmie rozmowy windykacyjnej i poszczególnych jej etapach;
 • zasadach rozbijania wymówek;
 • zasadach zapowiadania sankcji i operowania językiem korzyści;
 • zasadach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych;
 • zasadach podsumowania rozmowy niezależnie od jej przebiegu;
 • zasadach proklienckiej postawy w windykacji;
 • metodach asertywnych w windykacji;
 • metodach wywierania wpływu w windykacji.

Szkolenie ze skutecznej telewindykacji rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • kontrolowania rozmowy windykacyjnej na każdym z jej etapów;
 • zachęcania rozmówców do nawiązywania rozmowy;
 • wzbudzania odpowiedzialności w klientach za rozwiązanie sprawy zadłużenia;
 • zapowiadania sankcji w pozytywnym komunikacie, bez narażania się na oskarżenia o straszeniu;
 • skutecznego negocjowania spłaty;
 • wywierania wpływu na decyzje płatnicze klientów;
 • przekuwania wymówek w argumenty;
 • podnoszenia efektywności rozmów – skrócenia czasu na rzecz zwiększenia wpłat;
 • dostosowania strategii windykacji do sytuacji w sprawie oraz typu rozmówcy.

Kurs pogłębia kluczowe dla profesjonalnych windykatorów kompetencje związane z:

 • postawą asertywną w windykacji przy zachowaniu proklienckich relacji;
 • kontrolowaniem przebiegu rozmowy windykacyjnej;
 • osiąganiem zakładanych celów windykacyjnych;
 • radzeniem sobie ze stresem i emocjami własnymi oraz rozmówców;
 • wzbudzaniem zaufania klienta i poszukiwaniem satysfakcjonujących rozwiązań.

Szkolenie „Skuteczna telewindykacja” adresujemy w szczególności do:

 • Specjalistów ds. windykacji.
 • Windykatorów telefonicznych.
 • Pracowników działów księgowości.
 • Pracowników działów windykacji.
 • Właścicieli firm.
 • Przedstawicieli handlowych.
 • Wszystkich osób, które zawodowo zajmują się kontaktem z klientem nieregulującym terminowo swoich należności.
 • Wszystkich osób zainteresowanych psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami windykacji.
 • Wszystkich osób chcących poznać tajniki skutecznej windykacji.
 • Wszystkich osób chcących umiejętnie wykorzystywać kontakt telefoniczny do efektywnego odzysku należności.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNA TELEWINDYKACJA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Realizowany na zamówienie stacjonarny kurs „Skuteczna telewindykacja” trwa 2 dni, a buduje go 8 obszernych bloków tematycznych. Ponieważ kurs ma charakter warsztatowy, dominują w jego przebiegu różnorodne ćwiczenia praktyczne, a prowadzony trening wykorzystuje nowatorskie i motywujące do aktywności techniki i metody nauczania. Każda sesja dzienna to minimum 7 godzin zegarowych intensywnego treningu. Szkolenie ze skutecznej windykacji jest kursem o wysokim stopniu indywidualizacji, co powoduje, że zarówno program szkolenia, jak i jego agenda są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań Klientów zamawiających warsztat oraz konkretnych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Poniższy program może więc zostać zmodyfikowany w taki sposób, by Uczestnicy trenowali najbardziej użyteczne w ich przypadku umiejętności czy mogli uczyć się na podstawie przykładów lepiej odwzorowujących realia ich pracy. Stacjonarne kursy zamknięte z telewindykacji odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie – w komfortowo zaaranżowanym ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w sercu stolicy – lub dowolnym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkim Uczestnikom kursu realizowanego w naszym centrum szkoleniowym zapewniamy poczęstunek podawany w czasie przerwy śniadaniowej, a także dwudaniowy lunch, na który zaprosimy Kursantów do jednej z lokalnych restauracji. Uczestnikom stacjonarnego kursu „Skuteczna telewindykacja” bezpłatnie gwarantujemy również komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat nowoczesnej profesjonalnej telewindykacji i metod w niej stosowanych, a także nieodpłatną opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu. Kurs rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych, która pozwala trenerom zoptymalizować zawartość metodyczną i merytoryczną szkolenia, a finałem warsztatu jest opracowanie przez Kursantów osobistej check-listy. W ramach podsumowania szkolenia odbędzie się również jego ewaluacja.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Skuteczna telewindykacja”

Warsztat jest realizowany w zgodzie z widocznym niżej harmonogramem bądź jego zmodyfikowaną wersją zaprojektowaną w toku indywidualnych ustaleń z Klientem zamawiającym dane szkolenie. W swoim standardowym wariancie zamknięte szkolenie z technik i metod skutecznej telewindykacji trwa co najmniej 7 godzin zegarowych w ciągu każdego z dwóch dni szkolenia. Zajęcia rozpoczynamy najczęściej około godziny 9:00 rano, a kończymy po południu, zwykle o godzinie 17:00. Program zajęć przewiduje kilka przerw, przy czym jedna pauza została zaplanowana jako dłuższa przerwa na lunch. Ponieważ zamknięte szkolenie dla telewindykatorów ma charakter warsztatowy, w treningu wykorzystujemy aktywizujące metody nauczania poprzez działanie i doświadczanie, a także atrakcyjne dla Kursantów i niezwykle efektywne formy pracy, takie jak: dyskusja, case study czy ćwiczenia symulacyjne. Przygotowany przez nas trening w pełni realizuje założenia modelu Activity Based Learning oraz wytyczne cyklu Kolba. Szkolenie „Skuteczna telewindykacja” kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Na życzenie Uczestników kursu ekspert prowadzący zajęcia może również osobom biorącym udział w warsztacie udzielić wsparcia w zakresie planowania optymalnej ścieżki dalszego rozwoju ich kompetencji zawodowych.

Formę szkolenia, termin oraz godziny, w których odbywa się kurs z telewindykacji, każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz wymogów Klienta zamawiającego warsztat.

Dzień 1.

Rozpoczęcie kursu: ustalenie celów warsztatu i weryfikacja potrzeb Uczestników zajęć w zakresie skutecznej telewindykacji.

Moduł I. Telewindykacja – psychologia windykacji

 • Przyczyny powstawania zadłużenia a skuteczność metod windykacyjnych.
 • Grupy zachowań dłużników i rodzaje wymówek jako narzędzia skutecznego windykatora.

Przerwa.

Moduł II. Psychologia windykacji – kontynuacja

 • Techniki wywierania wpływu w windykacji.
 • Efektywna asertywność w windykacji.
 • Typowe i skrajne zachowania klientów windykacyjnych.

Przerwa na lunch.

Moduł III. Telewindykacja – podstawowe reguły windykacyjne

 • Procedura skutecznego postępowania windykacyjnego.
 • Schemat rozmowy windykacyjnej.
 • Scenariusze rozmów windykacyjnych.

Przerwa.

Moduł IV. Telewindykacja – negocjacje w windykacji

 • Dostosowanie typu negocjacji do celu windykatora oraz sytuacji w sprawie.
 • Techniki negocjacyjne w windykacji.
 • Praktyczne tricki i proste metody skutecznych negocjacji.

 

Dzień 2.

Moduł V. Telewindykacja – nowoczesne metody windykacyjne

 • Obiekcje i wymówki dłużników jako narzędzia skutecznej windykacji.
 • Sankcje bez sankcji – język korzyści i pozytywny komunikat jako narzędzia efektywnego windykatora.
 • Argumentacja windykacyjna – odwołanie do faktów w miejsce zbyt wczesnego wprowadzania sankcji.

Przerwa.

Moduł VI. Telewindykacja – strategiczne prowadzenie spraw windykacyjnych

 • Postępowanie ugodowe.
 • Postępowanie sankcyjne.
 • Strategia „dobry-zły policjant” a skuteczność windykacji.

Moduł VII. Telewindykacja – relacje w biznesie w postępowaniu windykacyjnym

 • Postawa prokliencka w windykacji a skuteczne odzyskiwanie należności.
 • Edukacja klienta zadłużonego jako narzędzie sprzyjające odzyskaniu należności.

Przerwa na lunch.

Moduł VIII. Telewindykacja – warsztaty

 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu rozmów – symulacje i oparte na realnych przykładach sceny typu „role playing”.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści i wnioski. Przygotowanie osobistej check-listy. Ewaluacja kursu.

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNA TELEWINDYKACJA – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięty kurs online „Skuteczna telewindykacja” to praktyczny warsztat realizowany w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych na stronach znanych i przyjaznych w obsłudze serwisów internetowych: Zoom lub Clickmeeting. Aby wziąć udział w prezentowanym warsztacie, Kursanci będą potrzebowali jedynie dostępu do internetu oraz dowolnego urządzenia pozwalającego zrealizować połączenie video online. Nie są wymagane żadne wyspecjalizowane umiejętności techniczne, a Uczestnicy nie muszą instalować ani kupować żadnego dodatkowego oprogramowania. Zdalny tryb treningu sprzyja oszczędności czasu, pozwala uczyć się i zdobywać nowe umiejętności z dowolnego miejsca, a nade wszystko uwalnia od wielu kłopotliwych działań logistycznych i organizacyjnych. Szkolenia online są przy tym bardzo efektywną i najbardziej ekonomiczną formą szkolenia pracowników oraz metodą zwiększania efektywności windykatorów w odzyskiwaniu długów. Zdalny warsztat z metod skutecznej telewindykacji to kurs nastawiony na rozwijanie praktycznych umiejętności, dlatego trzonem kursu są różnorodne ćwiczenia i zadania umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniu. Staramy się również, by program szkolenia był w maksymalnym stopniu przesycony przykładami adekwatnymi do realiów pracy Kursantów i uczył ich rozwiązywania realnych problemów, z jakimi spotykają się w rozmowach dotyczących egzekwowania spłaty należności. Prezentowany warsztat to dwudniowe intensywne szkolenie, na które składa się 8 głównych modułów tematycznych. Warsztat „Skuteczna telewindykacja” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych, która pozwala nam zoptymalizować zawartość merytoryczną i metodyczną programu szkolenia, a finałem zajęć jest sporządzenie przez Uczestników osobistej check-listy. W ramach podsumowania kursu odbędzie się również jego ewaluacja. Wszystkim Kursantom zapisanym na szkolenie online z telewindykacji zapewniamy nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych porządkujących wiedzę na temat nowocześnie prowadzonej profesjonalnej telewindykacji i metod podnoszących efektywność rozmów z zadłużonymi klientami.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Skuteczna telewindykacja”

Zamknięte szkolenia z technik i metod skutecznej telewindykacji realizujemy w zgodzie z udostępnionym niżej programem lub jego zoptymalizowaną wersją uzgodnioną z Klientem zamawiającym szkolenie z powyższej tematyki. Kursy online poświęcone telewindykacji to dwudniowe intensywne warsztaty teoretyczno-praktyczne trwające standardowo co najmniej 7 godzin zegarowych każdego dnia szkolenia. W planie kursu przewidziane są przerwy, w tym jedna dłuższa pauza w porze obiadowej. Kurs online „Skuteczna telewindykacja” rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych, a uwieńczeniem zajęć jest zadanie pozwalające Kursantom opracować osobisty plan działania na przyszłość. Ponieważ zamknięte kursy z powyższej tematyki charakter warsztatów, w czasie zajęć dominującą rolę odgrywają inspirujące do aktywności nowoczesne metody nauczania, atrakcyjne dla Uczestników formy treningu, np. symulacje, dyskusje, analizy przypadków itp. oraz ćwiczenia ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności. Kurs prowadzimy ponadto, korzystając z nowatorskich koncepcji i form nauczania oraz założeń modelu Activity Based Learning i reguł cyklu Kolba. Na życzenie Kursantów możemy wzbogacić szkolenie o pakiet rekomendacji dotyczących optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych.

Program, formę szkolenia „Skuteczna telewindykacja” oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: omówienie celów kursu i diagnoza potrzeb Kursantów. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Psychologia windykacji (część 1)

 • Przyczyny powstawania zadłużenia a skuteczność różnych metod windykacyjnych.
 • Grupy zachowań dłużników oraz rodzaje stosowanych wymówek jako narzędzia skutecznego telewindykatora.

Przerwa śniadaniowa.

Moduł II. Psychologia windykacji (część 2)

 • Techniki wywierania wpływu w windykacji.
 • Efektywna asertywność w procesie windykacji.
 • Typowe i skrajne zachowania klientów.

Przerwa obiadowa.

Moduł III. Telewindykacja – podstawowe zasady windykacyjne

 • Procedura skutecznego postępowania windykacyjnego.
 • Schemat rozmowy windykacyjnej.
 • Scenariusze rozmów windykacyjnych.

Przerwa.

Moduł IV. Telewindykacja – negocjacje w windykacji

 • Dostosowanie stylu negocjacji do celu windykatora, typu rozmówcy oraz sytuacji.
 • Techniki negocjacyjne w windykacji.
 • Praktyczne tricki i metody skutecznych negocjacji.

 

Dzień 2.

Moduł V. Telewindykacja – nowoczesne metody windykacyjne

 • Wymówki i obiekcje zadłużonych klientów jako narzędzia skutecznej windykacji.
 • Sankcje bez sankcji – pozytywny komunikat oraz język korzyści jako narzędzia skutecznego windykatora.
 • Argumentacja windykacyjna – odwołanie do faktów w miejsce zbyt wczesnego wprowadzania sankcji.

Przerwa na śniadanie.

Moduł VI. Telewindykacja – strategiczne prowadzenie spraw windykacyjnych

 • Postępowanie ugodowe.
 • Postępowanie sankcyjne.
 • Skuteczność windykacji a strategia „dobry-zły policjant”.

Moduł VII. Telewindykacja – relacje w biznesie w postępowaniu windykacyjnym

 • Skuteczne odzyskiwanie należności a postawa prokliencka w windykacji.
 • Edukacja dłużnika jako narzędzie sprzyjające odzyskaniu należności.

Przerwa obiadowa.

Moduł VIII. Telewindykacja – warsztaty

 • Praktyczne ćwiczenia prowadzenia rozmów – oparte na realnych przykładach sceny typu „role playing” i symulacje.

Zakończenie kursu: podsumowanie wiadomości i wnioski. Sporządzenie osobistej check-listy. Ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Podczas szkolenia otrzymałam wiele konkretnych odpowiedzi na sytuacje z życia. Wiele technik postaram się przenieść do swojej codziennej pracy. Szkolenie pozwala mi cieszyć się i czerpać satysfakcję z pracy w windykacji.

Dzięki treningowi z windykacji znam odpowiedzi na wiele trudnych pytań, wiem jak odpowiednio prowadzić rozmowy i jak znaleźć swój styl rozmowy z dłużnikiem, znam główny cel i wiem jakie są techniki, aby skutecznie odzyskać należności. Ponadto zdobyłam dużo wiedzy, pewność siebie oraz wiem jak skupić się na celu.

Szkolenie wysokiej jakości, bardzo dobry stosunek trenera do uczestników, praktyczne podejście do tematu. Dzięki temu szkoleniu już wiem jak mam sobie poradzić z trudnym klientem.

Klienci

Z tego tematu mieliśmy przyjemność m. in. Klientów takich firma jak: PSA Finance Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas