skuteczna telewindykacja

Skuteczna telewindykacja

Prawdziwym wyzwaniem nowoczesnej windykacji jest zwiększanie poziomu spłat należności przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku jako partnera biznesowego.

Dlatego szkolenie skrojone na miarę potrzeb profesjonalnych Windykatorów obejmuje nie tylko umiejętności negocjacji windykacyjnychradzenia sobie z wymówkamiargumentowania klientom terminowego regulowania należności zgodnie z wytycznymi prawa oraz specyfiki windykacji telefonicznej, ale także mając na uwadze podtrzymanie relacji z klientami poprzez pro-kliencką postawę w windykacji, pozytywny język i operowanie korzyścią z dokonanej spłaty.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Algorytmie rozmowy windykacyjnej i poszczególnych jej etapach.
 • Zasadach rozbijania wymówek.
 • Zasadach zapowiadania sankcji i operowania językiem korzyści.
 • Zasadach prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych.
 • Zasadach podsumowania rozmowy niezależnie od jej przebiegu.
 • Zasadach pro-klienckiej postawy w windykacji.
 • Metodach asertywnych w windykacji.
 • Metodach wywierania wpływu w windykacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Kontrolowania rozmowy windykacyjnej na każdym z jej etapów.
 • Zachęcania rozmówców do nawiązywania rozmowy.
 • Wzbudzania odpowiedzialności za rozwiązanie sprawy zadłużenia w klientach.
 • Zapowiadania sankcji w pozytywnym komunikacie, bez narażania się na oskarżenia o straszeniu.
 • Skutecznego negocjowania spłaty.
 • Wywierania wpływu na decyzje płatnicze klientów.
 • Przekuwania wymówek w argumenty.
 • Podnoszenia efektywności rozmów – skrócenia czasu na rzecz zwiększenia wpłat.
 • Dostosowania strategii windykacji do sytuacji w sprawie i typu rozmówcy.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Postawą asertywną w windykacji przy zachowaniu pro-klienckich relacji.
 • Kontrolowaniem przebiegu rozmowy windykacyjnej.
 • Osiąganiem zakładanych celów windykacyjnych.
 • Radzeniem sobie ze stresem i trudnymi emocjami własnymi i rozmówcy.
 • Wzbudzaniem zaufania klienta i poszukiwaniem satysfakcjonujących rozwiązań.

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści ds. windykacji.
 • Windykatorzy telefoniczni.
 • Pracownicy działów księgowości.
 • Pracownicy działów windykacji.
 • Właściciele firm.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się kontaktem z klientem nie regulującym terminowo swoich należności .
 • Wszystkie osoby zainteresowane psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami windykacji.
 • Wszystkie osoby chcące poznać tajniki skutecznej windykacji.
 • Wszystkie osoby chcące umiejętnie wykorzystywać kontakt telefoniczny do efektywnego odzysku należności.

Program Szkolenia

Skuteczna telewindykacja

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie skutecznej telewindykacji.

Moduł I – Telewindykacja – psychologia windykacji.

 • Przyczyny powstawania zadłużenia a skuteczność metod windykacyjnych.
 • Grupy zachowań dłużników i rodzaje wymówek jako narzędzia skutecznego windykatora.

Przerwa.

Moduł I – psychologia windykacji cd.

 • Techniki wywierania wpływu w windykacji.
 • Efektywna asertywność w windykacji.
 • Typowe i skrajne zachowania klientów windykacyjnych.

Przerwa na obiad.

Moduł II – Telewindykacja – podstawowe reguły windykacyjne.

 • Procedura skutecznego postępowania windykacyjnego.
 • Schemat rozmowy windykacyjnej.
 • Scenariusze rozmów windykacyjnych.

Przerwa.

Moduł III – Telewindykacja – negocjacje w windykacji.

 • Dostosowanie typu negocjacji do celu windykatora oraz sytuacji w sprawie.
 • Techniki negocjacyjne w windykacji.
 • Praktyczne tricki i proste metody skutecznych negocjacji.

Dzień II

Moduł I  – Telewindykacja – nowoczesne metody windykacyjne

 • Obiekcje i wymówki dłużników jako narzędzia skutecznej windykacji
 • Sankcje bez sankcji – język korzyści i pozytywny komunikat jako narzędzia efektywnego windykatora
 • Argumentacja windykacyjna – odwołanie do faktów w miejsce zbyt wczesnego wprowadzania sankcji

Przerwa.

Moduł II – Telewindykacja – strategiczne prowadzenie spraw windykacyjnych

 • Postępowanie ugodowe
 • Postępowanie sankcyjne
 • Strategia „dobry-zły policjant” a skuteczność windykacji

Moduł III – Telewindykacja – relacje w biznesie w postępowaniu windykacyjnym

 • Postawa pro-kliencka w windykacji a skuteczne odzyskiwanie należności
 • Edukacja klienta zadłużonego jako narzędzie sprzyjające odzyskaniu należności

Przerwa na obiad

Moduł IV – Warsztaty

 • Praktyczne ćwiczenia prowadzenia rozmów – oparte na realnych przykładach sceny typu „role playing”.
 • Podsumowanie szkolenia z zakresu skutecznej telewindykacji i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Podczas szkolenia otrzymałam wiele konkretnych odpowiedzi na sytuacje z życia. Wiele technik postaram się przenieść do swojej codziennej pracy. Szkolenie pozwala mi cieszyć się i czerpać satysfakcję z pracy w windykacji.

Dzięki treningowi z windykacji znam odpowiedzi na wiele trudnych pytań, wiem jak odpowiednio prowadzić rozmowy i jak znaleźć swój styl rozmowy z dłużnikiem, znam główny cel i wiem jakie są techniki, aby skutecznie odzyskać należności. Ponadto zdobyłam dużo wiedzy, pewność siebie oraz wiem jak skupić się na celu.

Szkolenie wysokiej jakości, bardzo dobry stosunek trenera do uczestników, praktyczne podejście do tematu. Dzięki temu szkoleniu już wiem jak mam sobie poradzić z trudnym klientem.

Klienci

PSA Finance Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas