Kolory osobowości

Poznaj siebie, Twój zespół, Twojego szefa oraz Twoich bliskich

Model DISC Komunikacja interpersonalna w biznesie

Komunikacja Interpersonalna i budowanie relacji biznesowych.

Propozycje dedykowane na zamówienia indywidualne:

ANALIZY BEHAWIORALNE (INDYWIDUALNE I WIELOOSOBOWE

System Extended DISC® jest pakietem narzędzi pozwalających na diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów i predyspozycji pracowników. Został zaprojektowany, aby dostarczyć użytkownikom praktycznego planu działania, który pozwoli na poprawę działań osób, zespołów, organizacji.

RAPORTY INDYWIDUALNE:

Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

ZASTOSOWANIE

 • Analiza Indywidualna jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich obszarach jak:
 • Rekrutacja
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Coaching i mentoring
 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Szkolenia z zakresu komunikacji
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
 • Szkolenia z zakresu obsługi klienta
 • Przykładowe dostępne raporty:
 • Ja jako lider
 • Ja jako coach/mentor
 • Moje talenty w sprzedaży
 • Mój styl uczenia się
 • Mój styl komunikacji

RAPORTY WIELOOSOBOWE:

ANALIZA ZESPOŁU

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

ZASTOSOWANIE

Extended DISC Analiza Zespołu jest ulubionym narzędziem zarówno prezesów firm, menedżerów zespołów jak i szeregowych pracowników. Jest łatwa w stosowaniu i zrozumieniu, a jednocześnie efektywna i dająca możliwości różnorodnego wykorzystania.

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole, umożliwia podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.

Najczęstszymi zastosowaniami Analizy Zespołu są:

 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Obniżanie fluktuacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów

ANALIZA PARY PRACOWNIKÓW

 • Przełożonym, a podwładnym
 • Współpracownikami
 • Nowym pracownikiem, a przełożonym
 • Coachem i osobą coachowaną
 • Mentorem i mentee
 • Członkami zespołu projektowego

ANALIZY PORÓWNAWCZE

Do najbardziej popularnych należy doskonalenie relacji pomiędzy:

 • Rekrutacja – tworzenie list i rankingów kandydatów
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Analizy potencjału zespołu dla menedżera
 • Tworzenia banchmarkingów (np. najlepszych handlowców)

POZNAJ NARZĘDZIE EXTENDED DISC:

Skontaktuj się z nami i dowiedź się co możemy dla Ciebie zrobić.

tel. (22) 22 42195, (22) 2242196 

biuro@humanskills.pl