Arte Team – Building/ City Building / Eko City Team Building

Arte Team Building to forma aktywności w postaci kreatywnej zabawy, dzięki której wśród uczestników zachodzą procesy grupowe. Koncepcja team – buildingu to scenariusz umożliwiająca uczestnikom swobodny udział w procesie w oderwaniu od codziennych obowiązków zawodowych, co sprzyja powstawaniu w grupie wyjątkowej atmosfery, współzawodnictwa oraz postaw twórczych.

Podczas wykonywania, zleconego przez trenera, zadania w grupie wyłaniają się liderzy oraz pozostałe pozycje w zespole, dochodzi więc do formowania grupy operacyjnej i tzw. „back office”. Team – building jest sprawdzianem pracy zespołowej zachodzącej wśród uczestników, dzięki czemu stanowi podstawę do określenia zarządzania zespołowego, delegowania zadań, zarządzania kryzysowego, czy zarządzania zamianą. Jest również nieocenionym narzędziem do zarządzania zespołem pracowników, przydatnym w tematyce HR i top managementu.

Uczestnicy nabywają wiedzę:

 • Zasadzie różnorodności, która zwiększa jakość pracy zespołu, pod warunkiem, że jest umiejętnie zarządzana, gdzie m.in. kładzie się nacisk na wzajemną uważność, rozbudzanie wzajemnej ciekawości, sprawną komunikację.
 • O sobie samych i sobie wzajemnie – ciekawa osnowa team – buildingu uwalnia „supermoce” i obnaża słabości, umożliwia analizę relacji i prowokuje nowe sposoby skutecznego komunikowania się.
 • Zależnie od preferencji klienta – do wyboru – wiedza z następujących obszarów:
 • 12 zabójców komunikacji,
 • słuchanie aktywne,
 • inteligencja emocjonalna,
 • uważność w relacjach,
 • morowa trójka czyli kreatywność-twórczość-innowacja,
 • twórcze poszukiwanie rozwiązań, inne wg potrzeb zespołu i klienta.

Ten team – building jest nieocenionym narzędziem do zarządzania zespołem pracowników, przydatnym w pracy HR i top managementu.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Praktycznego posługiwania się różnymi narzędziami komunikacyjnymi (konkretne narzędzia zostaną ustalone w oparciu o potrzeby klienta oraz możliwy czas trwania spotkania).
 • Obcowania i – prawdopodobnie umiarkowanego – posługiwania się ustalonym zestawem narzędzi dla plastyków.
 • Atutem jest nabycie dodatkowych umiejętności kreatywnych i twórczych przez uważnych uczestników, możliwość rozbudzenia chęci jeszcze bardziej świadomego rozwijania swojego potencjału, z uwzględnieniem swoich najlepszych cech osobowości oraz akceptacji ograniczeń.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Wyszukiwaniem okazji do prezentowania swoich mocnych stron – oto team-building w nowoczesnej formule – gdzie jest miejsce na zaznaczenie indywidualizmu, współpracy, miejsce na swobodny wybór.
 • Wskazywaniem liderów, formowaniem grup operacyjnych i „back office”, wyznaczaniem naturalnych pozycji w zespole.
 • Zarządzaniem zespołowym i delegowaniem zadań, zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem zmianą w oparciu o różnorodność.
 • Scenariusz odrywający uczestników od codziennych obowiązków zawodowych, tworzy wyjątkową atmosferę w grupie: jest zabawą, wyzwala kreatywność, współzawodnictwo, sprzyja kształtowaniu postaw twórczych, zwykle jest także bardzo integrujący.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 • Przedstawienie trenera i uczestników (zespołów w przypadku większych grup) i ustalenie zasad/tzw. kontraktu.
 • Krótkie (najczęściej zabawne) wprowadzenie w zagadnienie związane z poruszaną problematyką wg wcześniejszych uzgodnień ze zleceniodawcą – np. z komunikacją, konfliktem, zarządzaniem czasem, delegowanie itd.
 • Pierwsze zadanie w grupach, nawiązujące do tematu i jednocześnie wprowadzające w tematykę team-buildingu.
 • Team – building:
 • Prezentacja celu i zasad działania.
 • Działania twórcze.
 • Podjęcie próby stworzenia wspólnego finałowego dzieła.
 • Wspólny finał.
 • Dyskusja i wnioski.
 • Sesja fotograficzna całej grupy i poszczególnych zespołów z ich pracami.

 

Trener:

Poznaj również: