Moc autoprezentacji – team building

moc autoprezentacji szkolenie

Moc autoprezentacji to warszat kreatywno – integracyjny, dzięki któremu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z pojęciem tożsamości socjalnej i problematyką autoprezentacji, taką jak skuteczne przedstawianie się oraz mówienie o sobie. W efekcie końcowym każda z osób stworzy indywidualną, ciekawą definicję własnej tożsamości (artecoaching). Integracja oparta na uważności oraz koncentracja na sobie i drugiej osobie pozwoli uczestnikom sprawdzić działanie własnej definicji tożsamości w praktyce.

Warsztat idealny dla osób zawodowo odpowiedzialnych za budowanie i utrzymywanie relacji:

 • Zespołów sprzedażowych, specjalistów i managerów new business, pracowników odpowiedzialnych za budowanie relacji z klientami, partnerami.
 • Pracowników „front office” – recepcji, sekretariatu, asystentek, sprzedaży bezpośredniej.
 • Przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy samodzielnie budują swój wizerunek i relacje biznesowe…
 • Osób z branży marketingowej, eventowej, public relations i innych związanych z budowaniem długotrwałych relacji.
 • Także wszystkich osób, którym tak w życiu zawodowym, jak i towarzyskim zależy na budowaniu przyjaźni i wszelkich fascynujących relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia ciekawej definicję własnej tożsamości i weryfikacji jak działa w komunikacji,
 • Doświadczenia integracji opartej na uważności, skupianiu uwagi, koncentracji na sobie i na drugiej osobie,
 • Zagłębienia się w cechy osobiste – własne i całej grupy/zespołu, tym samym budowanie zdrowej empatii i asertywnej komunikacji zespołowej/grupowej,
 • Budowania pewność siebie we współpracy i komunikacji – poprzez odkrywanie swojego oraz zespołowego potencjału w oczach swoich i oczach kolegów oraz nowych sposobów na przedstawianie się,

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Autoprezentacji.
 • Budowania marki osobistej.
 • Komunikacji interpersonalnej. 
 • Współpracy zespołowej.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 1. Tworzenie własnej definicji socjalnej samego siebie – nowe sposoby na przedstawianie się i mówienie o sobie. Każdy uczestnik tworzy własną definicję samego siebie – definicję swojej tożsamości (wykład, warsztat, ćwiczenia indywidualne).
 2. Praca zespołowa/grupowa oraz samodzielna praca autorefleksyjna poprzez stworzenie portretu a następnie autoportretu za pomocą plam, symboli, słów (artecoaching – zespołowa kreatywna praca twórcza i prezentacje prac), a następnie dyskusji na temat mocy autoprezentacji w różnych kontekstach i sytuacjach (dyskusja).

Informacje dodatkowe:

 • Możliwość rozbudowania programu o elementy merytoryczne – szkolenie, feedback trenerski lub speech motywacyjny (szeroki zakres zagadnień z zakresu inteligencji emocjonalnej: n.in. komunikacja, kreatywność, motywacja, inne).

Trener:

Poznaj również: