Potęga słuchania – karty coachingowe

Intercultural Training - in company training

Codziennie, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej i biznesowej, unikamy ocen, niechętnie wyrażamy na głos swoje zdanie, wykluczamy z codziennego słownika przymiotniki, powstrzymujemy się od jasnego prezentowania swoich poglądów. Tak. Liczymy się z konsekwencjami. I z pewnością jest w tym wiele słuszności – ale tylko w pewnych okolicznościach. Dalej – zdarza się, że gubimy naturalną ciekawość dziecka, nie dopytujemy, coraz mniej zadajemy pytań, bo nie chcemy być odbierani, jako ciekawscy, wścibscy. Nie dajemy sobie przestrzeni na zaspokojenie potrzeby posiadania informacji, nie dając jednocześnie jej także innym. Coraz więcej mówi się o samotności w tłumie, o obniżeniu umiejętności budowania więzi międzyludzkich, o tym, że nawet bliscy sobie ludzie rozmawiają coraz mniej – a jeśli nie mniej, to z pewnością o sobie wiedzą mniej, niż poprzednie pokolenie. Jest na to rada. Jest jeszcze coś pośrodku. O tym jest ten warsztat.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Sposobach wyrażania swojego zdania – ocenianie jest naturalną cechą człowieka i świadczy o zdrowym funkcjonowaniu mózgu, zaś jedynie forma uzewnętrznienia własnego poglądu zaświadcza o kulturze osobistej i/lub biznesowej.
 • Poziomach aktywnego słuchania – pogłębianie rozmowy, dopytywanie i zadawanie pytań na poziomie emocjonalnym jest okazaniem uważności drugiej stronie i nie ma nic wspólnego z byciem ciekawskim.
 • Znaczeniu wartości w relacjach zawodowych – ludzi fascynują wzajemne podobieństwa i różnice, zaś trwale łączą wartości.
 • Przekonaniach i wartościach – jakie są różnice i podobieństwa.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Okazywania uważnosci w rozmowie i czerpania korzyści z jej praktycznego zastosowania w relacjach.
 • Tworzenia i budowania relacji o nowej jakości w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół i w biznesie.
 • Odróżniania przekonań od wartości.
 • Pogłębienia więzi między uczestnikami wraz z otwarciem się na nowe formy budowania i pogłębiania relacji tak między nimi samymi, jak i na zewnątrz organizacji (np. z klientami, partnerami firmy).
 • Rozwijania umiejętności precyzyjnego wyrażania się i słuchania, dalszego kształtowania inteligencji emocjonalnej i postępów w rozwoju osobistym.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Umiejętnościami miękkimi wykorzystywanymi w pracy zespołowej.
 • Kształtowaniem inteligencji emocjonalnej w zakresie skutecznej komunikacji intra i interpersonalnej.
 • Rozbudzania kreatywności
 • Budowaniem systemu wsparcia w zespole.
 • Radzeniem sobie ze stresem i konfliktem w zespole.
 • Odnalezieniem swojej osobowości i indywidualności w zespole oraz kształtowaniem uważności i empatii i zrozumienia wobec innych, odmiennych typów osobowościowych.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 1. Część szkoleniowo-warsztatowa z wykorzystaniem kart coachingowych- mogą zostać poruszone następujące zagadnienia:
 • Na co zwracać uwagę w rozmowie?
 • Jak okazywać uważność (tolerancja, cierpliwość, spokój jako narzędzia wywierania wpływu) ?
 • Czym różnią się przekonania od wartości?
 • Jak powstaje „chemia” między ludźmi i dlaczego z niektórymi pracuje się lepiej, spędza się lepiej urlop?
 • Jak zwykłą relację zamienić w relację trwałą?
 • Poziomy słuchania – słuchanie aktywne.
 • Do czego służy słuchanie emocjonalne?
 • Jak odkrywać i mierzyć wartości na różnych etapach życia i w różnych kontekstach?
 1. Cześć coachingowa z wykorzystaniem metod arteterapii i fotoarteterapii (pogłębiona autorefleksja):
 • Jakie są moje najważniejsze wartości, którymi kieruje się w życiu – „twórcze” wyrażenie i sesja fotograficzna (każdy uczestnik będzie miał wykonane portretowe zdjęcie ze swoją najważniejszą wartością).
 1. Część team-buildingowa: praca w grupach nad ustaleniem wspólnych wartości i plastyczne wyrażenie jej.
 2. Część integracyjna: wspólne zdjęcia grupowe z wartościami, które łączą – z wykonaną pracą plastyczną.

Informacja dodatkowa:

 • Część kreatywna warsztatu może być modyfikowna w zależności od preferencji klienta – praca z fotografią może być zastąpiona pracą manualną w postaci wykonania dedykowanego prezentu – zdolności artystyczne nie mają tutaj znaczenia – liczy się aktywne słuchanie, które determinuje efekt wykonanej pracy.

Technika do wyboru:

 • Zdobienie kamieni specjalnymi farbami (oryginalna ozdoba, przycisk do papieru).
 • Zdobienie kubków, filiżanek, talerzy za pomocą farb do szkła i porcelany.
 • Imprezy typu x-mas party: zdobienie bombek, bądź wykonanie stroika na drzwi lub stół.
 • Imprezy tuż przed wielkanocą: zdobienie jaj drewnianych lub porcelanowych.
 • Imprezy poprzedzające wydarzenia firmowe (np. Jubileusz firmy, ślub pracownika, inne): zdobienie/wykonanie wspólnego prezentu.
 • Inne do uzgodnienia.

Trener:

Poznaj również: