Od osobowości do wyników – team building

od osobowości do wyników szkolenie

Warsztat „Od osobowości do wyników” daje uczestnikom możliwość spojrzenia na drugiego człowieka w odmienny, empatyczny sposób. Zwiększa świadomość jednostki w zakresie występowania zakłóceń na linii nadawca-odbiorca, które pojawiają się w sytuacji gdy umiejętność słuchania nie są rozwinięte i gdy towarzyszy im zła wola. Konieczność wypracowania wspólnego efektu końcowego składnia uczestników do skupienia uwagi na rozmówcy. Zadanie postawione przed grupą jest pewnego rodzaju sprawdzianem komunikacji międzyludzkiej i w naturalny sposób prowokuje do dialogu, dzięki któremu dochodzi do wymiany poglądów i ujawnienia swoich cech charakteru, upodobań, czy hobby.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ:

 • Technikach efektywnego prowadzenia prezentacji i dopasowania się do audytorium.
 • Własnych mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
 • Komunikacji niewerbalnej i jej roli w przekazywaniu komunikatu.
 • Sposobach na utrzymanie uwagi i zainteresowania słuchaczy.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Odnaleźć swoją osobowość i indywidualność w zespole oraz kształtować empatię i zrozumienie wobec innych, odmiennych typów osobowościowych.
 • Wejść na wyższy stopień integracji podzespołów i całej grupy.
 • Budować profesjonalny wizerunek własnej osoby.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wystąpieniami.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Autoprezentacją.
 • Współpracą zespołową.
 • Efektywnością indywidualnej.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 1. Praca warsztatowa w zespołach – uczestnicy zostaną połączeni w zespoły. Celem każdego z nich jest wyodrębnienie i nazwanie przyczyn dla jakich współpraca między ludźmi nie jest możliwa a następnie stworzenie pracy zbiorowej – symbolu obrazującego ich grupę – flaga, herb, logotyp, godło, rzeźba, obraz, kalendarz, komiks, kolaż, asamblaż…  Ma on zawierać elementy wspólne dla całego zespołu i jednocześnie wyróżniające od pozostałych zespołów. Ważne, by tworzony wizerunek mieścił w sobie indywidualne cechy wszystkich osób, a także cechę wspólną, która łączy cały zespół. Do podsumowań i głębokich refleksji dodatkowo posłużą karty coachingowe – które na zasadzie gry w skojarzenia – pomogą każdemu zespołowi podsumować działania i odpowiedzieć na takie pytania jak:
 • Gdzie jest pułapka?
 • Czego się dowiedzieliście o sobie?
 • Kto na tym jeszcze skorzysta?
 • Co jeszcze możecie zrobić w tej sprawie?
 • Co jest zagrożeniem?
 1. Prezentacja prac: każdy z zespołów zaprezentuje pozostałym swoją pracę omawiając etapy jej tworzenia oraz przesłanie. Każdy team otrzymuje inne narzędzia i przybory – i w oparciu o to co „wylosuje” zabiera się natychmiast do pracy. Celem warsztatu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czym jest „to coś”, co decyduje o dialogu pomiędzy ludźmi, dobrej komunikacji i znakomitych wynikach współpracy – a następnie wyrażenie tego w twórczy interesujący sposób.

Informacje dodatkowe:

 • Program może zostać dostosowany do różnych celów Zarządu lub działu HR – np. poprzez skierowanie uwagi na jednostkę, motywację lub inaczej. Zajęcia pozwolą poznać się lepiej uczestnikom, poznać w szczególności nowozatrudnione osoby, przedstawić swoje silne strony oraz pasje realizując cel integracji oraz poprawy komunikacji.

Program może być realizowany w wersji team-buildingowej  (rywalizacja, współpraca, komunikacja) lub rekreacyjnej tj. nastawionej na integrację i zabawę.

Opcją jest rozbudowanie programu o wykonanie badania zespołowego myślenia (test psychometryczny) i z komunikacji i współpracy osób o odmiennych sposobach myślenia.

Trener:

Poznaj również: