Heros Navigares® – Podróż Bohatera- Silna Załoga

podroz-bohateria-teambuilding

Zapraszamy Ciebie i Twój zespół do niezwykłej przygody rodem z powieści Josepha Cambela – „Bohater o tysiącu twarzy”.

„Silna Załoga” to warsztat na bazie coachingowej gry planszowej Heros Navigares® inspirowanej monomitem podróży bohatera. Gra wykorzystuje wiele różnych metod pracy grupowej i indywidualnej, pracy z obrazem i metaforą oraz ćwiczeń manualnych. Wcielając się w rolę członków załogi mitycznego statku, uczestnicy wyruszą w podróż pełną niespodziewanych zwrotów akcji, wymagających od nich współpracy i stawienia czoła przeszkodom jakie napotkają w drodze do celu. Warsztat umożliwi reintegrację i wzmocnienie współpracy w zespole, bo zgrana załoga to skarb sam w sobie i żadne sztormy ani demony jej nie straszne.

Zrozumienie własnych potrzeb, wartości, zasobów jest kluczowe dla sprawnego działania zespołu. Pracownik, który dobrze czuje się w swoim zespole i zna bezpośrednio swoich „współtowarzyszy” znacznie lepiej identyfikuje się z firmą i mocniej angażuję w zadania. Spotkania integracyjne „w realu” usprawniają komunikację, zapewniają rekreację i zmniejszają napięcia, które często pojawiają się pomiędzy członkami zespołów w sytuacjach stresowych. Pandemia, bez wątpienia przyczyniła się do poczucia samotności i wyobcowania wśród ludzi. W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie warto wzmacniać współpracę zespołową opartą na relacjach partnerskich.

Organizacja warsztatów na bazie gry Heros Navigares® na kanwie archetypu „podróży bohatera” sprawia, że gracze w niemal intuicyjny sposób sięgają do bardzo ważnych aspektów, które mają wpływ na dokonywane przez nich decyzje. W efekcie mają również wpływ na osiągane cele. Te aspekty związane są z ich najważniejszymi wartościami, tożsamością, posiadaną wizją, prawdziwą misją – czyli wszystkim tym co w dokonywaniu zmiany, realizacji zamierzeń – ma ogromne znaczenie. Ideą warsztatów jest też wzmocnienie w uczestnikach poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania w zespołowo wyznaczonym kierunku.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Sile pracy z metaforą
 • Swoich wartościach/potrzebach zespołu
 • Wyznaczaniu celu zespołowego
 • Zasobach zespołu
 • Archetypach dominujących w zespole
 • Blokadach zespołu
 • Rozwiązywaniu konfliktów
 • Wartości sieci zasobów społecznych
 • Tworzeniu strategii działania, związanej z napotkanymi przeszkodami 
 • Tworzeniu planu działania

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Pracy z metaforą
 • Współpracy zespołowej
 • Reakcji i radzenia sobie w zmianie
 • Efektywności indywidualnej – identyfikacji mocnych stron i blokujących przekonań
 • Tworzenia skutecznej strategii działania

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Uspójnieniem wizji i wyznaczaniem celu działań – odkryciu jego istoty (sens i wartość jaką ze sobą niesie)
 • Skonfrontowaniem swoich działań z najważniejszymi potrzebami i wartościami swoimi oraz zespołu
 • Nabraniem odwagi do dokonania ważnych zmian, które umożliwią osiągnięcie celu
 • Analizą potencjału zespołu oraz identyfikacją tego czego brakuje, aby osiągnąć swoje zamierzenie
 • Skonfrontowaniem się z trudnościami jakie obecnie stoją na drodze i ustalenia strategii radzenia sobie z nimi
 • identyfikowaniem sojuszników i towarzyszy, którzy wesprą walce z przeciwnościami i barierami podczas podróży

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

Podróż bohatera – archetyp od tysięcy lat obecny i silnie zakorzeniony w naszej kulturze, wykorzystano w grze jako metaforę każdej drogi prowadzącej do wyznaczonego celu z typowymi i powtarzalnymi dla niej etapami:

 • Etap I – Usłyszenie i podjęcie wezwania
 • Etap II – Przekroczenie progu
 • Etap III – Lustro wody – poznaj wartości i archetypy
 • Etap IV – Zasoby
 • Etap V – Pokonywanie przeciwności i demonów,
 • Etap VI – Moja strategia
 • Etap VII – Jestem u celu – transformacja

Ćwiczenia w każdym etapie zostały zaprojektowane tak, aby ćwiczenia indywidualne wzmacniały zadania  w grupach/parach co skraca drogę od teorii do praktyki a to z kolei przyczynia się do wzrostu efektywności warsztatu.

Gra umożliwia eksperymentowanie w symulowanym modelu rzeczywistości. Członkowie zespołu mogą sprawdzać i konfrontować ze sobą swoje pomysły, dzięki czemu poznają różne rozwiązania, które będą mogli stosować w rzeczywistości.

Warsztat został przygotowany tak, aby można było go przeprowadzić:

 • z wykorzystaniem gry Heros Navigares®- Podróż Bohatera® w wersji analogowej lub on-line
 • w formie warsztatu stacjonarnego w sali szkoleniowej lub autdoorowego (wyjazd integracyjny)
 • przeprowadzić warsztat w ramach team-buildingu w dwóch wariantach do wyboru w zależności od potrzeb zespołu:
 • pracy grupowej – gdzie każdy z uczestników pracuje nad tym co dla niego ważne w kontekście powrotu do pracy po pandemii i ewentualnych obaw z tym związanych

lub

 • w kontekście reintegracji/budowania zespołu

INFORMACJE DODATKOWE:

Gra planszowa Heros Navigares® to:

 • innowacyjne narzędzie coachingowe, oparte na koncepcji monomitu Josepha Campbella, wykorzystujące wiele różnych metod pracy grupowej i indywidualnej, pracy z obrazem i metaforą, ćwiczeń manualnych,
 • niezwykle atrakcyjna gra planszową z wciągającą fabułą – dzięki której uczestnicy łatwo angażują się proces team buildingowy,
 • możliwość wykorzystywania gry do pracy 1 na 1 lub do pracy z grupą,
 • bogata baza inspiracji do prowadzenia skutecznych sesji coachingowych,
 • 10 Różnych ćwiczeń do pogłębienia pracy z uczestnikiem,
 • aż 320 minut dodatkowych ćwiczeń warsztatowych team buildingu/ coachingu grupowego/ coachingowego,
 • ponad 120 pytań coachingowych, zawartych w narzędziu, które świetnie poszerzą perspektywę uczestnika/ów,
 • większe zaangażowanie klienta i jego motywację do dalszej pracy,
 • 2 warianty gry w ramach jednego zestawu Podróży Bohatera® – on-line, analogowo.
 • Dziennik Gracza – notatnik dla każdego uczestnika, który pozwala tworzyć zapiski niczym w dzienniku pokładowym ze swojej podróży.

Gra podróż Bohatera® została wyróżniona tytułem Marka Społecznie Odpowiedzialna 2019.

Trener:

Poznaj również: