Małgorzata Machniewicz

Trener wewnętrzny. Doradca zawodowy. Menedżer sprzedaży.

Małgorzata Machniewicz

PROFIL TRENERKI:

Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu – od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych.

Jako praktyk zna zasady funkcjonowania biznesu i specyfikę pracy firm zarówno handlowych, produkcyjnych, usługowych jak i struktur administracyjnych. Pracowała między innymi jako Head Hunter, Trener wewnętrzny, Doradca zawodowy, Kierownik Działu Personalnego, Menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, Menedżer Projektów.

Realizuje projekty wsparcia organizacji w ocenie kompetencji, projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych pracowników, planowaniu zasobów i rozwoju umiejętności. Jest dla zespołów HR wsparciem i partnerem w procesie projektowania systemów kompetencji a następnie pomaga wdrażać je w codzienne życie organizacji – tak aby w oparciu o kompetencje inwestować w rozwój pracowników. Projektuje zadania na AC/DC w oparciu o założenia definicyjne kompetencji Klienta a następnie prowadzi sesje oceniające kompetencje, które skutkują feedbackiem dla pracowników i ich szefów. Na podstawie ocenionych kompetencji projektuje plany szkoleniowe i realizuje warsztatu podnoszące umiejętności pracowników.

Prowadzi warsztaty oraz coaching z zakresu rozwoju kompetencji managerskich, handlowych oraz osobistych. Specjalizuje się w takiej tematyce jak: zarządzanie zmianą, poprawa efektywności zarządzania zespołem, motywowanie, zarządzanie projektami, metody sprzedaży, pokonywanie zastrzeżeń Klienta, zarządzanie czasem, współpraca w zespole, prezentacja, asertywność, komunikacja. Łącznie zrealizowała 4160 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 5 lat.

Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest certyfikowanym Trenerem Zarządzania, oraz coachem ICC. Posiada jako jedna z kilkudziesięciu osób w Polsce certyfikat Facylitatora metody LEGO® Serious Play®.

Prowadzi również ćwiczenia praktyczne ze studentami na Politechnice Łódzkiej. Ma za sobą również wieloletnią pracę w organizacjach pozarządowych- Polskim Czerwonym Krzyżu oraz ZHP.

Pracowała między innymi dla takich firm jak: PKO Leasing, PEKAES, Velux, T-mobile, Vision Express, PKO Finat, PKO Leasing, Siemens, Mars Polska, Żywiec Zdrój, Polkomtel, Bank Nordea, Sanitec Koło, Fagum Stomil, Cebal Tuba, Asco Joucomatic, Biofarm, Torggler, Bosch i Siemens, Gothaer, Hotel Senator, Target BPO, Bałtyk Gaz, Teleca Polska, Vectra.

W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem artystycznym – wykonuje biżuterię metodą sutache, ozdabia przedmioty testując nowe techniki – decoupage, quiling…

Dewiza życiowa:

Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.

Albert Einstein

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera:

Szkolenia ZAMKNIĘTE prowadzone przez tego trenera: