Chemical Team Building

chemical team building

Chemical Team Building, czyli HEROSI I ALCHEMICY – warsztat pozwala uczestnikom zdobyć umiejętności doboru technik pielęgnacyjnych do własnych potrzeb, pobudzić działania kreatywne, służy również integracji grupy. Celem warsztatu jest zachęta uczestników do „opiekowania się” sobą, co w obecnych czasach pogoni za pracą wydaje się być tematyką wartą uświadomienia i praktykowania. Brak wypoczynku wpływa bowiem na niską jakość naszej pracy.

Podczas wykonywania, zleconego przez trenera, zadania w grupie wyłaniają się liderzy oraz pozostałe pozycje w zespole, dochodzi więc do formowania grupy operacyjnej i tzw. „back office”. Team – building jest sprawdzianem pracy zespołowej zachodzącej wśród uczestników, dzięki czemu stanowi podstawę do określenia zarządzania zespołowego, delegowania zadań, zarządzania kryzysowego, czy zarządzania zamianą. Jest również nieocenionym narzędziem do zarządzania zespołem pracowników, przydatnym w tematyce HR i Top Managementu.

ZALETY I KORZYŚCI TEGO PROGAMU:

 • Warsztat ma działanie integracyjne, relaksujące i edukacyjne.
 • Rozwija potencjał twórczy i kreatywny, rozbudza i kształtuje inteligencję emocjonalną, jest treningiem wyobraźni,
 • Buduje świadomość: eko, zero waste, slow.
 • Możliwość realizacji w plenerze oraz jako indoor.
 • Możliwość wykorzystania powstałego materiału w materiałach promocyjnych firmy (np. kalendarze, materiały reklamowe.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Procesie budowania zespołu.
 • Cechach efektywnego zespołu.
 • 5 dysfunkcjach pracy zespołowej.
 • Roli komunikacji w codziennej pracy.
 • Komunikacji cyfrowej, międzypokoleniowej, zarządczej.
 • Komunikacji i budowaniu zespołu w świecie pracy zdalnej.
 • Motywowaniu i automotywowaniu w warunkach VUCA.
 • Roli i miejscu stresu w życiu zawodowym i prywatnym.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zwiększyć efektywność pracy i komunikacji w już istniejącym zespole.
 • Pokonać bariery efektywności zespołu.
 • Przezwyciężać 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
 • Poprawnie i efektywnie informować.
 • Poprawnie i efektywnie słuchać.
 • Budować sprawny przepływ informacji w zespole.
 • Koordynować działania zespołu przez informację.
 • Rozpoznać potrzeby innych członków zespołu.
 • Budować motywację i automotywację.
 • Przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 • Budować poczucie więzi w czasie pracy zespołowej z uwzględnieniem pracy zdalnej.
 • Budować system wsparcia dla współpracowników i siebie.
 • Ograniczyć skutki stresu, który odczuwają.
 • Wykorzystać efektywnie nowopoznane metody i techniki radzenia sobie ze stresem.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Wyszukiwaniem okazji do prezentowania swoich mocnych stron .
 • Wskazywaniem liderów, formowaniem grup operacyjnych.
 • Zarządzaniem zespołowym i delegowaniem zadań, zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem zmianą w oparciu o różnorodność.
 • Scenariusz odrywający uczestników od codziennych obowiązków zawodowych, tworzy wyjątkową atmosferę w grupie: jest zabawą, wyzwala kreatywność, współzawodnictwo, sprzyja kształtowaniu postaw twórczych, zwykle jest także bardzo integrujący.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

 • Program wpisuje się w ideę work life balance i work life blending oraz trendów eko i slow.
 • Uczestnicy zostają połączeni w zespoły.
 • Stanowiska pracy zawierają niezbędne materiały i narzędzia do wykonania produktów. Ponadto materiały plastyczne i papiernicze do opracowania „prototypów” opakowań.
 • Każdy zespół uruchamia swoją „linię produkcyjną” – tworzy 1 peeling, 1 sól, 1 olejek – wraz ze wzorem logo, nazwą i projektem opakowania.
 • Zespół decyduje samodzielnie o nadaniu swoim produktom przeznaczenia i niepowtarzalnych cech – dobiera kompozycję zapachową, decyduje o wzorze i kolorystyce szklanego flakonu i pudełka.
 • Program kończy się prezentacją prac.
 • Każdy uczestnik wraca do domu z własnoręcznie wykonanym produktem i receptą na jego użycie: solą (ok.30-50dag), peelingiem (ok. 30-50ml), olejkiem (ok.10-15ml).

Trener:

Poznaj również: