5 etapów procesu Design Thinking

5 etapów procesu Design Thinking

Każdy z nas jest kreatywny, ale nie każdy jest tego świadomy. W odkrywaniu swojego potencjału może nam pomóc Metoda Design Thinking. Zakłada ona dochodzenie do rozwiązywania problemu lub odkrywania innowacji poprzez przechodzenie przez kolejne etapy procesu.

Design thinking można porównać do gry fabularnej (role playing game), w której uczestnicy wcielają się w poszczególne role (kreatora, modernizatora, innowatora), a lider w Mistrza Gry, który uznaje czy grupa jest gotowa przejść na kolejny poziom. Poziomy zakładają rozwiązywanie kolejnych etapów:

  1. Odkrywanie – Czego potrzebuję? Jaki problem chcę rozwiązać?
  2.  Empatyzowanie – Kim jest odbiorca? Jaki jest i czego potrzebuje?
  3.  Wymyślanie – Jedyną granicą jest wyobraźnia!
  4.  Prototypowanie – Jak zwizualizować mój pomysł?
  5.  Testowanie – Co działa a co nie działa? Co i w jaki sposób mogę ulepszyć?

Metoda jest:

– skuteczna – przebieg procesu przypomina lejek – od wielu pomysłów do coraz większego ich zawężania i skupienia na tych najbardziej rokujących, czyli optymalnych pod względem proporcji kosztu i zysku,

– elastyczna – zakłada możliwość przesuwania się w obu kierunkach procesu,

– uniwersalna – nie ogranicza jej typ branży, wielkość zespołu czy charakter zadania,

– angażująca – wykorzystuje elementy gamifikacji.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak w praktyce rozwiązuje się konkretne problemy metodą Design thinking, zapraszamy na nasze szkolenie otwarte DESIGN THINKING, czyli efektywna metodologia kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów i planowanych innowacji.

Pozdrawiam,

Tomasz Biernacki

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel, certyfikowany trener FRIS i Design Thinking.

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Tomasz Biernacki

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel, certyfikowany trener FRIS® i design thinking. Wykształcenie trenera: Trener Biznesu (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Szkoła Trenerów Biznesu) Trener Stylów Myślenia (certyfikat Stylów Myślenia FRIS®) Moderator Design Thinking Orange (certyfikat Design Thinking Institute) Nauczyciel Historii (dyplom Uniwersytetu Warszawskiego) Facylitator szkoleń kadry kierowniczej (Grupa Szkoleniowa Kontrakt – OSH)

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej