skuteczny handlowiec szkolenie

Skuteczny handlowiec poziom pierwszy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Oferowane przez naszą firmę otwarte szkolenia sprzedażowe i zamknięte szkolenia dla handlowców to nowatorskie i dostosowane do aktualnych realiów biznesowych programy treningowe, które kompleksowo przygotowują sprzedawców do osiągania stawianych przed nimi celów. Efektywność sprzedaży zależy od wielu czynników, ale tym, co w największym stopniu decyduje o efektywności sprzedaży, są umiejętności i kompetencje handlowca. Szkolenie sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” ma na celu przygotowanie Uczestników kursu do prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych oraz wyposażenie ich w umiejętność posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk komunikacyjnych, pozwalających skutecznie docierać do docelowej grupy klientów i finalizować kontrakt.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szkolenie dla sprzedawców mierzących się z wyzwaniami współczesnego handlu

Oferowane przez nas szkolenia ze sprzedaży to praktyczne kursy dla handlowców, które uczą budowania wartości prezentowanej oferty i biegłego wykorzystania technik obrony proponowanej ceny. Szkolenie ze sprzedaży „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to podstawowy i obligatoryjny kurs dla przedstawicieli handlowych, sprzedawców i handlowców, którzy mierzą się z wyzwaniami współczesnego rynku, zwiększoną podażą i wysokimi oczekiwaniami konsumentów.

Otwarte szkolenia dla handlowców poświęcone skutecznej strategii sprzedaży, a także pozostałe przygotowane przez nas kursy dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, m.in. warsztaty z prospectingu czy szkolenia z negocjacji to praktyczne warsztaty, podczas których uczymy się poprzez działanie i doskonalimy umiejętności poprzez ćwiczenia o różnorodnym charakterze.

Szkolenie sprzedażowe maksymalnie dopasowane do potrzeb Uczestników

Każdy przygotowany przez naszych ekspertów kurs adresowany do handlowców, warsztat ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji to zindywidualizowany program szkoleniowy. Nim rozpocznie się prezentowany kurs dla handlowców, przeprowadzimy diagnozę potrzeb szkoleniowych przybyłych na zajęcia Kursantów, by wzbogacić warsztat o najbardziej przydatne treści, przykłady i ćwiczenia. Staramy się zawsze w maksymalnym stopniu dopasować program, według którego odbywają się kursy sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta do potrzeb naszych Kursantów oraz oczekiwań ich pracodawców. Trenujemy konkretne umiejętności przydatne w sytuacjach, z którymi faktycznie spotykają się Uczestnicy naszych szkoleń. Bierzemy też pod uwagę cechy organizacji, w której działają oraz specyfikę oferowanego przez nich produktu.

Jak stać się skutecznym handlowcem i zdobyć certyfikat szkolenia ze sprzedaży?

Kurs „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to szkolenie handlowców dostępne w kilku wariantach. Możesz rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe jako Uczestnik wygodnego kursu online lub trenować na naszym terenie w otwartej grupie w ramach kursu stacjonarnego. Szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1”, szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, a także warsztat z negocjacji i profesjonalny kurs obsługi klienta organizujemy również jako szkolenia zamknięte dostępne na zamówienie firm. Prezentowane szkolenie oraz kursy poświęcone technikom sprzedaży, negocjacjom, strategiom prospectingowych i szkolenie z obsługi klienta to warsztaty kończące się wystawieniem certyfikatu, który pozwala Kursantom precyzyjnie udokumentować zdobyte kompetencje, umiejętności i kwalifikacje.

Zapraszamy na nowoczesne szkolenia handlowe i kursy dla sprzedawców w formule klasycznych warsztatów stacjonarnych oraz wygodnej wersji online!

Skuteczny handlowiec poziom pierwszy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

skuteczny handlowiec szkolenie

Oferowane przez naszą firmę otwarte szkolenia sprzedażowe i zamknięte szkolenia dla handlowców to nowatorskie i dostosowane do aktualnych realiów biznesowych programy treningowe, które kompleksowo przygotowują sprzedawców do osiągania stawianych przed nimi celów. Efektywność sprzedaży zależy od wielu czynników, ale tym, co w największym stopniu decyduje o efektywności sprzedaży, są umiejętności i kompetencje handlowca. Szkolenie sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” ma na celu przygotowanie Uczestników kursu do prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych oraz wyposażenie ich w umiejętność posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk komunikacyjnych, pozwalających skutecznie docierać do docelowej grupy klientów i finalizować kontrakt.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szkolenie dla sprzedawców mierzących się z wyzwaniami współczesnego handlu

Oferowane przez nas szkolenia ze sprzedaży to praktyczne kursy dla handlowców, które uczą budowania wartości prezentowanej oferty i biegłego wykorzystania technik obrony proponowanej ceny. Szkolenie ze sprzedaży „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to podstawowy i obligatoryjny kurs dla przedstawicieli handlowych, sprzedawców i handlowców, którzy mierzą się z wyzwaniami współczesnego rynku, zwiększoną podażą i wysokimi oczekiwaniami konsumentów.

Otwarte szkolenia dla handlowców poświęcone skutecznej strategii sprzedaży, a także pozostałe przygotowane przez nas kursy dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, m.in. warsztaty z prospectingu czy szkolenia z negocjacji to praktyczne warsztaty, podczas których uczymy się poprzez działanie i doskonalimy umiejętności poprzez ćwiczenia o różnorodnym charakterze.

Szkolenie sprzedażowe maksymalnie dopasowane do potrzeb Uczestników

Każdy przygotowany przez naszych ekspertów kurs adresowany do handlowców, warsztat ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji to zindywidualizowany program szkoleniowy. Nim rozpocznie się prezentowany kurs dla handlowców, przeprowadzimy diagnozę potrzeb szkoleniowych przybyłych na zajęcia Kursantów, by wzbogacić warsztat o najbardziej przydatne treści, przykłady i ćwiczenia. Staramy się zawsze w maksymalnym stopniu dopasować program, według którego odbywają się kursy sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta do potrzeb naszych Kursantów oraz oczekiwań ich pracodawców. Trenujemy konkretne umiejętności przydatne w sytuacjach, z którymi faktycznie spotykają się Uczestnicy naszych szkoleń. Bierzemy też pod uwagę cechy organizacji, w której działają oraz specyfikę oferowanego przez nich produktu.

Jak stać się skutecznym handlowcem i zdobyć certyfikat szkolenia ze sprzedaży?

Kurs „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to szkolenie handlowców dostępne w kilku wariantach. Możesz rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe jako Uczestnik wygodnego kursu online lub trenować na naszym terenie w otwartej grupie w ramach kursu stacjonarnego. Szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1”, szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, a także warsztat z negocjacji i profesjonalny kurs obsługi klienta organizujemy również jako szkolenia zamknięte dostępne na zamówienie firm. Prezentowane szkolenie oraz kursy poświęcone technikom sprzedaży, negocjacjom, strategiom prospectingowych i szkolenie z obsługi klienta to warsztaty kończące się wystawieniem certyfikatu, który pozwala Kursantom precyzyjnie udokumentować zdobyte kompetencje, umiejętności i kwalifikacje.

Zapraszamy na nowoczesne szkolenia handlowe i kursy dla sprzedawców w formule klasycznych warsztatów stacjonarnych oraz wygodnej wersji online!

Cele i Korzyści

Zaprojektowane przez współpracujących z nami specjalistów szkolenia sprzedażowe skupiają się na treningu praktycznych umiejętności. Oferowane przez nas otwarte szkolenie sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” koncentruje się w związku z tym na ćwiczeniach doskonalących kluczowe umiejętności dla efektywnej sprzedaży a zadaniom towarzyszy prezentacja sprawdzonej i usystematyzowanej wiedzy z obszaru relacji handlowych, prezentacji oferty i efektywnych sposobów zamykania sprzedaży. Warsztaty „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to treningi ze skutecznej komunikacji i budowania wizerunku profesjonalnego doradcy, szkolenia z prezentacji wartości oferty i szkolenia z negocjacji w jednym. W ramach szkolenia otwartego „Skuteczny handlowiec – poziom 1” przejdziesz profesjonalny trening nowoczesnych technik sprzedaży, metod pozyskiwania nowych klientów, technik obrony ceny i praktyczny kurs negocjacji. Ponieważ naszym priorytetem jest to, by każdy Kursant mógł podczas przygotowanego przez nas szkolenia zdobyć najbardziej przydatne w jego sytuacji umiejętności sprzedażowe i kompetencje, przygotowane przez nas kursy sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta wzbogacamy o treści, case studies i przykłady dopasowane do realiów pracy Uczestników zajęć i celów strategicznych firm, które oni reprezentują. Otwarte szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to certyfikowany kurs, którego jakość, aktualność i poziom merytoryczny stale monitorujemy. Nad tym, by każdy oferowany przez Human Skills warsztat sprzedażowy i kurs obsługi klienta stał na odpowiednio wysokim poziomie, czuwają nasi wykwalifikowani eksperci, trenerzy i zewnętrzne firmy certyfikacyjne. Otwarty kurs „Skuteczny handlowiec – poziom 1” oraz pozostałe warsztaty z tego działu, m.in. szkolenie z prospectingu, warsztat poświęcony technikom sprzedaży i szkolenie z obsługi klienta realizujemy w dwóch trybach nauczania: jako nastawione na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń szkolenie stacjonarne oraz nowoczesny kurs online.

Jakie korzyści oferuje otwarte szkolenie „Skuteczny handlowiec poziom pierwszy”?

Szkolenia sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” to nowoczesne i atrakcyjne w formie programy szkoleniowe, które przystępny sposób prezentują fachową wiedzę konieczną do prezentowania wartości oferty i skutecznego finalizowania umów. Staramy się, by każde opracowane przez naszych ekspertów szkolenie sprzedażowe dla handlowców maksymalnie odwoływało się do zawodowych doświadczeń naszych Kursantów, pomagało im skuteczniej realizować założone cele sprzedażowe i przygotowywało ich do rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi borykają się w swojej pracy. Z tego powodu wszystkie organizowane przez nas szkolenia ze sprzedaży, prospectingu czy szkolenia z negocjacji, zawsze poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych grup Kursantów i dostosowujemy do jej wyników program, treści i metody nauczania danego warsztatu. Niezależnie, czy aktualnie bardziej potrzebny Ci trening zbijania obiekcji, zastosowania języka korzyści czy szkolenie z negocjacji, w czasie otwartego kursu „Skuteczny handlowiec – poziom 1” zdobędziesz umiejętności, których najbardziej potrzebujesz, by stać się profesjonalnym, skutecznym i wysoko cenionym sprzedawcą. Prezentowane szkolenie to intensywny kurs skoncentrowany na nauce poprzez działanie. Umiejętności i kompetencje kluczowe na stanowisku sprzedawcy z obszaru diagnozowania potrzeb klienta, efektywnego słuchania, prezentacji oferty i finalizacji sprzedaży będziesz trenował pod opieką doświadczonej i doskonale wykwalifikowanej kadry trenerskiej, której specjalnością są warsztaty sprzedażowe, profesjonalne szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta. Zależy nam również na tym, by przygotowane przez nas kursy gwarantowały handlowcom wszechstronny rozwój, dlatego dostępne w naszym katalogu szkoleń warsztaty sprzedażowe uzupełniliśmy ofertą szkoleń specjalnych, wśród których znajdują się m.in. kurs „Prospecting pozyskiwanie nowych klientów”, warsztat „Techniki sprzedaży” i profesjonalny kurs obsługi klienta. Szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1”, trening poświęcony strategii pozyskiwania nowych klientów oraz szkolenie z obsługi klienta to kursy, które umożliwiają zdobycie certyfikatu przydatnego do udokumentowania zdobytych kwalifikacji.

Otwarte szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1” pozwala Kursantom zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • diagnozowaniu przekonań klienta na temat produktu/usługi/firmy;
 • procesie badania potrzeb i pozyskiwania kluczowych informacji w rozmowie handlowej;
 • wykorzystywaniu przewag konkurencyjnych w sprzedaży;
 • obiekcjach i sposobach radzenia sobie z nimi;
 • skutecznych sposobach finalizowania transakcji.

Kurs poświęcony skutecznym metodom sprzedaży doskonali praktyczne umiejętności:

 • analizy struktury rozmowy handlowej i oceny składowych procesu zakupowego;
 • autoprezentacji i kreowania wizerunku biznesowego;
 • przygotowania prezentacji oferowanego produktu;
 • pozyskiwania istotnych z punktu widzenia sprzedaży informacji od klienta;
 • radzenia sobie z wątpliwościami i obiekcjami klienta;
 • wyszukiwania, analizowania i wykorzystywania przewag konkurencyjnych w celu budowania wartości prezentowanej oferty;
 • aktywnego słuchania i formułowania prosprzedażowych wypowiedzi (oraz unikania negatywnych sformułowań);
 • obrony ceny.

Szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1” pogłębia kluczowe dla handlowców kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • argumentacją;
 • budowaniem wizerunku profesjonalisty.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
17-18.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
18-19.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNY HANDLOWIEC POZIOM PIERWSZY – KURS ONLINE

Otwarte szkolenia sprzedażowe realizowane jako kursy online mają charakter spotkań w pokojach wirtualnych w czasie rzeczywistym. Kursanci zapisani na szkolenie sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” zostaną zaproszeni do udziału w kursie poprzez link do spotkania na jednej ze znanych platform internetowych – Clickmeeting lub Zoom. Udział w warsztacie nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Wystarczy dostęp do internetu i urządzenie umożliwiające połączenie online z grupą, np. komputer, laptop czy telefon komórkowy. Dzięki takiej komfortowej i przystępnej formule zdalne szkolenia ze sprzedaży, prospectingu czy szkolenia z negocjacji to niezwykle atrakcyjne dla Kursantów treningi, które pozwalają uniknąć podróży, oszczędzają czas i pieniądze. Szkolenie sprzedażowe online, zdalne szkolenie z negocjacji czy prospectingu to także idealne rozwiązanie dla firm, które chcą inwestować w rozwój pracowników, ale wolą uniknąć uciążliwej logistyki oraz związanych z nią kosztów. Zdalny kurs „Skuteczny handlowiec – poziom 1”” jest realizowany według dostępnego poniżej planu, jednak podobnie jak pozostałe oferowane przez nas warsztaty sprzedażowe, kurs negocjacji i kursy poświęcone obsłudze klienta, jego program może być w razie konieczności zmodyfikowany, jeśli taką potrzebę ujawni weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Diagnoza odbywa się w czasie wstępu do szkolenia i to ona pozwala trenerowi zoptymalizować program, według którego prowadzone są konkretne warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta. Szkolenie online „Skuteczny handlowiec – poziom 1”” to dwudniowy kurs, a pojedyncza sesja szkoleniowa realizowana każdego dnia została zaplanowana na 7 godzin zegarowych. Warsztat „Skuteczny handlowiec – poziom 1”” składa się z 9 modułów tematycznych. W ramach podsumowania kursu trener na życzenie Kursantów może zarekomendować Uczestnikom warsztatu uzupełniające szkolenia, np. szkolenie z technik sprzedaży czy kurs obsługi klienta. Uczestnicy warsztatu „Skuteczny handlowiec – poziom 1”” mają również możliwość skorzystania z dodatkowych e-konsultacji z trenerem po zakończeniu szkolenia. Każdy organizowany przez nas zdalny warsztat ze sprzedaży, negocjacji, prospectingu oraz szkolenie z obsługi klienta online pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający zdobycie wyspecjalizowanych kompetencji i kwalifikacji.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Skuteczny handlowiec – poziom 1”

Zdalne szkolenia sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” rozpoczynają się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienia celów warsztatu. Wyniki diagnozy trenerskiej decydują o finalnym kształcie programu, według którego realizowane będzie dane szkolenie sprzedażowe. Warsztat „Skuteczny handlowiec – poziom 1”, a także inne zdalne kursy zaprojektowane z myślą o pracownikach działów handlowych: szkolenia ze sprzedaży, kursy poświęcone strategiom pozyskiwania klientów, szkolenia z negocjacji itp. bazują na założeniach cyklu Kolba oraz zasadach wpisanych w model ABL (Activity Based Learning). Oznacza to, że każde przygotowane przez naszych specjalistów szkolenie ze sprzedaży i szkolenie z negocjacji zdominowane jest przez ćwiczenia i aktywizujące metody nauczania. Kurs „Skuteczny handlowiec – poziom 1” ma charakter warsztatowy, a w jego toku pojawią się m.in. ćwiczenia indywidualne, zadania grupowe, analizy przypadków, scenki, dyskusje. Wszystkie osoby zapisane na prezentowany warsztat lub kurs negocjacji otrzymają od nas dodatkowo komplet materiałów szkoleniowych – praktyczne kompendium wiedzy dotyczące skutecznej sprzedaży, wizerunku profesjonalnego sprzedawcy, sztuki negocjowania itp. Zapewniamy ponadto Kursantom dostęp do bezpłatnych sesji konsultacyjnych z ekspertem prowadzącym dane warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne lub szkolenia z obsługi klienta. Uczestnicy kursu mają również możliwość uzyskania od BUR lub KFS dofinansowania na dowolny warsztat sprzedażowy bądź kurs obsługi klienta dostępny w naszej ofercie.

Dzień 1.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie zajęć. Wstęp, przedstawienie tematyki szkolenia, diagnoza, zapoznanie Uczestników, czynności organizacyjne.

09:30 – 11:00

Moduł I. Skuteczny handlowiec – podstawy komunikacji

 • Świadoma i nieświadoma informacja zwrotna.
 • Proces komunikacji z klientem.
 • Fakty i interpretacje.
 • Emocje a procesy zakupowe.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł II. Skuteczny handlowiec – wizerunek handlowca

 • Wizerunek – czym jest?
 • Pierwsze wrażenie.
 • Zasady dress code w biznesie.
 • Pewność siebie.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 16:00

Moduł III. Skuteczny handlowiec – umiejętności komunikacyjne handlowca

 • Unikanie negatywnych wypowiedzi.
 • Jakich informacji potrzebuję i jak je pozyskam?
 • Sztuka zadawania właściwych pytań.
 • Efektywne słuchanie.

Dzień 2.

09:00 – 11:00

Moduł IV. Skuteczny handlowiec – przewagi konkurencyjne

 • W poszukiwaniu argumentów.
 • 4 ASY sprzedawcy.
 • Budowanie wartości osoby/produktu/firmy.

Moduł V. Skuteczny handlowiec – analiza sprzedaży

 • Powody wyboru mojej oferty.
 • Na co zwracać uwagę?
 • Badanie satysfakcji.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł VI. Skuteczny handlowiec – warsztat skutecznego handlowca

 • Zastosowanie języka korzyści.

Moduł VII. Skuteczny handlowiec – cena czyni cuda?

 • Kiedy klient wybiera niższą cenę?
 • Konkurencja to nie problem.
 • Obrona ceny.

Moduł VIII. Skuteczny handlowiec – obiekcje i zastrzeżenia

 • Jak radzić sobie z obiekcjami?
 • Reakcje na wymówki klienta.
 • Kontraktowanie i finalizowanie transakcji.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:40

Moduł IX. Skuteczny handlowiec – scenariusze sprzedażowe

 • Scenki podsumowujące szkolenie i wykorzystujące poznaną wiedzę.
 • Analiza i wnioski – co można było zrobić lepiej?
 • Praca w parach/grupach wg scenariuszy sprzedażowych.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Wnioski, przygotowanie osobistych planów działania, rekomendacje (w zależności od potrzeb Kursantów: kurs negocjacji, warsztat technik sprzedażowych, szkolenie z obsługi klienta itp.).

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNY HANDLOWIEC POZIOM PIERWSZY – KURS STACJONARNY

Szkolenia sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1” w trybie stacjonarnym odbywają się w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w samym sercu Warszawy. Klientom decydującym się na prezentowane szkolenie sprzedażowe gwarantujemy w naszej siedzibie perfekcyjnie zorganizowane otoczenie do treningu – spotykamy się w doskonale wyposażonych i przestronnych salach, a przygotowane przez nas szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji prowadzą zawsze gotowi do pomocy i pełni życzliwości trenerzy. Opracowane przez naszą kadrę trenerską kursy dla handlowców, jak również szkolenie z prospectingu czy profesjonalne szkolenie z negocjacji to intensywne zajęcia praktyczne o charakterze warsztatów opartych na licznych i różnorodnych ćwiczeniach oraz aktywizujących metodach i technikach nauczania. Dzięki temu każdy warsztat dla sprzedawców czy kurs negocjacji, który oferujemy naszym Klientom, skutecznie przygotowuje aktualnych i przyszłych handlowców do realizowania zadań związanych ze sprzedażą poprzez trening kluczowych dla sprzedawców umiejętności z obszaru komunikacji, prezentacji oferty, budowania profesjonalnego wizerunku itp. Nasze warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta w pełni podporządkowane są regułom cyklu Kolba i założeniom metody Activity Based Learning. Ponieważ zawsze dążymy do tego, by organizowane przez nas szkolenia maksymalnie odpowiadały potrzebom szkoleniowym Kursantów i celom biznesowym zatrudniających ich organizacji, każdy kurs poświęcony sprzedaży, warsztat z prowadzenia negocjacji czy kurs obsługi klienta poprzedzamy wnikliwą diagnozą trenerską, a jej wyniki wykorzystujemy do wzbogacenia programu o treści dostosowane do specyfiki pracy Kursantów i najlepsze dla nich ćwiczenia, case study, techniki i metody nauczania. Stacjonarne szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1”” to kurs zaplanowany na 2 dni. Każdego dnia warsztatu trenujemy przez około 7 godzin. Prezentowane szkolenie dla handlowców, a także pozostałe warsztaty sprzedażowe i szkolenie z obsługi klienta realizowane w siedzibie naszej firmy kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Skuteczny handlowiec – poziom 1”

Stacjonarne szkolenia sprzedażowe rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a rezultaty wspomnianej diagnozy decydują o finalnej zawartości programu kursu oraz o doborze odpowiednich dla zamierzonych celów metod nauczania, na których oprze się konkretne szkolenie sprzedażowe „Skuteczny handlowiec – poziom 1””. Prezentowany kurs, a także pozostałe organizowane przez nas szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji nastawione są na naukę poprzez działanie i zdominowane są przez warsztatowe metody nauczania: dyskusje, zadania grupowe, ćwiczenia indywidualne, scenki symulacyjne itp. Warsztaty organizowane w trybie stacjonarnym staramy się zawsze wzbogacić o zagadnienia, ćwiczenia i przykłady nawiązujące do doświadczeń Kursantów, aby każdy przygotowany przez naszych ekspertów kurs ze sprzedaży czy szkolenie z negocjacji perfekcyjnie odpowiadało specyfice firmy, dla której pracują Uczestnicy szkolenia. Opłata za stacjonarny warsztat „Skuteczny handlowiec – poziom 1””, kurs negocjacji i każde inne szkolenie ze sprzedaży organizowane w naszej siedzibie zapewnia Kursantom poczęstunek dostępny w czasie przerw śniadaniowych oraz obiady serwowane w pobliskiej restauracji. Osoby zapisane na stacjonarne kursy poświęcone skutecznej sprzedaży, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta otrzymują od nas także pakiety starannie opracowanych materiałów szkoleniowych. Stacjonarny kurs „Skuteczny handlowiec -poziom 1”” składa się z 9 modułów obejmujących trening umiejętności związanych z prezentacją oferty, budowaniem wartości produktu, kreowaniem wizerunku profesjonalnego handlowca i finalizacją sprzedaży. Na życzenie Kursantów trener może w finale warsztatu zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe szkolenia uzupełniające dostosowane do ich potrzeb szkoleniowych, np. kurs obsługi klienta czy warsztat z technik sprzedaży. Szkolenie „Skuteczny handlowiec – poziom 1””, stacjonarne szkolenie z obsługi klienta oraz pozostałe stacjonarne kursy z tego działu kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia profesjonalnego kursu w naszym centrum szkoleniowym.

 1. dzień

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie do tematyki szkolenia, zapoznanie Uczestników, diagnoza.

09:30 – 11:00

Moduł I. Skuteczny handlowiec – podstawy skutecznej komunikacji

 • Informacja zwrotna – świadoma i nieświadoma.
 • Proces komunikacji z klientami.
 • Fakty a interpretacje.
 • Emocje w sprzedaży – procesy i decyzje zakupowe zależne od emocji.

11:00 – 11:15 Przerwa śniadaniowa

11:15 – 13:00

Moduł II. Skuteczny handlowiec – wizerunek profesjonalnego handlowca

 • Czym jest wizerunek?
 • Znaczenie pierwszego wrażenia.
 • Reguły dress code w biznesie.
 • Pewność siebie.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 16:00

Moduł III. Skuteczny handlowiec – umiejętności komunikacyjne handlowca

 • Negatywne wypowiedzi – jak ich unikać?
 • Jakie informacje są mi potrzebne i jak mogę je pozyskać?
 • Sztuka formułowania właściwych pytań.
 • Efektywne słuchanie.
 1. dzień

09:00 – 11:00

Moduł IV. Skuteczny handlowiec – przewagi konkurencyjne

 • Poszukiwanie argumentów.
 • 4 ASY sprzedawcy.
 • Budowanie wartości produktu/firmy/osoby.

Moduł V. Skuteczny handlowiec – analiza sprzedaży

 • Powody wyboru prezentowanej przeze mnie oferty.
 • Na co zwracać uwagę?
 • Badanie satysfakcji.

11:00 – 11:15 Przerwa śniadaniowa

11:15 – 13:00

Moduł VI. Skuteczny handlowiec – warsztat skutecznego handlowca

 • Operowanie językiem korzyści.

Moduł VII. Skuteczny handlowiec – czy cena czyni cuda?

 • Kiedy klient decyduje się na niższą cenę?
 • Konkurencja to nie problem.
 • Skuteczna obrona ceny.

Moduł VIII. Skuteczny handlowiec – zastrzeżenia i obiekcje

 • Jak reagować na obiekcje klienta?
 • Jak sobie radzić z wymówkami?
 • Kontraktowanie i finalizowanie.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:40

Moduł IX. Skuteczny handlowiec – scenariusze sprzedażowe

 • Symulacje i scenki wykorzystujące zdobytą wiedzę i podsumowujące warsztaty.
 • Co można było zrobić lepiej? – analiza i wnioski.
 • Praca w grupach/parach ze scenariuszami sprzedażowymi.

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie, opracowanie indywidualnych planów działania.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Prospecting pozyskiwanie nowych klientów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

handlowiec poziom drugi

Skuteczny handlowiec poziom drugi – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Trener bardzo dobrze przygotował szkolenie pod nas, duża wiedza wyciągnięta z praktyk, gotowość w odpowiedzi na pytania, przygotowanie merytoryki szkolenia do naszej branży, praktyczne podejście do tematu.”

„Indywidualne podejście, podchodzenie do każdej grupy przy zadaniach, na plus „brak wywoływania”, trener zwracał uwagę na komfort uczestników i ich granice.”

„Cenne przykłady, duża wiedza merytoryczna i praktyczna. Szczegółowe casy dopasowane do biznesu, dużo ciekawej wiedzy.”

„Indywidualne podejście do grupy. Brak szablonowych schematów.”

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie trener miał przyjemność przeprowadzić dla Firm tj.:

PZU, Vidok, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Vivus, Maltex, Vaupe, J.Fryderyk, Renox, KLEiB, Rakoczy, MDS, Empire Pharma, Wipasz, Hotel Stare Kino, Felder,, Fortaco, Albea, Lumines, Instal-Projekt, Rotho,, Mertis, Polbrand, Lemoncraft, Sheraton, Besta, Hotel Roberts Port, Abra Meble, Carl Zeiss, Obag Polska, Kopalnia Zdrowia, Colourlock, Maxton Design, Betlewski, Bank Spółdzielczy w Oławie, Hotele Diament, Sheraton, Fagron, Salus Controls, Delphi, Natural Pharmaceuticals, Mondi, Polski Rejestr Statków, Hotel Sympozjum, TUV Nord, Euro-Lock, Firestone Industrial Products Poland, Biuro tłumaczeń KONTEKST, Carry Pet Food Sp. z o.o., Rynek Pierwotny, A.G.A. Analytical Sp. z o. o. Sp. k, MS SPEKTRUM., Koma Białystok Sp.z o.o., TradeDoubler Sp. z o.o., Mges Mariusz Gruca Edward Shellard s.c., Silverback Polska Sp. z o.o., P.P.H.”SBS-SIM”.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas