STORYTELLING

Jak opowiadać biznesowe historie i tworzyć ciekawy przekaz

Wprowadzenie: Storytelling

Każdy z nas opowiada historie – relacjonując codzienne wydarzenia czy przedstawiając anegdoty trafnie obrazujące dany temat. Storytelling to świadome wykorzystywanie opowieści w budowaniu relacji biznesowych. Storytelling wymaga historii: scenariusza, bohaterów, zmian akcji, a przede wszystkim …emocji. To w nich jest właśnie wartość dodana, która skupia uwagę. Opowieści „z życia wzięte” dają również poczucie zrozumienia, zbliżenia się do naszego rozmówcy, a tym samym wzbudzenia sympatii. 

Storytelling to biznesie to budowanie opowieści – o firmie, o sobie, o produktach bądź usługach. To tworzenie przekazu, który zaciekawi i wzbudzi emocje, pozwoli odbiorcy utożsamić się z naszą opowieścią.

 

Cele szkolenia Storytelling:

 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej storytellingu.
 • Poznanie poszczególnych etapów przygotowania i możliwości stosowania storytellingu.
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie storytellingu praktyce.
 • Osiągnięcie autentyczności i wiarygodności w korzystaniu z narzędzi storytellingu rozmawiając,  przekonując pracowników czy przemawiając (spontanicznie bądź nie).
 • Budowanie uważności i umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy.
 

Struktura warsztatu: Storytelling

 • Omówienie i przećwiczenie każdego z elementów autentycznego porozumiewania się.
 • Praca nad samoświadomością, znajomością swoich charakterystycznych zachowań i potrzeb w  trakcie porozumiewania się, mocnych stron budujących siłę i wiarę w sukces otworzy ścieżkę do pracy nad bezpiecznym i wiarygodnym przemawianiem do drugiego człowieka, szczególnie kiedy przewodzi zespołowi.
 • Budowanie opowieści czyli przede wszystkim omówienie jej elementów, zagadnienia związane z dopuszczalnym poziomem abstrakcji czy właściwe dopasowanie poziomu narracji historii do publiczności (w tym formalność i nieformalność języka).
 • Praca nad powyższymi oparta jest o rozmowę, dyskusję, prezentację dobrych praktyk i przykładów storytellingu w porozumiewaniu się ale to także praca w mniejszych grupach, parach czy też indywidualnie by zbudować stan gotowości do działania.

Pierwsza część szkolenia to czas na pracę nad umiejętnościami odkrywania cech i preferencji, a także postrzegania świata innych. Ten warsztat służy także zastanowieniu się nad intencjami oraz potrzebami osób pozostających ze sobą w  porozumieniu oraz nad przyczynami powodzenia metod storytellingu.

Druga część czasu szkoleniowego to wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach z budowania przekazu – to przygotowanie prezentacji w kilku wariantach, w zależności od ilości czasu. Będzie to praca w  niewielkich grupach jednak wystąpienia będą indywidualne. Ma to na celu przyjęcie pozycji współpracy, także podczas występowania. Co więcej, ćwiczoną zmienną będą: stres w sytuacji przemawiania, zakłócenia z zewnątrz, gotowość do improwizacji oraz kwestie związane z doborem odpowiednich słów i  zwrotów by jak najpełniej przekazać swą myśl odbiorcy.

 

Stosowane narzędzia: Storytelling

 • Narzędzia coachingowe: misja, cel, motywacja, pozytywna recenzja.
 • Narzędzia poznawcze: meta programy, pozycje percepcyjne, modalności.
 • Narzędzia budowania opowieści: zasady dobrego przemawiania w/g C. Gallo, the single idea story w/g Ch. Andersona, podróż bohatera, poziomy logiczne w/g Diltsa.
 • Narzędzia rozbudzające kreatywność: improwizacja, zabawy lingwistyczne, uaktywnienie ciała poprzez ruch.
 

Ramowy program szkolenia: Storytelling

 • Wprowadzenie: prezentacja trenera, grupy, zadania wprowadzające, potrzeby szkoleniowe.
 • MODUŁ I: Czy wiesz jak przemawiasz?
 • MODUŁ II: Czy wiesz do kogo mówisz?
 • MODUŁ III: Czy wiesz co chcesz powiedzieć? Tell the story.
 • MODUŁ IV: Czas na wystąpienia uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia: ustalenie dalszych działań, Q&A.

Dokładny program dopasowujemy do analizie potrzeb szkoleniowych.

Powyższe szkolenie prowadzimy w formule stacjonarnej oraz on-line, również w języku angielskiem.

 

Trener:

 

 
 

Klienci:

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm m.in: Accenture, Altavia, BNP.

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

STORYTELLING