angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia ze storytellingu – Szkolenie zamknięte

Każdy z nas opowiada historie – relacjonując codzienne wydarzenia czy przedstawiając anegdoty trafnie obrazujące dany temat. Storytelling to świadome wykorzystywanie opowieści w budowaniu relacji biznesowych. Storytelling wymaga historii: scenariusza, bohaterów, zmian akcji, a przede wszystkim …emocji. To w nich jest właśnie wartość dodana, która skupia uwagę. Opowieści „z życia wzięte” dają również poczucie zrozumienia, zbliżenia się do naszego rozmówcy, a tym samym wzbudzenia sympatii.

Storytelling to biznesie to budowanie opowieści – o firmie, o sobie, o produktach bądź usługach. To tworzenie przekazu, który zaciekawi i wzbudzi emocje, pozwoli odbiorcy utożsamić się z naszą opowieścią.

Szkolenie prowadzimy w formule stacjonarnej oraz on-line, również w języku angielskiem.

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej storytellingu.
 • Poznanie poszczególnych etapów przygotowania i możliwości stosowania storytellingu.
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie storytellingu praktyce.
 • Osiągnięcie autentyczności i wiarygodności w korzystaniu z narzędzi storytellingu rozmawiając,  przekonując pracowników czy przemawiając (spontanicznie bądź nie).
 • Budowanie uważności i umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy.

Program Szkolenia

Storytelling

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Struktura warsztatu: 

 • Omówienie i przećwiczenie każdego z elementów autentycznego porozumiewania się.
 • Praca nad samoświadomością, znajomością swoich charakterystycznych zachowań i potrzeb w  trakcie porozumiewania się, mocnych stron budujących siłę i wiarę w sukces otworzy ścieżkę do pracy nad bezpiecznym i wiarygodnym przemawianiem do drugiego człowieka, szczególnie kiedy przewodzi zespołowi.
 • Budowanie opowieści czyli przede wszystkim omówienie jej elementów, zagadnienia związane z dopuszczalnym poziomem abstrakcji czy właściwe dopasowanie poziomu narracji historii do publiczności (w tym formalność i nieformalność języka).
 • Praca nad powyższymi oparta jest o rozmowę, dyskusję, prezentację dobrych praktyk i przykładów storytellingu w porozumiewaniu się ale to także praca w mniejszych grupach, parach czy też indywidualnie by zbudować stan gotowości do działania.

Pierwsza część szkolenia to czas na pracę nad umiejętnościami odkrywania cech i preferencji, a także postrzegania świata innych. Ten warsztat służy także zastanowieniu się nad intencjami oraz potrzebami osób pozostających ze sobą w  porozumieniu oraz nad przyczynami powodzenia metod storytellingu.

Druga część czasu szkoleniowego to wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach z budowania przekazu – to przygotowanie prezentacji w kilku wariantach, w zależności od ilości czasu. Będzie to praca w  niewielkich grupach jednak wystąpienia będą indywidualne. Ma to na celu przyjęcie pozycji współpracy, także podczas występowania. Co więcej, ćwiczoną zmienną będą: stres w sytuacji przemawiania, zakłócenia z zewnątrz, gotowość do improwizacji oraz kwestie związane z doborem odpowiednich słów i  zwrotów by jak najpełniej przekazać swą myśl odbiorcy.

Stosowane narzędzia:

 • Narzędzia coachingowe: misja, cel, motywacja, pozytywna recenzja.
 • Narzędzia poznawcze: meta programy, pozycje percepcyjne, modalności.
 • Narzędzia budowania opowieści: zasady dobrego przemawiania w/g C. Gallo, the single idea story w/g Ch. Andersona, podróż bohatera, poziomy logiczne w/g Diltsa.
 • Narzędzia rozbudzające kreatywność: improwizacja, zabawy lingwistyczne, uaktywnienie ciała poprzez ruch.

Ramowy program szkolenia: 

 • Wprowadzenie: prezentacja trenera, grupy, zadania wprowadzające, potrzeby szkoleniowe.
 • Moduł I: Czy wiesz jak przemawiasz?
 • Moduł II: Czy wiesz do kogo mówisz?
 • Moduł III: Czy wiesz co chcesz powiedzieć? Tell the story.
 • Moduł IV: Czas na wystąpienia uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia: ustalenie dalszych działań, Q&A.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm m.in: Accenture, Altavia, BNP.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas