Employer Branding szkolenie

Employer branding – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Employer branding to wyspecjalizowany kurs dostępny dla naszych Klientów w dziale szkolenia HR. Prezentowane szkolenie HR z zakresu Employer branding prowadzimy dla Państwa w formule kursu zamkniętego, co pozwala dopasować niemal każdy jego detal do potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji. Szkolenie dostosowujemy pod względem formy, terminu, agendy godzinowej i programu do oczekiwań naszych Klientów.

Kursy HR, których tematem przewodnim jest konsekwentne i skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, polecamy wszystkim firmom bez względu branżę – pozyskanie i zatrzymanie wartościowego i wykwalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań współczesnych organizacji. Rynek pracy podlega dynamicznym zmianom, a o lojalnego i kompetentnego pracownika trwa zacięta walka. Atrakcyjne warunki zatrudnienia to zdecydowanie zbyt skąpa oferta, by przyciągnąć do firmy najlepszych, a potem zapobiec ich odejściu. Firmom nastawionym na sukces niezbędna jest dziś dobrze przemyślana strategia employer branding, a nasze szkolenia dla HR z dziedziny kreowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy są najlepszą drogą do jej wypracowania.

Kurs Human Resources z zakresu employer branding dostarcza Kursantom kompleksowej wiedzy na temat całego pakietu czynności, jakie firma może podjąć, aby cieszyć się dobrą opinią na rynku pracy, z powodzeniem na nim konkurować i bez trudu pozyskiwać do swojej załogi w procesach rekrutacyjnych najlepszych specjalistów. Szkolenia Human Resources z dziedziny employer branding umożliwiają również naszym Kursantom zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat działań wchodzących w skład wewnętrznego employer branding zorientowanego na budowanie lojalności pracowników zatrudnionych w firmie. Kursy HR – szkolenia działu personalnego z dziedziny kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy uczą wielu praktycznych umiejętności o kluczowym znaczeniu dla efektów wdrożonej strategii kreowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Szkolenie Human Resources Employer branding przygotowuje Kursantów do tworzenia wielokierunkowej taktyki nastawionej na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy oraz konsekwentnego realizowania jej założeń. Nasi Klienci mają także w czasie kursu okazję nauczyć się analizować działania konkurencji na rynku pracy oraz prawidłowo oceniać skuteczność podjętych działań employer branding.

Nasze szkolenia HR z tematyki employer branding rekomendujemy wszystkim organizacjom zainteresowanym wzmocnieniem własnej marki jako pracodawcy i ich pracownikom, którzy już realizują zadania na rzecz wzrostu siły marki pracodawcy lub zamierzają zajmować się tą dziedziną w przyszłości.

Employer branding – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Employer Branding szkolenie

Employer branding to wyspecjalizowany kurs dostępny dla naszych Klientów w dziale szkolenia HR. Prezentowane szkolenie HR z zakresu Employer branding prowadzimy dla Państwa w formule kursu zamkniętego, co pozwala dopasować niemal każdy jego detal do potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji. Szkolenie dostosowujemy pod względem formy, terminu, agendy godzinowej i programu do oczekiwań naszych Klientów.

Kursy HR, których tematem przewodnim jest konsekwentne i skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, polecamy wszystkim firmom bez względu branżę – pozyskanie i zatrzymanie wartościowego i wykwalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań współczesnych organizacji. Rynek pracy podlega dynamicznym zmianom, a o lojalnego i kompetentnego pracownika trwa zacięta walka. Atrakcyjne warunki zatrudnienia to zdecydowanie zbyt skąpa oferta, by przyciągnąć do firmy najlepszych, a potem zapobiec ich odejściu. Firmom nastawionym na sukces niezbędna jest dziś dobrze przemyślana strategia employer branding, a nasze szkolenia dla HR z dziedziny kreowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy są najlepszą drogą do jej wypracowania.

Kurs Human Resources z zakresu employer branding dostarcza Kursantom kompleksowej wiedzy na temat całego pakietu czynności, jakie firma może podjąć, aby cieszyć się dobrą opinią na rynku pracy, z powodzeniem na nim konkurować i bez trudu pozyskiwać do swojej załogi w procesach rekrutacyjnych najlepszych specjalistów. Szkolenia Human Resources z dziedziny employer branding umożliwiają również naszym Kursantom zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat działań wchodzących w skład wewnętrznego employer branding zorientowanego na budowanie lojalności pracowników zatrudnionych w firmie. Kursy HR – szkolenia działu personalnego z dziedziny kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy uczą wielu praktycznych umiejętności o kluczowym znaczeniu dla efektów wdrożonej strategii kreowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Szkolenie Human Resources Employer branding przygotowuje Kursantów do tworzenia wielokierunkowej taktyki nastawionej na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy oraz konsekwentnego realizowania jej założeń. Nasi Klienci mają także w czasie kursu okazję nauczyć się analizować działania konkurencji na rynku pracy oraz prawidłowo oceniać skuteczność podjętych działań employer branding.

Nasze szkolenia HR z tematyki employer branding rekomendujemy wszystkim organizacjom zainteresowanym wzmocnieniem własnej marki jako pracodawcy i ich pracownikom, którzy już realizują zadania na rzecz wzrostu siły marki pracodawcy lub zamierzają zajmować się tą dziedziną w przyszłości.

Cele i Korzyści

Oferowane przez Human Skills szkolenia HR z obszaru employer branding to praktyczne kursy, podczas których Kursanci zdobywają niezbędną wiedzę na temat działań ukierunkowanych na kreowanie marki pracodawcy oraz nabywają umiejętności i kompetencje nieodzowne do podejmowania efektywnej aktywności wizerunkowej. Szkolenie HR Employer branding stopniowo rozszerza fachową wiedzę i doskonali coraz bardziej złożone umiejętności. Kursy HR z dziedziny budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy pozwalają Kursantom zdobywać i pogłębiać kompetencje nieodzowne do wypełniania zadań związanych ze wzmacnianiem siły marki pracodawcy w dynamicznie zmieniających się warunkach rynku pracy w XXI wieku. Nasze szkolenia dla HR uzupełniamy o praktyczne ćwiczenia oraz z życia wzięte przykłady.

Zamknięty kurs Human Resources Employer branding to solidna dawka merytorycznej wiedzy, którą przekazujemy w sposób atrakcyjny i przystępny. Nasze szkolenia Human Resources prowadzimy nowoczesnymi metodami, przy użyciu sprawdzonych narzędzi i technik. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników zajmujących się zadaniami z obszaru employer branding wzbogacamy przykładami, a podejmowaną na zajęciach tematykę poszerzamy o zagadnienia istotne dla funkcjonowania konkretnej organizacji. Szkolenie Human Resources Employer branding kończy się przyznaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Nasze szkolenia HR prowadzą trenerzy – eksperci, których wyróżnia imponująca wiedza i udokumentowane doświadczenie na polu employer branding!

Dowiedz się, co unikatowego oferują nasze szkolenia HR z employer branding!

Szkolenie HR Employer branding w Human Skills pozwala Kursantom zdobyć fachową wiedzę o:

 • dobrych i złych praktykach w obszarze budowania marki organizacji i jej wizerunku;
 • narzędziach analizy strategicznej ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji marki pracodawcy;
 • kosztach błędów popełnianych w działaniach z zakresu employer branding.

Kursy HR dotyczące budowania marki pracodawcy uwzględniają najnowsze dane, raporty, badania i analizy naukowe z zakresu employer branding.

Szkolenia dla HR z employer branding umożliwiają Uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności:

 • tworzenia strategicznych i kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy;
 • właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmarku do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych;
 • oceny skuteczności działań employer branding.

Kurs Human Resources z dziedziny EB nastawiony jest na kształcenie konkretnych umiejętności poprzez liczne i ciekawe ćwiczenia.

Szkolenia Human Resources z employer branding pogłębiają kompetencje związane z:

 • tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy;
 • budowaniem marki pracodawcy;
 • strategicznym myśleniem;
 • zorientowaniem na cele firmy i cele jej klientów.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i osób zatrudnionych na pokrewnych stanowiskach wyposażają Kursantów nie tylko w kompetencje konieczne do podejmowania skutecznych działań na polu employer branding, ale również w innych obszarach działalności nowoczesnej organizacji. Zamknięte szkolenie Human Resources jest dla zatrudnionych pracowników działu personalnego doskonałą szansą podniesienia swojej biegłości zawodowej, a dla poszukujących zatrudnienia okazją do podniesienia kwalifikacji i uatrakcyjnienia CV.

Zachęcamy do zapisu na szkolenia HR Employer branding już dziś!

Program Szkolenia

Szkolenia HR Employer branding dostosowujemy do potrzeb naszych klientów również w zakresie ich szczegółowego programu. Szkolenie HR z obszaru kreowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy obejmuję zarówno analizę zewnętrznego, jak i wewnętrznego wizerunku organizacji oraz daje sposobność do korygowania, naprawiania oraz tworzenia skutecznej strategii employer branding. Kursy HR poświęcone employer branding uczą, jak kreować wizerunek firmy, do której chętnie będą aplikować najlepsi kandydaci. Szkolenia dla HR i innych działów zaangażowanych w organizacji w budowanie silnej marki pracodawcy przygotowują Kursantów również do opracowywania przyjaznej pracownikom polityki kadrowej, która sprzyja lojalności zatrudnionych i motywuje ich zarówno do większego zaangażowania w realizację własnych celów osobistych, jak i biznesowych celów firmy.

Zamknięty kurs Human Resources „Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i profesjonalny wizerunek firmy?” w standardowym modelu przewidziany został na dwa dni szkoleniowe. Każdy dzień szkolenia Human Resources Employer branding buduje zbliżony układ zajęć, na który składają się czynności wprowadzające do bieżącej tematyki (wstęp), moduły odpowiadające kluczowym dla tematu zagadnieniom oraz podsumowanie.

Kursy HR – szkolenia działu personalnego i aplikantów na podobne stanowiska mają modułową budowę, a każdy kolejny segment wiedzy kończy się praktycznym ćwiczeniem, które pozwala wykorzystać wiadomości zdobyte w ramach danego modułu wiedzy o employer branding. Szkolenie Human Resources z zakresu employer branding jest w naszej szkole dodatkowo uzupełnione o darmową opiekę merytoryczną ze strony trenera przez miesiąc po zakończeniu kursu. Wszystkie szkolenia HR w Human Skills kończą się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.

Szczegółowy program szkolenia HR Employer branding

Employer branding – Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i profesjonalny wizerunek firmy?

Szkolenie HR z dziedziny budowania wizerunku firmy jako pracodawcy możemy poprowadzić w naszym centrum szkoleniowym lub w miejscu wskazanym przez Klienta. Zamknięte kursy HR projektujemy i wyceniamy w razie potrzeby indywidualnie, jeśli więc planujesz w swojej firmie szkolenia dla HR z zakresu employer branding, koniecznie skonsultuj z nami swoje potrzeby!

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Employer branding, dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources Employer branding oraz analiza potrzeb Uczestników.

Moduł I. Jak budować wiarygodną markę pracodawcy?

 • Obszary działań employer branding.
 • Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
 • Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
 • Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.

Moduł II. Analiza strategiczna organizacji

 • Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Grupy docelowe.
 • Ocena konkurencji.
 • Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.

Moduł III. Pozycjonowanie marki pracodawcy

 • Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
 • Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.
 • Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
 • Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień. Kursy HR i szkolenia działu personalnego mogą w razie potrzeby wprowadzać szczegółowe zagadnienia i przykłady zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz podejmować kwestie istotne dla wizerunku organizacji, dla której pracują.

Dzień II

Moduł IV. Egzekucja marki pracodawcy

 • Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
 • Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.

Moduł V. Employer branding w procesie rekrutacji

 • Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.
 • Proces wprowadzenia do pracy, czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
 • Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.

Moduł VI. Employer branding w internecie

 • Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na pokrewne stanowiska.
 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
 • Jak robią to najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.

Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. Szkolenie Human Resources w ramach podsumowania utrwala zdobytą na kursie wiedzę oraz pozwala wyjaśnić zagadnienia, które w opinii jego Uczestników wymagają pogłębienia. Na zakończenie warsztatów Kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia HR Employer branding w Human Skills.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z wystąpień publicznych

Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne wystąpienia dla menedżerów

Skuteczne wystąpienia dla menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

prezentacja

Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bardzo interesujące szkolenie. Dużo wiedzy, inspiracji oraz wskazówek jak budować profesjonalny wizerunek firmy.

Jestem pod wrażeniem wiedzy i kompetencji Trenerki. Informację ze szkolenia chętnie wdrożę w praktykę.

Najbardziej podobało mi się to, że podczas szkolenia nie była przekazywana tylko „sucha teoria”, ale też przykłady jak ją zastosować w praktyce.

Klienci

Szkolenie z zakresu Employer branding firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  SCS Expert Sp. z o.o., GFT Poland Sp. z o. o., Emplocity Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa S.A., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stora Enso Poland S.A., CEZ Trade Polska Sp. z o.o., Abriga Polska Sp. z o. o. , Warsaw Concierge Group Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., COM40 Sp. z o.o. Sp. k., Mondi Świecie S.A..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas