Writing note showing Employer Branding. Business concept for promoting company employer choice to desired target group bar char improvement line smartphone computer office technology device

Employer branding – Szkolenie zamknięte

Rynek pracy w ostatnich latach przeszedł niesamowitą metamorfozę. Nie bez powodu mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz więcej osób stawia na rozwój, stąd też wzrost ich pewności siebie, a tym samym także wymagań wobec pracodawcy. Jak zatem pozyskać naprawdę dobrego specjalistę do zespołu firmy? Jak go przekonać, żeby aplikował do nas zamiast do konkurencji i został z nami na dłużej?

Atrakcyjne warunki zatrudnienia to nie wszystko. Potrzeba znacznie więcej, by przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanego, a przy tym lojalnego pracownika. I tutaj z pomocą przychodzi employer branding, czyli budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Działania te obejmują szereg czynności prowadzonych na co dzień zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

W czasie szkolenia uczestnicy analizować będą wizerunek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny firmy oraz zastanawiać się w jaki sposób korygować, naprawiać oraz tworzyć wizerunek firmy, do której chętnie będą aplikować najlepsi kandydaci.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Dobrych i złych praktykach dotyczących budowania marki organizacji i jej wizerunku.
 • Narzędziach analizy strategicznej mających na celu wzmocnić pozycję marki pracodawcy.
 • Kosztach popełnianych błędów w zakresie employer brandingu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia strategicznych, kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych.
 • Oceny skuteczności działań employer branding.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy.
 • Budowaniem marki pracodawcy.
 • Strategicznym myśleniem.
 • Zorientowaniem na cele firmy i cele klienta

Program Szkolenia

Employer branding

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Jak budować wiarygodną markę pracodawcy

 • Obszary działań employer branding.
 • Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
 • Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
 • Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.

Moduł II. Analiza strategiczna organizacji

 • Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Grupy docelowe.
 • Ocena konkurencji.
 • Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.

Moduł III. Pozycjonowanie marki pracodawcy

 • Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
 • Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.
 • Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
 • Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii.

Dzień II

Moduł IV. Egzekucja marki pracodawcy

 • Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
 • Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.

Moduł V. Employer branding w procesie rekrutacji

 • Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.
 • Proces wprowadzenia do pracy czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
 • Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.

Moduł VI. Employer branding w internecie

 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.
 • Zarządzania marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
 • Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.

Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii.

Czas szkolenia: 2 dni

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Szkolenie z zakresu Employer branding firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  SCS Expert Sp. z o.o., GFT Poland Sp. z o. o., Emplocity Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa S.A., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stora Enso Poland S.A., CEZ Trade Polska Sp. z o.o., Abriga Polska Sp. z o. o. , Warsaw Concierge Group Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., COM40 Sp. z o.o. Sp. k..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas