EMPLOYER BRANDING

Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i profesjonalny wizerunek firmy?

Wprowadzenie

Rynek pracy w ostatnich latach przeszedł niesamowitą metamorfozę. Nie bez powodu mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz więcej osób stawia na rozwój, stąd też wzrost ich pewności siebie, a tym samym także wymagań wobec pracodawcy. Jak zatem pozyskać naprawdę dobrego specjalistę do zespołu firmy? Jak go przekonać, żeby aplikował do nas zamiast do konkurencji i został z nami na dłużej?

Atrakcyjne warunki zatrudnienia to nie wszystko. Potrzeba znacznie więcej, by przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanego, a przy tym lojalnego pracownika. I tutaj z pomocą przychodzi employer branding, czyli budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Działania te obejmują szereg czynności prowadzonych na co dzień zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

Cele Szkolenia

W czasie szkolenia uczestnicy analizować będą wizerunek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny firmy oraz zastanawiać się w jaki sposób korygować, naprawiać oraz tworzyć wizerunek firmy, do której chętnie będą aplikować najlepsi kandydaci.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Dobrych i złych praktykach dotyczących budowania marki organizacji i jej wizerunku.
 • Narzędziach analizy strategicznej mających na celu wzmocnić pozycję marki pracodawcy.
 • Kosztach popełnianych błędów w zakresie employer brandingu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia strategicznych, kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych.
 • Oceny skuteczności działań employer branding.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy.
 • Budowaniem marki pracodawcy.
 • Strategicznym myśleniem.
 • Zorientowaniem na cele firmy i cele klienta

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ PRACODAWCY

 • Obszary działań employer branding.
 • Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
 • Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
 • Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.

Moduł II. ANALIZA STRATEGICZNA ORGANIZACJI

 • Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Grupy docelowe.
 • Ocena konkurencji.
 • Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.

Moduł III. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
 • Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.
 • Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
 • Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. 

DZIEŃ II

Moduł IV. EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

 • Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
 • Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.

Moduł V. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 • Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.
 • Proces wprowadzenia do pracy czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
 • Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.

Moduł VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.
 • Zarządzania marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
 • Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.

Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii.

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

KLIENCI

Szkolenie z zakresu Employer branding firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  SCS Expert Sp. z o.o., GFT Poland Sp. z o. o., Emplocity Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa S.A., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stora Enso Poland S.A., CEZ Trade Polska Sp. z o.o., Abriga Polska Sp. z o. o. , Warsaw Concierge Group Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., COM40 Sp. z o.o. Sp. k..

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

EMPLOYER BRANDING