Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kurs „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” to warsztat interaktywny, który koncentruje się na praktycznych aspektach przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. Szkolenie z prezentacji biznesowych obejmuje również trening umiejętności niezbędnych każdemu profesjonalnemu mówcy – w programie kursu znajduje się nie tylko tworzenie profesjonalnych prezentacji, ale też trening umiejętności angażowania odbiorców, reagowania na sytuacje trudne w czasie wystąpienia czy abc radzenia sobie z tremą i stresem. Przygotowane przez nas szkolenie z prezentacji Power Point to kurs projektowany na zamówienie, a jednym z jego największych atutów jest indywidualizacja programu. Sztuka tworzenia prezentacji obejmuje wiele różnorodnych umiejętności, wśród których jest nie tylko obsługa Power Point, ale również np. sztuka rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji. Korzystając z naszego w 100% spersonalizowanego warsztatu, nauczysz się dokładnie tego, co dla Ciebie najważniejsze, by przygotować i poprowadzić interesującą i w pełni profesjonalną prezentację.Kurs robienia prezentacji organizujemy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i jako nowoczesne i przyjazne w organizacji warsztaty online. „Power Point…” szkolenie online i stacjonarne dostosowujemy również pod względem terminu i agendy godzinowej do preferencji Klienta, aby warsztat nie kolidował z innymi ważnymi dla Uczestników zadaniami. Naszymi priorytetami są skuteczność i maksymalne wykorzystanie czasu warsztatu do praktycznych zadań, dlatego w czasie właściwego warsztatu skupiamy się konkretach i istocie treningu, a Uczestnicy szkolenia „Power Point…” online oraz kursu stacjonarnego z tej tematyki przygotowują własną prezentację jeszcze przed warsztatem. Kursanci otrzymają również część materiałów szkoleniowych przed zajęciami, a podczas warsztatu skupimy się na doskonaleniu konkretnych umiejętności, bazując na wystąpieniach opracowanych przez Uczestników.

Zapraszamy na przygotowane przez ekspertów Human Skills profesjonalne kursy „Power Point…” online i stacjonarne – nasi konsultanci prowadzą zapisy na szkolenia i z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące szkolenia „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne”.

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kurs „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” to warsztat interaktywny, który koncentruje się na praktycznych aspektach przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. Szkolenie z prezentacji biznesowych obejmuje również trening umiejętności niezbędnych każdemu profesjonalnemu mówcy – w programie kursu znajduje się nie tylko tworzenie profesjonalnych prezentacji, ale też trening umiejętności angażowania odbiorców, reagowania na sytuacje trudne w czasie wystąpienia czy abc radzenia sobie z tremą i stresem. Przygotowane przez nas szkolenie z prezentacji Power Point to kurs projektowany na zamówienie, a jednym z jego największych atutów jest indywidualizacja programu. Sztuka tworzenia prezentacji obejmuje wiele różnorodnych umiejętności, wśród których jest nie tylko obsługa Power Point, ale również np. sztuka rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji. Korzystając z naszego w 100% spersonalizowanego warsztatu, nauczysz się dokładnie tego, co dla Ciebie najważniejsze, by przygotować i poprowadzić interesującą i w pełni profesjonalną prezentację.Kurs robienia prezentacji organizujemy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i jako nowoczesne i przyjazne w organizacji warsztaty online. „Power Point…” szkolenie online i stacjonarne dostosowujemy również pod względem terminu i agendy godzinowej do preferencji Klienta, aby warsztat nie kolidował z innymi ważnymi dla Uczestników zadaniami. Naszymi priorytetami są skuteczność i maksymalne wykorzystanie czasu warsztatu do praktycznych zadań, dlatego w czasie właściwego warsztatu skupiamy się konkretach i istocie treningu, a Uczestnicy szkolenia „Power Point…” online oraz kursu stacjonarnego z tej tematyki przygotowują własną prezentację jeszcze przed warsztatem. Kursanci otrzymają również część materiałów szkoleniowych przed zajęciami, a podczas warsztatu skupimy się na doskonaleniu konkretnych umiejętności, bazując na wystąpieniach opracowanych przez Uczestników.

Zapraszamy na przygotowane przez ekspertów Human Skills profesjonalne kursy „Power Point…” online i stacjonarne – nasi konsultanci prowadzą zapisy na szkolenia i z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące szkolenia „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne”.

Cele i Korzyści

Kurs „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” to praktyczny warsztat, który wprowadza Uczestników w tajniki sztuki wystąpień publicznych i tworzenia angażujących i profesjonalnych prezentacji biznesowych. W czasie warsztatu każdy Uczestnik będzie miał okazję poznać możliwości programu Power Point z praktycznego punktu widzenia, a także uzyska szereg wskazówek dotyczących tego, jak tworzyć prezentacje biznesowe w Power Point i co zrobić, by przygotowana prezentacja nie tylko wzbudziła zainteresowanie odbiorców, ale też wzbudziła uznanie dla twórcy. Ponieważ zamknięte szkolenie z tworzenia prezentacji i sztuki wystąpień publicznych charakteryzuje wysoki poziom indywidualizacji, Uczestnicy szkolenia będą mogli skupić swój trening na konkretnych umiejętnościach i wyuczyć te z nich, które dla ich zawodowych wyzwań są w danej chwili najważniejsze. Trening obejmuje m.in. takie obszary jak: obsługa Power Point, wykorzystanie różnorodnych środków przekazu w czasie wystąpienia przed publicznością, techniki angażowania odbiorców, reagowanie na sytuacje trudne w czasie prezentacji, kontrolowanie emocji i stresu podczas wystąpienia. Trening poprowadzą dla Państwa eksperci o imponującym dorobku i udokumentowanych kwalifikacjach, którzy są praktykami i dzięki doświadczeniu będą mogli w realny sposób wspierać rozwój Państwa kompetencji i zdolności. Jako renomowana firma szkoleniowa możemy zagwarantować Kursantom nie tylko wysoką jakość merytoryczną naszych kursów, ale również wysoką skuteczność prowadzonego przez nas szkolenia. „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” to kurs aktualizowany i udoskonalany na bieżąco – dostosowujemy program szkolenia do nowych trendów w sztuce wystąpień publicznych, wprowadzamy do ćwiczeń obsługę nowych funkcjonalności i aplikacji przydatnych przy tworzeniu prezentacji. Kurs z tworzenia prezentacji został przy tym pomyślany tak, by treści prezentowane przez trenera zaciekawiały Uczestników, angażowały i motywowały do rozwoju. Szkolenie „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” ma interaktywny charakter, wykorzystuje nowe technologie i wprowadza Kursantów w świat profesjonalnej komunikacji biznesowej. Dla Państwa wygody realizowane na zamówienie szkolenia z wystąpień i prezentacji biznesowych dostępne są zarówno jako lubiane za tradycyjną formę treningu szkolenia stacjonarne, jak i wygodne w organizacji kursy online. Zamknięte szkolenie z obsługi Power Point i sztuki tworzenia prezentacji dopełniliśmy ponadto darmowym programem opieki poszkoleniowej. Oznacza to, że każdy z Uczestników prezentowanego warsztatu może liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera nawet przez 30 dni od chwili ukończenia szkolenia. Kurs podlega indywidualnej wycenie, a także może być dofinansowywany ze środków BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

Co zyskasz, wybierając szkolenie „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” w Human Skills?

Prezentowany warsztat ma na celu wszechstronne przygotowanie Kursantów do zaprojektowania własnej prezentacji, organizacji wystąpienia i jego przeprowadzenia. W czasie szkolenia wspólnie omówimy dostępne narzędzia do tworzenia prezentacji biznesowych i ich możliwości, poznamy zasady tworzenia angażujących prezentacji i reguły sztuki wystąpień publicznych. Wszystko po to, aby po ukończeniu zajęć Uczestnicy mogli czuć się swobodnie przed publicznością i w sprawny i ciekawy sposób mogli zaprezentować przygotowane przez siebie treści różnym typom odbiorców. W czasie kursu dowiesz się, jak dobrze zaplanować wystąpienie, o co zadbać, by prezentacja zaangażowała odbiorców, jak zareagować na nietypowe zachowania publiki i problemy techniczne czy osiągnąć cel założony przed przygotowaniem prezentacji. Nauczysz się też zarządzać emocjami publiczności i dowiesz się, jak opanować stres i tremę.

Zamknięty kurs „Power Point…” wyposaży Cię w fachową i pogłębioną wiedzę o:

 • regułach przygotowania profesjonalnych prezentacji biznesowych;
 • sposobach angażowania odbiorców podczas wystąpień publicznych;
 • metodach doboru treści do celu prezentacji i preferencji odbiorców;
 • funkcjonalnościach Power Point i innych aplikacji przydatnych w czasie prezentacji;
 • sposobach profesjonalnego reagowania w różnych sytuacjach trudnych;
 • metodach kontrolowania emocji, tremy i stresu.

Szkolenie z prezentacji biznesowych pozwoli Ci nabyć praktyczne umiejętności:

 • obsługi Power Point i aplikacji przydatnych przy tworzeniu prezentacji biznesowych;
 • doboru treści i środków przekazu zorientowanych na realizację celu wystąpienia;
 • zarządzania czasem prezentacji;
 • kontrolowania stresu i tremy;
 • zarządzania różnymi grupami odbiorców i ich reakcjami;
 • reagowania na niespodziewane wypadki i trudności w czasie wystąpienia;
 • profesjonalnej autoprezentacji poprzez sposób mówienia, gestykulację itp.

Warsztaty z Power Point i wystąpień publicznych rozwiną Twoje kompetencje związane z:

 • autoprezentacją;
 • sztuką wystąpień publicznych;
 • obsługą nowoczesnego sprzętu i oprogramowania;
 • zarządzaniem stresem i emocjami.

Szkolenie zamknięte „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” zapewnia kompleksowy rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzania profesjonalnych prezentacji na różny temat ze szczególnym naciskiem na narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych, instrumenty nowoczesnej komunikacji, nowe technologie, reguły sztuki autoprezentacji i wystąpień przed publiką.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA POWER POINT, BIZNESOWE PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie standardowo odbywa się w siedzibie Human Skills, w Warszawie przy ul. Widok 18. Na życzenie Klienta możemy poprowadzić szkolenie z prezentacji biznesowych również w innym, wskazanym przez niego miejscu, np. w siedzibie firmy Klienta. Kursantom uczestniczącym w szkoleniu na terenie placówki Human Skills zapewniamy komfortowe warunki do nauki, dostęp do niezbędnej infrastruktury oraz profesjonalną opiekę naszej kadry trenerskiej. W ramach opłaty za stacjonarne szkolenie „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” Kursanci mogą również skorzystać z poczęstunku serwowanego podczas przerwy na kawę oraz dwudaniowego lunchu serwowanego przez jedną z lokalnie działających restauracji. Nie tylko miejsce szkolenia, ale również agenda godzinowa kursu jest każdorazowo uzgadniana z Klientem zamawiającym usługę. Prezentowany warsztat odbywa się przy tym w zgodzie z programem ustalonym z Klientem, co oznacza, że niektóre elementy widocznego poniżej harmonogramu warsztatu mogą zostać wymienione na inne, jeśli taką konieczność wykaże przeprowadzona przed kursem diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. W celu zapewnienia Państwu najwyższej skuteczności szkolenia również zadania praktyczne i omawiane przez trenera zagadnienia mogą zostać zmodyfikowane tak, by uwzględniały specyfikę Państwa pracy czy szczególne oczekiwania w stosunku do celu szkolenia. Stacjonarny warsztat z Power Point i wystąpień publicznych składa się w swojej klasycznej wersji z 7 modułów oraz sesji podsumowującej zajęcia. Zainteresowani Kursanci w finale warsztatu będą mogli również pozyskać rekomendacje eksperta dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych. Wszystkim Uczestnikom kursu „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” zapewniamy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych (bezpłatnie), wszelkie niezbędne do realizacji kursu pomoce, a także darmową opiekę poszkoleniową w formie mentoringu online.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne”

Warsztat realizowany jest w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy szkolenia do życzeń Klienta.

 • Właściwa sesja warsztatowa będzie skupiała się na praktyce przygotowania i prezentowania, uzupełniając je o wszelkie kluczowe, modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem efektywnej prezentacji.
 • W trakcie każdej prezentacji prowadzonej przez Uczestnika warsztatu, pozostali Kursanci (odbiorcy) będą otrzymywać instrukcje dotyczące sposobu zachowania, tak aby rozwijać u występującego umiejętności reagowania na różne sytuacje pojawiające się podczas prezentacji.
 • Dla wzmocnienia efektu rozwojowego prezentacje Uczestników będą nagrywane kamerą, a następnie wspólnie analizowane.

Szkolenie prowadzimy, korzystając z inspirujących do aktywności nowoczesnych metod nauczania, zweryfikowanych narzędzi szkoleniowych i pomocy audiowizualnych. Przygotowany przez naszych ekspertów trening pozostaje wierny regułom modelu Activity Based Learning i zasadom cyklu Kolba.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

„Power point, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne”

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie, diagnoza potrzeb i omówienie celów warsztatu. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Wprowadzenie do sztuki wystąpień publicznych i prezentacji

 • Typy wystąpień publicznych i prezentacji (prezentacja informacyjna, perswazyjna, decyzyjna, inne).
 • Specyfika zarządzania poszczególnymi typami wystąpień i prezentacji.

Moduł II. Przygotowanie do prezentacji

 • Proces efektywnego przygotowania prezentacji krok po kroku.
 • Sposoby rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji.
 • Ustalanie i konsekwentna realizacja celów prezentacji.

Moduł III. Przygotowanie prezentacji

 • Metody i narzędzia przygotowania efektywnej prezentacji (dobór metody prezentacji Power Point, struktura wypowiedzi, konstrukcja, aspekty wizualne i poza wizualne, materiały dodatkowe).
 • Dopasowanie prezentacji (jej formy i treści) do grupy odbiorców.

Moduł IV. Przygotowanie siebie do prezentacji

 • Zarządzanie elementami autoprezentacji podczas prezentacji.
 • Przygotowanie merytoryczne, emocjonalne i fizyczne.
 • Zarządzanie tremą, stresem i energią przed oraz w trakcie prezentacji.

Moduł V. Skuteczna komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna w czasie prezentacji

 • Efektywne wykorzystywanie różnorodnych środków przekazu podczas prezentacji.
 • Przygotowanie i zarządzanie dynamiką przekazu podczas prezentacji.

Moduł VI. Zarządzanie grupą odbiorców

 • Różnice w zarządzaniu małymi i dużymi grupami odbiorców.
 • Techniki utrzymywania kontaktu i angażowania odbiorców.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji.

Moduł VII. Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji prezentacyjnych Uczestników warsztatu

Zakończenie kursu: powtórzenie najważniejszych treści, wnioski, rekomendacje trenera i ewaluacja przeprowadzonego projektu szkoleniowego.

PROGRAM SZKOLENIA POWER POINT, BIZNESOWE PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenie online „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” odbywa się w czasie rzeczywistym w przestrzeni wirtualnego pokoju utworzonego w serwisie Clickmeeting (lub Zoom). Nie wymagamy do realizacji warsztatu instalacji żadnego dodatkowego czy płatnego oprogramowania, a do udziału w treningu wystarczą: dostęp do internetu oraz urządzenie z funkcją połączenia video online, np. telefon czy tablet. Zdalna forma szkolenia sprzyja oszczędności czasu i środków, a przy okazji pozwala ograniczyć liczne trudności organizacyjne i logistyczne związane z udziałem w szkoleniach. Zamknięty warsztat z prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, w związku z czym widoczny poniżej program może różnić się od realizowanego w czasie warsztatu dedykowanego konkretnej grupie szkoleniowej. W toku zajęć mogą też pojawić się alternatywne ćwiczenia czy zagadnienia dostosowane do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Warsztat online „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” w klasycznym wariancie buduje 7 bloków tematycznych, a finałem zajęć jest sesja podsumowująca kurs oraz jego ewaluacja. Zainteresowane osoby będą mogły również w finale warsztatu uzyskać rekomendacje eksperta prowadzącego kurs z Power Point dotyczące optymalizacji osobistych planów szkoleniowych. W cenie zdalnego szkolenia „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” zapewniamy wszystkim Uczestnikom starannie opracowane materiały szkoleniowe, a także dostęp do darmowych konsultacji online z ekspertem również po zakończeniu kursu. Opieka poszkoleniowa obejmuje okres 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Ramowy program zdalnego kursu „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne”

Zdalny warsztat online „Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne” prowadzimy, korzystając z nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania, narzędzi szkoleniowych o potwierdzonej skuteczności oraz różnorodnych pomocy audiowizualnych. Zaprojektowany przez naszych ekspertów kurs praktyczny realizuje założenia koncepcji Activity Based Learning, pozostaje wierny regułom cyklu Kolba i nowoczesnym teoriom nauki poprzez działanie i doświadczanie. Warsztat standardowo organizujemy w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje jednak możliwość dopasowania agendy godzinowej kursu do preferencji Klienta zamawiającego szkolenie.

 • Właściwa sesja warsztatowa koncentruje się na praktyce przygotowania i prowadzenia prezentacji, uzupełniając profesjonalne wystąpienie o wszelkie kluczowe, modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem efektywnej prezentacji biznesowej.
 • W czasie prezentacji realizowanej przez danego Uczestnika szkolenia, pozostali Kursanci (odbiorcy) otrzymają instrukcje dotyczące różnego sposobu zachowania się, tak aby prowadzący prezentację mógł w czasie wystąpienia rozwijać umiejętności reagowania na różne sytuacje.
 • Dla wzmocnienia efektu rozwojowego prezentacje Kursantów będą rejestrowane kamerą, a następnie analizowane na forum.

„Power point, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne”

Program, formę kursu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Start zajęć: powitanie, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Kursantów, identyfikacja celów warsztatu. Omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Wprowadzenie do sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

 • Rodzaje prezentacji i wystąpień publicznych (prezentacja informacyjna, decyzyjna, perswazyjna itp.).
 • Specyfika zarządzania poszczególnymi typami prezentacji i wystąpień.

Moduł II. Przygotowanie do wystąpienia (prezentacji)

 • Proces efektywnego przygotowania prezentacji krok po kroku.
 • Metody rozpoznania odbiorców, ich oczekiwań i preferencji.
 • Ustalanie celów prezentacji i ich konsekwentna realizacja.

Moduł III. Przygotowanie prezentacji

 • Narzędzia i metody przygotowania profesjonalnej i efektywnej prezentacji (dobór metody prezentacji Power Point, struktura, konstrukcja przekazu, aspekty wizualne i poza wizualne, dodatkowe materiały).
 • Dostosowanie prezentacji (jej treści i formy) do audytorium.

Moduł IV. Przygotowanie występującego do prezentacji

 • Zarządzanie elementami autoprezentacji podczas prezentacji.
 • Przygotowanie merytoryczne, emocjonalne i fizyczne do wystąpienia.
 • Zarządzanie stresem, tremą i energią przed oraz w trakcie wystąpienia.

Moduł V. Efektywna komunikacja werbalna, niewerbalna i para werbalna

 • Efektywne wykorzystywanie różnych środków przekazu podczas wystąpienia.
 • Zarządzanie dynamiką przekazu.

Moduł VI. Zarządzanie audytorium w czasie prezentacji

 • Różnice w zarządzaniu dużymi i małymi grupami odbiorców.
 • Techniki utrzymywania kontaktu i angażowania odbiorców.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas wystąpienia.

Moduł VII. Opracowanie osobistego planu rozwoju kompetencji prezentacyjnych przez Uczestników szkolenia

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie kluczowych wiadomości, wnioski, sugestie i rekomendacje eksperta prowadzącego zajęcia; ewaluacja kursu.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. „WOW, jesteśmy pod MEGA wrażeniem!!! Sposób poprowadzenia, zaciekawienia grupy i przekazanych informacji przez Piotra jest na bardzo wysokim poziomie. Zapewne mi jak pozostałym uczestnikom szkolenia wiele kwestii zostanie w głowach i będą one stosowane w praktyce.”

Po szkoleniu wiem, jak powstrzymać tremę. Wszystkie treści były bardzo interesujące, zwłaszcza to w jaki sposób operować głosem by przyciągnąć uwagę słuchaczy. Świetny pomysł z wykorzystaniem kamery na szkoleniu.  Wiele się dowiedziałem o mowie ciała – swojej, jak i audytorium. Ćwiczenia praktyczne były świetnym sposobem na urozmaicenie warsztatu. Świetne metody prezentacji, zarządzanie audytorium.”

„Swobodna komunikacja, kontakt, otwartość trenera. Cenne doświadczenie i naturalne zachowanie trenera.”

„Duży plus za pojawienie się konkretnych wskazówek co robić podczas prezentacji. Trener bardzo życzliwy, dający cenne uwagi. „

„Polecam przede wszystkim z racji tego, że jest to szkolenie praktyczne. Bardzo dużo ćwiczeń. Trener prowadzi te zajęcia z dużą uważnością na potrzeby grupy. W przystępny i konkretny sposób wskazuje co należy zmienić lub uwzględnić w swoim wystąpieniu. Uczy budowania wypowiedzi tak, aby zainteresować audytorium. Polecam to szkolenie z racji jego dynamiki i konkretnych wskazówek trenera.

„Bardzo profesjonalna obsługa i kontakt; wiedza poparta doświadczeniem; energiczny i skupiający uwagę sposób prowadzenia szkolenia.”

„Wysoki poziom wiedzy przekazywanej bardzo przystępnie i „na luzie”; stworzenie miłej atmosfery; wzorcowy sposób prowadzenia; prezentacje OK; materiały nie były potrzebne.”

„Bezpośredniość i wiedza trenera; dobry sposób prowadzenia szkolenia; dynamika i szczerość trenera; super materiały. Ciekawe przykłady z życia.”

„Przydatne treści szkoleń: wskazówki, jak powinniśmy myśleć i dbać o odbiorców; nagrania i opinie publiczności; samoświadomość, dostosowywanie do konkretów publiczności; teoria, przykłady, samodzielne wyzwanie, dzielenie się ocenami.”

„Trener był naprawdę dobrze przygotowany, program był jasny i przestrzegany. Szkolenie było proste, rzeczowe, łatwe do zrozumienia i niezwykle praktyczne.”

Klienci

Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak: Cement Ożarów S.A., Fresh Interactive, Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., Globallogic S.A., Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A.; S.C. Johnson Polska Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski; Zentiva; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Polskie Towarzystwo; Uczelnia Łazarskiego; Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.z o.o.; Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Starostwo Powiatowe w Płocku; PSA Finance Polska Sp. z o.o.; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Biżuteria YES; Akzo Nobel Car Refinisches Polska Sp. z o.o.; Svantek Sp. z o.o.; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Gemalto Spółka z o.o.; Interpolska S.A.; Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Otis Sp. z o.o., Immofinanz Service Poland Sp. z o.o.; Zespół Szkól w Ostrówku;  KK POL Kuczyńscy sp.j; Mitsubshi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.); Nordea Bank ABP S.A.; Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Kapsh Telematic Services Sp. z o.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Totatalizator Sportowy Sp. z o.o., Sudzucker Polska S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej,  Polska Organizacja Turystyczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., Materna Communications Sp. z o.o., THALES DIS POLSKA Sp. z o.o., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; HURO Sp. z o.o.; Orsted Polska Sp. z o.o.; LUX MED; Labomask Polska, TVP, Orsted, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Archico Piotr Lewandowski, Jeronimo Martins Polska S.A., Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, People Sp. z o.o., Remmers Polska sp. z o.o., EME Aero Sp. z o.o.,UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Clariant Services (Poland) Spółka z o.o., BOIRON Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas