prezentacja

Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie

Wystąpienia publiczne, prezentacje i przemowy wymagają dobrego przygotowania i opanowania specyficznych umiejętności, które pozwolą mówcy przezwyciężyć tremę, zainteresować słuchaczy i zrobić na nich dobre wrażenie. Niekiedy prezentacja może też mieć na celu przekonanie audytorium do naszej wizji czy pozyskanie pracy, a innym razem sztuka wystąpień publicznych może nam pomóc w awansie czy zdobyciu klienta. Szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” to wyspecjalizowany kurs, dzięki któremu dowiesz się, jak przygotować prezentację, jakie cechy ma dobra prezentacja i co możesz zrobić, by jako mówca osiągnąć założone przez siebie cele.

Publiczne prezentowanie projektów, analiz, podsumowań czy samego siebie jest wpisane w naszą rzeczywistość, podobnie jak zagęszczanie się sieci kontaktów i relacji między ludźmi. Przy rosnącym szumie informacyjnym i deficycie czasu szansa na zaprezentowanie swojego pomysłu i przekonanie do niego odbiorcy jest często niepowtarzalna i ograniczona czasowo. Od tego, w jakim stopniu świadomie i przekonująco przedstawimy siebie i swój przekaz, zależy nasza efektywność zawodowa oraz osobista. Podczas zamkniętego szkolenia „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” dowiesz się i nauczysz jak być ciekawym, interesującym i wiarygodnym prezenterem publicznym, a jednocześnie wykorzystać stres i zachować naturalność, by wiarygodnie i efektywnie przekazywać własne myśli odbiorcom. Przy wsparciu naszych ekspertów zrozumiesz też, jakie narzędzia i techniki najskuteczniej udoskonalą i uatrakcyjnią przygotowane przez Ciebie wystąpienia publiczne. Szkolenie z wystąpień publicznych to również potężna dawka wiedzy o zasadach skutecznego przekazu, metodach budowania angażującego story i technikach utrzymywania uwagi słuchaczy.

Opracowany przez nas zamknięty kurs wystąpień publicznych to szkolenie projektowane na zamówienie, którego program i agenda są precyzyjnie dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klienta, jego preferencji i charakteru zadań, jakie wykonuje. Zindywidualizowane podejście do treningu czyni oferowany przez nas kurs z prezentacji i autoprezentacji zdecydowanie bardziej efektywnym i użytecznym, a Kursanci przez cały czas trwania warsztatu mogą koncentrować się na ćwiczeniu dokładnie tych umiejętności, które zagwarantują im większą skuteczność podczas wystąpień i pozwolą im stać się lepszymi mówcami. Trening wystąpień publicznych możemy poprowadzić dla Ciebie jako tradycyjny i lubiany kurs stacjonarny lub wygodne szkolenie online.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, by poznać więcej detali i sprawdzić, jakie korzyści odniesiesz, realizując kurs „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych”.
Serdecznie zapraszamy!

Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie

prezentacja

Wystąpienia publiczne, prezentacje i przemowy wymagają dobrego przygotowania i opanowania specyficznych umiejętności, które pozwolą mówcy przezwyciężyć tremę, zainteresować słuchaczy i zrobić na nich dobre wrażenie. Niekiedy prezentacja może też mieć na celu przekonanie audytorium do naszej wizji czy pozyskanie pracy, a innym razem sztuka wystąpień publicznych może nam pomóc w awansie czy zdobyciu klienta. Szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” to wyspecjalizowany kurs, dzięki któremu dowiesz się, jak przygotować prezentację, jakie cechy ma dobra prezentacja i co możesz zrobić, by jako mówca osiągnąć założone przez siebie cele.

Publiczne prezentowanie projektów, analiz, podsumowań czy samego siebie jest wpisane w naszą rzeczywistość, podobnie jak zagęszczanie się sieci kontaktów i relacji między ludźmi. Przy rosnącym szumie informacyjnym i deficycie czasu szansa na zaprezentowanie swojego pomysłu i przekonanie do niego odbiorcy jest często niepowtarzalna i ograniczona czasowo. Od tego, w jakim stopniu świadomie i przekonująco przedstawimy siebie i swój przekaz, zależy nasza efektywność zawodowa oraz osobista. Podczas zamkniętego szkolenia „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” dowiesz się i nauczysz jak być ciekawym, interesującym i wiarygodnym prezenterem publicznym, a jednocześnie wykorzystać stres i zachować naturalność, by wiarygodnie i efektywnie przekazywać własne myśli odbiorcom. Przy wsparciu naszych ekspertów zrozumiesz też, jakie narzędzia i techniki najskuteczniej udoskonalą i uatrakcyjnią przygotowane przez Ciebie wystąpienia publiczne. Szkolenie z wystąpień publicznych to również potężna dawka wiedzy o zasadach skutecznego przekazu, metodach budowania angażującego story i technikach utrzymywania uwagi słuchaczy.

Opracowany przez nas zamknięty kurs wystąpień publicznych to szkolenie projektowane na zamówienie, którego program i agenda są precyzyjnie dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klienta, jego preferencji i charakteru zadań, jakie wykonuje. Zindywidualizowane podejście do treningu czyni oferowany przez nas kurs z prezentacji i autoprezentacji zdecydowanie bardziej efektywnym i użytecznym, a Kursanci przez cały czas trwania warsztatu mogą koncentrować się na ćwiczeniu dokładnie tych umiejętności, które zagwarantują im większą skuteczność podczas wystąpień i pozwolą im stać się lepszymi mówcami. Trening wystąpień publicznych możemy poprowadzić dla Ciebie jako tradycyjny i lubiany kurs stacjonarny lub wygodne szkolenie online.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, by poznać więcej detali i sprawdzić, jakie korzyści odniesiesz, realizując kurs „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych”.
Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenie zamknięte „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” koncentruje się na doskonaleniu praktycznych umiejętności, a trening prowadzony przez ekspertów, których specjalnością są sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja, bazuje na realnych doświadczeniach Uczestników i zmierza do rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się oni podczas wystąpień i przemówień. Podczas warsztatu nie tylko wyposażamy Kursantów w niezbędną do przygotowania i zaprezentowania swojej przemowy wiedzę, ale też pokazujemy, jak w praktyce wiedzę tę wykorzystać. Ponieważ każde zamknięte szkolenie ze sztuki wystąpień publicznych projektujemy na zamówienie, dostosowujemy jego zawartość merytoryczną i metodyczną do indywidualnych potrzeb Kursantów, a to podnosi efektywność treningu i czyni go maksymalnie wartościowym. Zaprojektowane przez nas kursy prezentują fachową wiedzę w atrakcyjny i angażujący sposób, a nad ich jakością i skutecznością czuwają wysoko wykwalifikowani trenerzy o udokumentowanym doświadczeniu i wieloletniej praktyce. Warsztat możecie Państwo zrealizować w naszej szkole niezależnie od miejsca pobytu i bez konieczności angażowania się w uciążliwą i kosztowną logistykę – szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” możemy poprowadzić dla Państwa jako nowoczesne szkolenie online lub klasyczne szkolenie stacjonarne (również w lokalizacji wskazanej przez Klienta). Organizowane przez nas szkolenia zamknięte nieustannie udoskonalamy i aktualizujemy, a Human Skills co rok przechodzi z powodzeniem audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, co gwarantuje Państwu dostęp do najwyższej jakości usług szkoleniowych. Uczestnictwo w szkoleniu z zasad przygotowania prezentacji daje Kursantom ponadto prawo do skorzystania z programu nieodpłatnej opieki poszkoleniowej. Ze wsparcia trenera Uczestnicy kursu mogą korzystać jeszcze przez 30 dni od momentu ukończenia warsztatu. Zapewniamy Państwu również dużą elastyczność w doborze miejsca i terminu szkolenia, a także indywidualną wycenę oraz możliwość obniżania kosztów szkolenia poprzez dofinansowanie szkolenia (m.in. z BUR lub KFS) lub zastosowanie zniżek dla stałych i nowych Klientów.

 

Jakie zyski zapewniają zamknięte szkolenia z wystąpień publicznych?

Realizowany na zamówienie kurs z prowadzenia prezentacji i wygłaszania mów skupia się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji związanych z wystąpieniami na forum publicznym. W czasie warsztatu wyjaśniamy m.in., jak formułować cel wystąpienia i dostosować jego formę oraz treść do tych założeń, jak przygotować dobrą mowę i zadbać o atrakcyjność i skuteczność przekazu, a także opanować stres, emocje i odpowiednio zareagować na sytuacje trudne w czasie wystąpienia. Podczas warsztatu koncentrujemy się na nowoczesnym i nietuzinkowym podejściu do prezentacji i autoprezentacji, promujemy wykorzystanie nowych technologii oraz pionierskich metod angażowania słuchaczy i przyciągania ich uwagi do komunikatu.

Kurs z autoprezentacji i wystąpień publicznych pozwala zdobyć praktyczną wiedzę o:

 • zasadach skutecznego przekazu i budowaniu angażującego story;
 • potencjale i ograniczeniach prezentacji multimedialnych;
 • różnych typach odbiorców;
 • skutecznych metodach angażowania odbiorców i skupiania ich uwagi.

Szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu…” doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • układania i zapamiętywania treści wystąpienia;
 • skupiania i utrzymywania uwagi odbiorców;
 • świadomego wyboru i wykorzystania środków wyrazu;
 • umiejętnego reagowania na trudne sytuacje w czasie wystąpienia.

Zamknięty kurs wystąpień publicznych pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • pracą z ciałem i głosem.;
 • kontrolą stresu;
 • reagowaniem na trudne sytuacje prezentacyjne;
 • sztuką autoprezentacji.

CELE SZKOLENIA:

 • doświadczenie technik prezentacyjnych;
 • poznanie zasad konstruowania skutecznego przekazu;
 • uświadomienie sobie potencjału i deficytów własnego ciała;
 • nabycie swobody i pewności siebie w czasie wystąpień na forum;
 • zwiększenie świadomości w obszarze wykorzystania prezentacji multimedialnych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PREZENTACJA W DOBRYM STYLU – SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” organizujemy w naszej doskonale skomunikowanej z resztą kraju warszawskiej siedzibie lub w dowolnym innym miejscu zaproponowanym przez Klienta. Kurs ze sztuki wystąpień publicznych to jednodniowy warsztat złożony z 5 bloków, które poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy oraz ustalenia indywidualne z Klientem mają decydujące znaczenie dla końcowej zawartości merytorycznej i metodycznej szkolenia – widoczny poniżej program kursu może więc zostać uzupełniony o dodatkowe treści czy ćwiczenia, których obecność zagwarantuje maksymalną skuteczność i wartość przygotowanego treningu. Wszystkim osobom realizującym szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” zapewniamy dostęp do bezpłatnej opieki poszkoleniowej (przez 30 dni od chwili zakończenia warsztatu) oraz wszelkie potrzebne pomoce i materiały szkoleniowe. Uczestnikom warsztatu stacjonarnego organizowanego w naszej siedzibie zapewniamy również w cenie szkolenia poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch serwowany w jednej z lokalnych restauracji.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych”

Prezentowane szkolenie zostało zaprojektowane jako intensywny warsztat praktyczny, w którym kluczową rolę odgrywają opracowane specjalnie na potrzeby kursu ćwiczenia oraz innowacyjne metody nauczania nastawione na naukę poprzez działanie i doświadczanie. Szkolenie realizowane jest przy tym w pełnej zgodzie z koncepcją Activity Based Learning oraz wytycznymi sformułowanymi w cyklu Kolba. Zamknięte szkolenia z wystąpień publicznych i prezentacji rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, która umożliwia trenerowi dostosowanie poszczególnych składowych programu kursu do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów i ich oczekiwań. W ramach podsumowania zajęć zainteresowani Uczestnicy będą również mogli skorzystać z rekomendacji trenera dotyczących planu rozwoju umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi oraz dobru właściwych dla siebie szkoleń z tej tematyki.

Rozpoczęcie kursu: omówienie spraw organizacyjnych, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów i identyfikacja celów szkolenia.

Moduł I. Prezentacja w dobrym stylu – od czego zacząć, czyli na czym skończyć?

 • Cele wystąpienia – jak je osiągnąć i skąd się dowiem, że je zrealizowałem?
 • Efekt, jaki chcę uzyskać (skupienie uwagi, zainteresowanie, przekonanie, skłonienie do reakcji)?
 • Jak ułożyć optymalny plan wystąpienia i go zrealizować?
 • Jak odnaleźć własny styl i wystąpić w roli napisanej pod siebie?
 • Ile mam czasu, ile go potrzebuję i jakie znaczenie ma pora dnia w czasie prezentacji?
 • Jaki jest kontekst? (nie występuję w próżni: co jest przed i po mnie, co jest wokół?).
 • Jaką formułę chcę wykorzystać (wystąpienie osobiste, online, live, offline)?
 • Czy potrzebuję sojuszników (statystów, multimediów, sprzętu, akcesoriów, rekwizytów)?
 • Jak uzyskać efekt „WOW!”?

Moduł II. Prezentacja w dobrym stylu. Ciało – najważniejsze narzędzie prezentacyjne

 • Głos.
 • Wzrok.
 • Mimika.
 • Gesty.
 • Sylwetka.
 • Postawa i pozycja.
 • Ruch.
 • Ubiór.
 • Ciało i jego mowa.

Moduł III. Prezentacja w dobrym stylu – forma i treść, czyli, jak i o czym mówić?

 • O czym chcę powiedzieć, o czym powiem, co zostanie w pamięci?
 • Mówić czy przemawiać? Mówić komuś czy do kogoś?
 • Siła storytellingu, leit motivu i archetypów.
 • Moc słowa, obrazu, dźwięku, filmu.
 • Wizualizacja trudnych/złożonych treści (mem, infografika, ikona, film itp.).
 • Jak współpracować z prezentacją multimedialną?

Moduł IV. Prezentacja w dobrym stylu – BHP. Bezpieczeństwo, higiena i komfort prelegenta

 • Czy uczyć się wystąpienia na pamięć?
 • Stres jako paralizator lub stymulant.
 • Pułapki prezentacyjne i techniki ich unikania.
 • Zadbaj o siebie – instrukcja obsługi.

Moduł V. Prezentacja w dobrym stylu. Target, czyli widzowie, słuchacze i odbiorcy

 • Co wiemy o odbiorcach?
 • Odbiorcy jako zmysłowcy (wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy).
 • Odbiorcy jako Style Myślenia (Zawodnicy, Partnerzy, Wizjonerzy, Badacze).
 • Odbiorcy jako pokolenia (X, Y, Z, Alfa).

Zakończenie kursu: podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy. Sesja pytań i odpowiedzi. Ewaluacja szkolenia. Rekomendacje trenera odnoszące się do dalszych kroków szkoleniowych Kursantów.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA PREZENTACJA W DOBRYM STYLU – SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs zamknięty „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” organizowany jako szkolenie online odbywa się w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju utworzonym za pośrednictwem serwisu Zoom bądź Clickmeeting. Zastosowana formuła zdalnego szkolenia pozwala Uczestnikom warsztatu uczyć się i zdobywać nowe umiejętności niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu biegłości technicznej czy możliwości logistycznych. Szkolenia online są przy tym najbardziej ekonomicznym i przyjaznym pod względem organizacyjnym sposobem podnoszenia kwalifikacji. Kurs online z wystąpień publicznych to jednodniowy warsztat zbudowany z pięciu obszernych bloków tematycznych, których szczegółowa zawartość uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów. Również agenda szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do oczekiwań i preferencji Klienta zamawiającego kurs. Wszyscy Uczestnicy szkolenia z wystąpień publicznych otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat zasad prowadzenia dobrych prezentacji oraz zostaną objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej, oferującej Kursantom możliwość skorzystania z e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat. Z e-mentoringu Uczestnicy warsztatu mogą korzystać w ciągu 30 dni od chwili ukończenia szkolenia.

Ramowy program szkolenia online „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych”

Kursy wystąpień publicznych trwają według standardowego planu około 7. godzin zegarowych z przerwami. Agenda prezentowanego szkolenia oraz rozkład przerw zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem kursu lub podczas wprowadzenia do warsztatu. Zdalne szkolenie „Prezentacja w dobrym stylu – sztuka wystąpień publicznych” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jego finałem jest ewaluacja kursu uzupełniona o indywidualne rekomendacje trenerskie dotyczące doskonalenia kompetencji z autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych oraz dobru odpowiednich szkoleń. Kurs ma charakter warsztatowy – trening oparty jest na różnorodnych ćwiczeniach i zadaniach praktycznych oraz zastosowaniu nowatorskich i stymulujących do działania metod i technik nauczania. Szkolenia z wystąpień publicznych projektujemy i prowadzimy ponadto zgodnie z cyklem Kolba, modelem Activity Based Learning oraz koncepcją nauki poprzez działanie i doświadczanie.

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu wraz z omówieniem celów kursu.

Moduł I. Prezentacja w dobrym stylu – od czego zacząć, czyli na czym skończyć?

 • Cele wystąpienia i prezentacji – jak je osiągnąć? W jaki sposób dowiem się, że je zrealizowałem?
 • Jaki chcę uzyskać efekt? – zainteresowanie, skupienie uwagi, przekonanie, nakłonienie do działania/reakcji.
 • Jak stworzyć optymalny plan wystąpienia i go zrealizować?
 • Jak odnaleźć własny styl mówcy i dobrze wystąpić w stworzonej dla siebie roli?
 • Ile mam czasu? Jak dużo go potrzebuję i jakie znaczenie ma pora dnia?
 • Jaki jest kontekst wystąpienia? (co jest przed i po mnie, co jest wokół?).
 • Jaką formułę wykorzystam (wystąpienie osobiste, online, offline, live)?
 • Czy potrzebni są mi sojusznicy (statyści, multimedia, sprzęt, akcesoria, rekwizyty)?
 • Jak osiągnąć efekt „WOW!”?

Moduł II. Prezentacja w dobrym stylu. Ciało – najistotniejsze narzędzie prezentacyjne

 • Głos.
 • Mimika.
 • Gesty.
 • Wzrok.
 • Sylwetka.
 • Postawa i pozycja.
 • Ciało i jego mowa.
 • Ruch.
 • Ubiór.

Moduł III. Prezentacja w dobrym stylu – treść i forma, czyli o czym i jak mówić?

 • O czym chcę mówić, o czym powiem, a co pozostanie w pamięci?
 • Przemawiać czy mówić? Mówić do kogoś czy komuś?
 • Siła storytellingu, leit motivu i archetypów.
 • Moc słowa, dźwięku, obrazu, filmu.
 • Wizualizacja złożonych/skomplikowanych treści (infografika, ikona, mem, film itd.).
 • Jak współpracować z prezentacją multimedialną?

Moduł IV. Prezentacja w dobrym stylu – BHP. Bezpieczeństwo, higiena i komfort prelegenta

 • Czy uczyć się przemówienia na pamięć?
 • Stres jako stymulant lub paralizator.
 • Pułapki prezentacyjne i techniki ich eliminowania.
 • Zadbaj o siebie – instrukcja obsługi.

Moduł V. Prezentacja w dobrym stylu. Target, czyli odbiorcy, widzowie i słuchacze

 • Co wiem o odbiorcach?
 • Odbiorcy jako zmysłowcy (słuchowcy, wzrokowcy i kinestetycy).
 • Odbiorcy jako Style Myślenia (Partnerzy, Zawodnicy, Badacze, Wizjonerzy).
 • Odbiorcy jako generacje (X, Y, Z, Alfa).

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wniosków. Ewaluacja kursu. Dla zainteresowanych osób: rekomendacje trenera w zakresie doboru szkoleń rozwijających umiejętności prezentacji i autoprezentacji.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Power Point, biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z wystąpień publicznych

Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne wystąpienia dla menedżerów

Skuteczne wystąpienia dla menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Swobodna komunikacja, kontakt, otwartość trenera. Cenne doświadczenie i naturalne zachowanie trenera.”

Po szkoleniu wiem, jak powstrzymać tremę. Wszystkie treści były bardzo interesujące, zwłaszcza to w jaki sposób operować głosem by przyciągnąć uwagę słuchaczy. Świetny pomysł z wykorzystaniem kamery na szkoleniu.  Wiele się dowiedziałem o mowie ciała – swojej, jak i audytorium. Ćwiczenia praktyczne były świetnym sposobem na urozmaicenie warsztatu. Świetne metody prezentacji, zarządzanie audytorium.”

„Duży plus za pojawienie się konkretnych wskazówek co robić podczas prezentacji. Trener bardzo życzliwy, dający cenne uwagi.”

„Swobodna komunikacja, kontakt, otwartość trenera. Cenne doświadczenie i naturalne zachowanie trenera.”

„Polecam przede wszystkim z racji tego, że jest to szkolenie praktyczne. Bardzo dużo ćwiczeń. Trener prowadzi te zajęcia z dużą uważnością na potrzeby grupy. W przystępny i konkretny sposób wskazuje co należy zmienić lub uwzględnić w swoim wystąpieniu. Uczy budowania wypowiedzi tak, aby zainteresować audytorium. Polecam to szkolenie z racji jego dynamiki i konkretnych wskazówek trenera.”

Przydatne treści szkolenia: „prezentowane treści – sposób ich prezentacji. Czego unikać oraz przydatne techniki przy prezentowaniu poszczególnych elementów (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).”

Klienci

Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak: Cement Ożarów S.A., Fresh Interactive, Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., Globallogic S.A., Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A.; S.C. Johnson Polska Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski; Zentiva; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Polskie Towarzystwo; Uczelnia Łazarskiego; Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.z o.o.; Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Starostwo Powiatowe w Płocku; PSA Finance Polska Sp. z o.o.; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Biżuteria YES; Akzo Nobel Car Refinisches Polska Sp. z o.o.; Svantek Sp. z o.o.; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Gemalto Spółka z o.o.; Interpolska S.A.; Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Otis Sp. z o.o., Immofinanz Service Poland Sp. z o.o.; Zespół Szkól w Ostrówku;  KK POL Kuczyńscy sp.j; Mitsubshi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.); Nordea Bank ABP S.A.; Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Kapsh Telematic Services Sp. z o.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Sudzucker Polska S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej,  Polska Organizacja Turystyczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., Materna Communications Sp. z o.o., THALES DIS POLSKA Sp. z o.o., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; HURO Sp. z o.o.; Orsted Polska Sp. z o.o.; LUX MED; Labomask Polska, TVP, Orsted, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Archico Piotr Lewandowski, Jeronimo Martins Polska S.A., People Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Remmers Polska sp. z o.o., EME Aero Sp. z o.o., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., BOIRON Sp. z o.o., IDEA CREATIVE Sp z o.o., Boiron S.A., GreenWay Polska Sp. z o.o., Solfinity Sp. z o.o. Sp.k.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas