Ewa Kozicka

Logopeda; Logopeda medialny; Logopeda artystyczny; Nauczyciel; Trener; Konsultant; Doradca.

Ewa Kozicka

Pracuje indywidualnie i z grupami nad prawidłową emisją głosu, poprawną dykcją, nad opanowaniem umiejętności posługiwania się  środkami ekspresji. Wszystko po to, by wypowiedź była bardziej zrozumiała, lepiej zapamiętywana przez odbiorców, a jednocześnie by styl mówienia pozostawał w zgodzie ze stylem bycia i osobowością mówcy.

Kwalifikacje i doświadczenie

  • Logopeda, absolwentka Podyplomowego Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej.
  • W ramach prac Towarzystwa Miłośników Słowa działającego przy Akademii Teatralnej współorganizowała seminaria i konferencje z zakresu mowy i emisji głosu w wystąpieniach publicznych.
  • Współzałożycielka i członek zarządu Koła Żywego Słowa przy TMJP Polskiej Akademii Nauk.
  • Przygotowuje dziennikarzy telewizyjnych do pracy przed kamerą i mikrofonem; prowadzi zajęcia z mowy scenicznej w szkołach artystycznych na kierunkach aktorskich i wokalnych; pracuje z osobami różnych profesji, których działalność zawodowa jest związana z publicznym mówieniem.
  • W swojej ponad dwudziestoletniej pracy przeprowadziła blisko 7000 godzin szkoleń, warsztatów, zajęć, konsultacji z zakres poprawnej wymowy, emisji głosu, interpretacji tekstu.

 Specjalizacja

  • Praca nad postawą ciała do mówienia, oddechem, głosem (barwą, siłą, modulacją).
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się głosem i sposobem mówienia, tak by wypowiedź silniej oddziaływała na odbiorcę.
  • Głos, dykcja, ekspresja ciała i mowy przed kamerą oraz bezpośrednio przed audytorium.

Szkoliła pracowników i studentów m.in.

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego, Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, Prokuratur Okręgowych na terenie całej Polski, Krajowej Izby Radców Prawnych, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, CODN, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Szkoły Aktorskiej H.iJ.Machulskich,  Wydz.Piosenki Estradowej PWSM, Telewizji Polskiej; CBRE Corporate Outsourcing, ZPUE S.A., PGS SOFTWARE.

 

Przeczytaj artykuły tego trenera:

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: