Relaksacja mindulness dla zespołu

relaksacja mindfulness szkolenie

Być stabilnym i spokojnym jak skała to warsztat uczący technik walki ze stresem, metod relaksacji i praktyki mindfulness. Uczestnicy poznają ćwiczenia umożliwiające opanowanie stresu w trudnej sytuacji oraz takie, których stosowanie zwiększa odporność na stres. Warsztat może być realizowany zarówno w sali szkoleniowej jak i na łonie natury (park, skwer, leśna polana, sala do relaksacji) oraz on-line. Warsztat jest połączeniem mini wykładów z praktyką prowadzoną. Uczestnicy mają wygodne stroje, pozwalające im na spokojne ćwiczenia i praktykowanie na matach. Praca odbywa się indywidualnie na macie oraz w podgrupach, podczas warsztatu następuje wymiana doświadczeń oraz mini wykłady prowadzącego. Warsztat jest przeznaczony zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników niższego szczebla.

Uczestnicy nabywają wiedzę o:

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Sprawdzone techniki relaksacji.
 • Wpływ praktykowania uważności na stabilizację fizyczną, umysłowa i emocjonalną w życiu zawodowym i prywatnym.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Samodzielnie uwalniać stress.
 • Praktykować uważność.
 • Zmienić sposób patrzenia na problem.
 • Zarządzać stresem.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Umiejętnościami miękkimi wykorzystywanymi w pracy zespołowej.
 • Budowaniem komunikacji intra i interpersonalnej.
 • Budowaniem systemu wsparcia w zespole.
 • Radzeniem sobie ze stresem i konfliktem w zespole.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

Moduł I. Być stabilnym i spokojnym jak skała – garść teorii

 • Nie taki diabeł straszny – Geneza stresu z życiu, czyli jaka jest jego rola.
 • Trzy fazy stresu, czyli w którym momencie należy rozpocząć świadome zarządzanie stresem.

Moduł II. Być stabilnym i spokojnym jak skała – relaksacja

 • Być spokojnym jak skała – rola snu i przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Automasaż i masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać zanim zmieni się w rehabilitację.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona.

Moduł III. Być stabilnym i spokojnym jak skała – praca z przekonaniami

 • Arkusz Racjonalna Terapia Zachowań, czyli zweryfikuj czyj to problem.
 • Reframing – przeramowanie myśli, czyli jak zweryfikować perspektywę.
 • Siła autosugestii, czyli jak się pozytywnie wzmocnić.

Moduł IV. Być stabilnym i spokojnym jak skała – mindfulness

 • Rozproszenie umysłu a stawanie się uważnym
 • Praktyka świadomego ruchu
 • Praktyka uważności ze wsparciem na oddechu
 • Skanowanie ciała

Uwaga: Dodatkowo możliwe są cykliczne spotkania kontynuujące prowadzoną praktykę z Modułu II i IV

Autor programu Renata Wrona.

Trener:

Poznaj również: