Jakie zagrożenia wiążą się z funkcją członków zarządu spółki?

jakie zagrożenia wiążą się z funkcją członków zarządu spółki

W Polsce istnieje szereg spółek prawa handlowego, a jedną z najbardziej popularnych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp z o.o.) Okazuje się, że bycie członkiem zarządu w takiej spółce to spora odpowiedzialność.

Za co może odpowiadać członek zarządu spółki?

Członek zarządu może odpowiadać w określonych sytuacjach za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, dodatkowo może odpowiadać karnie za popełnione przez siebie przestępstwa
i wykroczenia w tym karno-skarbowe, popełnione w związku z pełnioną funkcją oraz może ponosić odpowiedzialność wobec samej spółki. Członek zarządu może odpowiadać również w związku z karami administracyjnymi nałożonymi w drodze decyzji administracyjnych.

Czy członek zarządu może uchylić się od odpowiedzialności?

Polskie prawo pozwala uchylić się od odpowiedzialności członkowi zarządu w spółkach prawa handlowego. Jedną z takich sytuacji jest wykazanie zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Dotyczy to sytuacji ewentualnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Kolejnym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności członka zarządu jest wykazanie, że za określone prawem sytuacje nie ponosi on winy. Niestety odpowiedzialność karna członka zarządu jest nie do uniknięcia w sytuacji wykazania, że popełnił on przestępstwo lub wykroczenie w związku z pełnioną funkcją w organach spółki.

Jak się chronić?

W zakresie ochrony za zobowiązania finansowe wobec wierzycieli spółki lub wobec samej spółki pomocne jest ubezpieczenie członka zarządu, Directors’ and Officers’ liability insurance (w skrócie D&O). Tego typu ubezpieczenie dedykowane jest nie tylko członkom zarządu ale również całej kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa, np. dyrektorom oraz prokurentom. Ubezpieczenie  D&O  nie chroni przed popełnianiem błędów natomiast „bierze na siebie” ewentualne skutki finansowe za popełnione niedociągnięcia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zasadami odpowiedzialności członków zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji orzeczniczej sądów,  zapraszam do udziału w swoim szkoleniu:
Szkolenie stacjonarne w Warszawie: Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych.
Szkolenie online: Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych.

Pozdrawiam,

Marcin Sobota

Prawnik / Trener biznesu

Dodaj komentarz

szesnaście + piętnaście =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Marcin Władysław Sobota

PRAWNIK / TRENER BIZNESU Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prasowego postępowania administracyjnego etc. Przeprowadza audyty dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Był członkiem komisji przetargowych. Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej