Jakie zagrożenia wiążą się z funkcją członka zarządu spółki?

13 marca, 2020

W Polsce istnieje szereg spółek prawa handlowego, a jedną z najbardziej popularnych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp z o.o.) Okazuje się, że bycie członkiem zarządu w takiej spółce to spora odpowiedzialność.

Za co może odpowiadać członek zarządu spółki?

Członek zarządu może odpowiadać w określonych sytuacjach za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, dodatkowo może odpowiadać karnie za popełnione przez siebie przestępstwa
i wykroczenia w tym karno-skarbowe, popełnione w związku z pełnioną funkcją oraz może ponosić odpowiedzialność wobec samej spółki. Członek zarządu może odpowiadać również w związku z karami administracyjnymi nałożonymi w drodze decyzji administracyjnych.

Czy członek zarządu może uchylić się od odpowiedzialności?

Polskie prawo pozwala uchylić się od odpowiedzialności członkowi zarządu w spółkach prawa handlowego. Jedną z takich sytuacji jest wykazanie zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Dotyczy to sytuacji ewentualnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Kolejnym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności członka zarządu jest wykazanie, że za określone prawem sytuacje nie ponosi on winy. Niestety odpowiedzialność karna członka zarządu jest nie do uniknięcia w sytuacji wykazania, że popełnił on przestępstwo lub wykroczenie w związku z pełnioną funkcją w organach spółki.

Jak się chronić?

W zakresie ochrony za zobowiązania finansowe wobec wierzycieli spółki lub wobec samej spółki pomocne jest ubezpieczenie członka zarządu, Directors’ and Officers’ liability insurance (w skrócie D&O). Tego typu ubezpieczenie dedykowane jest nie tylko członkom zarządu ale również całej kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa, np. dyrektorom oraz prokurentom. Ubezpieczenie  D&O  nie chroni przed popełnianiem błędów natomiast „bierze na siebie” ewentualne skutki finansowe za popełnione niedociągnięcia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zasadami odpowiedzialności członków zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji orzeczniczej sądów,  zapraszam do udziału w swoim szkoleniu: Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych.

Pozdrawiam,

Marcin Sobota

Prawnik / Trener biznesu

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przeczytaj również: