Jakie znaczenie mają reguły Mehrabina?

reguła Mehrabiana

Jak się ma Twoja mowa ciała do używanych przez Ciebie słów i tonu głosu?

Poznaj sens reguły 55/38/7 

CEL:  Eksperyment badający NIESPÓJNE EKSPRESJE między mimiką twarzy, słowami i sposobem wypowiadania się w momencie gdy ktoś został poproszony o wyrażenie swojej opinii. Badania opublikowano w 1967r. w artykułach: „”Decoding of Inconsistent Communications”” oraz „”Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels””

BADACZ: Doktor psychologii Albert Mehrabian na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. 

UCZESTNICY BADANIA:  W badaniu wzięło udział 137 kobiet będących ówcześnie studentkami University of California. 

PRZEBIEG EKSPERYMENTU: Badacze przygotowali następujący materiał eksperymentalny:

 1. Trzy fotografie twarzy tej samej osoby:  uśmiechnięta, neutralna, negatywna.
 2. Trzy grupy słów (nagranych):  pozytywne (dear, great, honey, love, thanks), neutralne (maybe, oh, really, so, what), negatywne (brute, don’t, no, scram, terrible).

Lektor wypowiadał każde ze słów w sposób: pozytywny, neutralny i negatywny. 

NIESPÓJNE EKSPRESJE Skonstruowano układy bodźców, w których zachowujemy się zgodnie z kulturą osobistą i przeczymy temu, co faktycznie czujemy, np. gdy ktoś zadał komuś niechcący ból, uszkodził coś, ale naturalna reakcja tej osoby jest stłumiona.  Badany otrzymywał  fotografię uśmiechniętej twarzy oraz neutralne słowo (np. maybe) wypowiedziane w negatywny sposób. Zadanie badanego polegało na określeniu stopnia, w jakim lubią prezentowaną im osobę. Celem badań było określenie znaczenia poszczególnych elementów niespójnego komunikatu (ekspresja mimiczna, słowa, wokalizacja), które decydują o odczuwanym poziomie sympatii. 

REZULTAT BADAŃ: W wyniku badań o odczuwanym POZIOMIE SYMPATII określono, że decyduje o nim w:

 1. 55% wyraz mimiczny twarzy
 2. 38% sposób wypowiadania słów
 3. 7% słowa

SUGESTIE: Wyniki badań zespołu Meharbiana należy stosować z ostrożnością. Grupa odbiorców eksperymentu była dosyć mała. Eksperyment badał celowo dobrane NIESPÓJNE EKSPRESJE. Wyniki badań były analizowane pod kątem POZIOMU SYMPATII badacza do zdjęcia, neutralnego wyrazu i dobranego przez lektora tonu głosu. Badacze nie brali pod uwagę całego repertuaru zachowań ludzkich. Aby móc określić reakcje danego człowieka na bodziec należy brać pod uwagę:

 1. Kontekst sytuacyjny.
 2. Ubiór.
 3. Proksemikę.
 4. Postawa ciała.
 5. Ułożenie nóg.
 6. Reakcje galwaniczne skóry.
 7. Kontakt wzrokowy.
 8. Ruch gałek ocznych.
 9. Inne, takie jak np. zmiana zapachu, pochrząkiwanie, kraj pochodzenia itp.

Reasumując, Albert Mehrabian w 1967r. badał zależności między komunikacją werbalną i niewerbalną tylko w kontekście komunikacji POSTAW, UCZUĆ i PRZEKONAŃ, a nie komunikacji faktów, danych. Albert Mehrabian kontynuował prowadzenie badań z tego zagadnienia:

 1. W 1970 r. analizowano komunikację postawy ULEGŁOŚCI I DOMINACJI.  Wykorzystano nagrania na wideo. Poszerzono zakres form komunikacji niewerbalnej (m. in. o postawę). Opublikowano wniosek, iż komunikacja niewerbalna jest ok. 4,3 razy skuteczniejsza, niż komunikacja werbalna.
 2. W 1992 r. analizowano komunikację NASTROJÓW SZCZĘŚLIWY/SMUTNY. Wykorzystano taśmę wideo bez dźwięku. Opublikowano wniosek, że komunikaty werbalne są 4 razy skuteczniejsze, niż komunikacja przy pomocy samej mimiki.

Źródło: Mehrabian, A. (1992). The Name Game: The Decision That Lasts a Lifetime. Penguin Group, New York

Dowiedz się więcej  o znaczeniu komunikacji niewerbalnej i mowy ciała na naszym szkoleniu z zakresu komunikacji oraz na szkoleniu z wystąpień publicznych.

Warto inwestować w siebie i w swoją wiedzę.

Zapraszam do kontaktu,

Iwona Firmanty

Psycholog/Socjolog/Coach ICC/Trener biznesu

iwonafirmanty@humanskills.pl

Dodaj komentarz

11 + 14 =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Iwona Firmanty

Dyrektorka Zarządzająca firmy szkoleniowej Human Skills/ Trenerka biznesu/ Psycholożka/ Socjolożka/Coach ICC Doświadczenie zawodowe: Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową. Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta. Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu. Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta. Od ponad kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty oceny kompetencji dla biznesu. Realizuję sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej