Young Manager Talking with Experienced Colleague while Using Laptop Computer in Office. Colleagues Discuss Business, Financial and Marketing Projects. Specialists Work in Diverse Team.

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka I Profesjonalny Sekretarz/Asystent – Szkolenie Otwarte: Stacjonarne Oraz Online

Profesjonalna asystentka/sekretarka oraz asystent/sekretarz to osoby dobrze zorganizowane, dyskretne i lojalne. Zarządzają biurem, radzą sobie ze stresem, działają systematycznie i pod presją czasu. Profesjonalny sekretarz czy sekretarka posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Dobrą asystentkę oraz dobrego asystenta cechuje duża sprawność i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych asystentek oraz pracowników sekretariatu w Human Skills koncentrują się wszystkich wyżej wymienionych kompetencjach. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” trenujemy umiejętności z wielu obszarów, takich jak: zarządzanie czasem, organizacja pracy biura, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie przygotowujące do realizacji zadań sekretarskich z naszego nowego katalogu kursów jest programem szkoleniowym o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – to potrzeby szkoleniowe naszych Kursantów decydują o jego programie. Naszym priorytetem jest to, by każdy Uczestnik kursu trenował dokładnie te umiejętności, dzięki którym wzrośnie jego biegłość zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia otwarte dla pracowników sekretariatu i asystentów dostosowujemy również do potrzeb i specyfiki organizacji zamawiającej dany kurs.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz sekretarz/asystent” to jeden z kilku wyspecjalizowanych warsztatów praktycznych, których tematem jest ogólnie pojęta zawodowa skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek, sekretarzy i kierowników biur adresujemy do osób, które chcą się rozwijać i doskonalić kompetencje przydatne do pracy w biurze, mniej i bardziej doświadczonych sekretarek i sekretarzy oraz wszystkich tych, którzy mają zamiar kandydować na tego rodzaju stanowiska. Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” szczególnie polecamy również firmom i instytucjom, w których rozwój pracowników jest słusznie traktowany jako najsensowniejsza inwestycja, a personel jako najcenniejszy kapitał organizacji. Sprawna, rzetelna i dobrze zorganizowana szefowa biura czy asystent to gwarancja doskonałej organizacji pracy dla szefa i innych pracowników. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nienagannej prezencji i profesjonalnej postawie sekretarka oraz sekretarz stają się też nie tylko wizytówką całej firmy, ale sercem i mózgiem całego świetnie zorganizowanego biura.

Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do konkretnej grupy zawodowej i aplikujących na stanowiska sekretarskie i asystenckie. Jeśli interesują Państwa bardziej uniwersalne warsztaty poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy na inne przygotowane przez naszych ekspertów kursy, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie z odporności psychicznej, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka I Profesjonalny Sekretarz/Asystent – Szkolenie Otwarte: Stacjonarne Oraz Online

Profesjonalna asystentka/sekretarka oraz asystent/sekretarz to osoby dobrze zorganizowane, dyskretne i lojalne. Zarządzają biurem, radzą sobie ze stresem, działają systematycznie i pod presją czasu. Profesjonalny sekretarz czy sekretarka posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Dobrą asystentkę oraz dobrego asystenta cechuje duża sprawność i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych asystentek oraz pracowników sekretariatu w Human Skills koncentrują się wszystkich wyżej wymienionych kompetencjach. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” trenujemy umiejętności z wielu obszarów, takich jak: zarządzanie czasem, organizacja pracy biura, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie przygotowujące do realizacji zadań sekretarskich z naszego nowego katalogu kursów jest programem szkoleniowym o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – to potrzeby szkoleniowe naszych Kursantów decydują o jego programie. Naszym priorytetem jest to, by każdy Uczestnik kursu trenował dokładnie te umiejętności, dzięki którym wzrośnie jego biegłość zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia otwarte dla pracowników sekretariatu i asystentów dostosowujemy również do potrzeb i specyfiki organizacji zamawiającej dany kurs.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz sekretarz/asystent” to jeden z kilku wyspecjalizowanych warsztatów praktycznych, których tematem jest ogólnie pojęta zawodowa skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek, sekretarzy i kierowników biur adresujemy do osób, które chcą się rozwijać i doskonalić kompetencje przydatne do pracy w biurze, mniej i bardziej doświadczonych sekretarek i sekretarzy oraz wszystkich tych, którzy mają zamiar kandydować na tego rodzaju stanowiska. Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” szczególnie polecamy również firmom i instytucjom, w których rozwój pracowników jest słusznie traktowany jako najsensowniejsza inwestycja, a personel jako najcenniejszy kapitał organizacji. Sprawna, rzetelna i dobrze zorganizowana szefowa biura czy asystent to gwarancja doskonałej organizacji pracy dla szefa i innych pracowników. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nienagannej prezencji i profesjonalnej postawie sekretarka oraz sekretarz stają się też nie tylko wizytówką całej firmy, ale sercem i mózgiem całego świetnie zorganizowanego biura.

Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do konkretnej grupy zawodowej i aplikujących na stanowiska sekretarskie i asystenckie. Jeśli interesują Państwa bardziej uniwersalne warsztaty poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy na inne przygotowane przez naszych ekspertów kursy, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie z odporności psychicznej, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Cele i Korzyści

Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” ukierunkowane jest na wszechstronny rozwój umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowisku sekretarskim, od których zależy sprawność wykonywania zleconych sekretarzom zadań i ich efektywność osobista. Szkolenia przygotowane przez naszych ekspertów pozwalają kompleksowo przygotować się do roli asystentki/asystenta lub sekretarki/sekretarza i służą doskonaleniu najbardziej przydatnych w tego rodzaju pracy kompetencji i umiejętności praktycznych. W czasie warsztatu będziemy szczególnie intensywnie trenować umiejętności z takich obszarów jak: zarządzanie czasem, metody radzenia sobie ze stresem, prowadzenie kalendarza osobistego i kalendarza szefa, organizacja spotkań, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” pozwala Kursantom zdobyć biegłość w realizacji codziennych i mniej typowych zadań sekretarskich, a także wyposaża Uczestników zajęć w wiedzę niezbędną do pracy w nowocześnie zarządzanych firmach i instytucjach. Od znajomości nowych technologii i nowoczesnych narzędzi pracy biurowej w ogromnym bowiem stopniu zależy profesjonalizm sekretarki/sekretarza, skuteczność ich działania i osobista efektywność. Szkolenia otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to warsztaty o niezwykle praktycznym charakterze. Nasze kursy obfitują w różnorodne ćwiczenia, których dobór każdorazowo uzależniamy od indywidualnych potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów. Dzięki indywidualizacji programu szkolenia kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” trenuje najbardziej przydatne dla danej grupy Kursantów umiejętności i zdolności z takich m.in. obszarów jak autoprezentacja czy efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek/asystentów oraz sekretarek/sekretarzy wzbogacamy także o przykłady wywiedzione z indywidualnych doświadczeń zawodowych naszych Kursantów. Oferowane przez nas warsztaty dla pracowników sekretariatu zaprojektowane zostały przez doświadczonych ekspertów i certyfikowanych trenerów, których specjalnością są zarządzanie czasem, budowanie wizerunku, komunikacja społeczna i efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” realizowane jest ponadto w dwóch bardzo atrakcyjnych formułach – jako wygodne szkolenie online oraz kurs stacjonarny organizowany w naszej szkole na terenie Warszawy.

Jakie korzyści oferuje szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka i profesjonalny asystent/sekretarz”?

Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to nowoczesny projekt szkoleniowy, którego polem zainteresowania są umiejętności ułatwiające wypełnianie obowiązków asystenckich, sztuka autoprezentacji i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych sekretarek oraz sekretarzy mają na celu kompleksowe przygotowanie Uczestników warsztatów do realizacji zadań związanych z zarządzaniem biurem, efektywną organizacją czasu przełożonego i planowaniem jego kalendarza, prowadzeniem rozmów z interesariuszami i klientami, reprezentowaniem organizacji, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zawodowej na stanowisku sekretarskim/asystenckim. Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” cechuje wysoka elastyczność i maksymalny stopień indywidualizacji programu, które są wyróżnikami wszystkich naszych warsztatów z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla sekretarek i asystentów staramy się zawsze wzbogacać przykładami i case studies wywiedzionymi z doświadczeń zapisanych na zajęcia Kursantów, aby możliwie jak najpełniej przygotować ich do realizacji zadań zawodowych i rozwiązywania problemów, z którymi faktycznie stykają się w swojej pracy. Każdy stacjonarny i zdalny kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” rozpoczynamy od diagnozy, a jej wyniki pozwalają nam lepiej dobrać treści, techniki i metody nauczania optymalne dla danej grupy szkoleniowej. Trening dzięki temu rozwija i doskonali dokładnie te umiejętności i kompetencje, od których realnie zależy sprawność zawodowa asystentów i ich osobista efektywność. Szkolenia skupiają się na konkretnych zdolnościach i technikach, a unikają zbędnego teoretyzowania. Gwarantujemy naszym Klientom wysoki standard naszej usługi – kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to certyfikowane szkolenie, którego skuteczność, aktualność oraz jakość są na bieżąco monitorowane, a za jego poziom merytoryczny odpowiadają wykwalifikowani i doświadczenie specjaliści z takich dziedzin, jak: rozwój osobisty, sztuka autoprezentacji, public relations, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, efektywność osobista.

Szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” wyposażają Kursantów w praktyczną wiedzę o:

 • znaczeniu tego stanowiska/roli dla organizacji, bezpośredniego przełożonego i klientów firmy/instytucji;
 • zasadach dress code na stanowisku asystenckim/sekretarskim;
 • zasadach savoir-vivre na stanowisku asystentki/asystenta;
 • modelu DISC – stylów działania i postrzegania;
 • zasadach komunikacji asertywnej i dyplomatycznej;
 • kluczowych technikach zarządzania zadaniami w czasie;
 • kluczowych technikach zarządzania stresem i napięciem na stanowisku asystentki/sekretarki, sekretarza/asystenta.

Wyspecjalizowany kurs sekretarski prezentuje wiedzę o najważniejszych regułach prowadzenia profesjonalnego sekretariatu oraz kluczowych technikach i narzędziach przydatnych w pracy na stanowisku asystentki lub asystenta w aktualnych realiach społecznych i biznesowych.

Szkolenie stanowiskowe dla asystentek/asystentów i sekretarzy rozwija profesjonalne umiejętności:

 • budowania wizerunku profesjonalisty;
 • budowania wizerunku pracodawcy;
 • komunikacji z przełożonym oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • zarządzania zadaniami w czasie;
 • piorytetyzacji zadań;
 • profesjonalnego zarządzania trudnymi sytuacjami na stanowisku asystentki/sekretarki i asystenta/sekretarza.

Prezentowany warsztat dla pracowników biurowych koncentruje się na praktycznym treningu newralgicznych na stanowisku sekretarskim/asystenckim umiejętności z obszarów: kreowanie wizerunku, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem i zadaniami, efektywność osobista. Szkolenie ma charakter interdyscyplinarnej sesji nastawionej na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty Kursantów zainteresowanych podniesieniem swoje wydajności i fachowości w pracy.

Prezentowane szkolenie pogłębia wyspecjalizowane i ogólne kompetencje związane z:

 • profesjonalną obsługą klienta;
 • budowaniem profesjonalnego wizerunku;
 • efektywną ustną i pisemną komunikacją interpersonalną;
 • zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • zorientowaniem na cele stanowiskowe.

Kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” doskonali kompetencje niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków profesjonalnego, sprawnego i skutecznego asystenta/sekretarza/recepcjonisty w dowolnej organizacji.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
21.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
13.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
07.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
05.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
03.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA I PROFESJONALNY SEKRETARZ/ASYSTENT – KURS ONLINE

Kurs online „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to wyspecjalizowany warsztat z naszego najnowszego katalogu szkoleń, których tematem jest skuteczność zawodowa i efektywność osobista. Szkolenia zdalne z tego działu mają charakter spotkań w czasie rzeczywistym, a organizowane są w wirtualnych pokojach popularnych serwisów Zoom lub Clickmeeting. Uczestnictwo w warsztacie nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań ani instalowania dodatkowych aplikacji czy programów. Aby wziąć udział w treningu, wystarczą: dostęp do internetu, komputer, laptop lub telefon komórkowy i odrobina czasu. Dzięki tak przyjaznej formule szkolenia Kursanci mogą skutecznie i komfortowo, bez angażowania się w czasochłonną logistykę wpływać na to, jak sprawnie realizują swoje obowiązki i jak wysoka jest ich efektywność osobista. Szkolenie zdalne „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to warsztat nastawiony na naukę skutecznego działania, dlatego w programie kursu przeważają ćwiczenia i aktywizujące metody pracy. Kursanci zgodnie z założeniami cyklu Kolba i metody ABL (Activity Based Learning) będą w praktyce ćwiczyć wykorzystanie zdobytej wiedzy z takich dziedzin jak kreowanie wizerunku, radzenie sobie ze stresem czy osobista efektywność. Szkolenia online dla sekretarek, asystentek, recepcjonistek i sekretarzy/asystentów zaplanowaliśmy jako jednodniowe warsztaty. Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” zbudowany jest z 5 segmentów tematycznych, a ich uwieńczeniem jest opracowanie przez Kursantów indywidualnych planów działania, których tematem będzie rozwój kompetencji stanowiskowych i ogólnie pojęta efektywność osobista. Szkolenia poświęcone pracy na sekretarskim stanowisku pozwalają uzyskać certyfikat ukończenia profesjonalnego kursu w naszej szkole, który umożliwi Kursantom udokumentowanie zdobytych w czasie warsztatu kompetencji i kwalifikacji. Na życzenie Uczestników zajęć trener może zarekomendować zainteresowanym osobom dodatkowe kursy z działu Efektywność osobista. Szkolenie specjalistyczne „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” warto uzupełnić m.in. treningami z odporności psychicznej, kursami efektywnej komunikacji czy szkoleniami z autoprezentacji.

Szczegółowy program kursu online „Profesjonalna sekretarka/asystentka/sekretarz/asystent”

Szkolenie: Profesjonalna sekretarka/asystentka/sekretarz/asystent – budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa

Strategie komunikacji, kreowanie wizerunku, skuteczność zawodowa i efektywność osobista – szkolenia zdalne dla sekretarek/asystentek oraz sekretarzy i asystentów poświęcone tym zagadnieniom rozpoczyna rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Wyniki diagnozy trenerskiej mogą mieć wpływ na ostateczną zawartość dostępnego poniżej programu kursu oraz dobór technik i metod nauczania, dzięki którym będą rozwijanie umiejętności z obszarów: komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie zadaniami w czasie, efektywność osobista. Szkolenie może być również dopełnione alternatywnymi ćwiczeniami, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza przeprowadzona podczas wprowadzenia do zajęć. Zdalny kurs dla pracowników sekretariatu ma charakter warsztatu o wysokim poziomie indywidualizacji, a nad dopasowaniem treści, przykładów i metod nauczania czuwają wysoko wykwalifikowani trenerzy, których specjalnościami są: kreowanie wizerunku, sztuka skutecznego działania, zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia sekretarskie to praktyczne warsztaty – zdalny kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” realizujemy w zgodzie ze standardami Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba. Szkolenie online z prezentowanej tematyki trwa około 7 godzin zegarowych z przerwami. Wszystkim Uczestnikom kursu zapewniamy dodatkowo pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, prezentujących praktyczną i przydatną w pracy sekretarskiej wiedzę z dziedzin: zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, zarządzanie czasem, efektywność osobista. Szkolenia online „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu w naszym renomowanym centrum szkoleniowym.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienie celów szkolenia, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Profesjonalna sekretarka/sekretarz – rola i znaczenie tego stanowiska dla sukcesu przełożonego/organizacji

 • Kluczowe umiejętności i kompetencje.
 • Osobista ścieżka kariery a oczekiwania ze strony pracodawcy.

Moduł II. Obsługa klienta a wizerunek profesjonalisty – elementy dress code i savoir-vivre

 • Reguły dress code, czyli jak kreować wizerunek profesjonalisty (pozytywne i negatywne przykłady dotyczące ubioru, higieny osobistej, makijażu, dodatków itp.).
 • Zasady savoir-vivre w praktyce, czyli co wypada, a co nie wypada sekretarzom i asystentom.
 • Spotkania w siedzibie organizacji i przyjmowanie klientów w biurze firmy.
 • Telefoniczny savoir–vivre – prowadzenie profesjonalnych rozmów telefonicznych.
 • Netykieta – reguły prowadzenia e-mailowej korespondencji służbowej i zachowania w sieci.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł III. Profesjonalna sekretarka/sekretarz – współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

 • Model DISC – style myślenia, działania i postrzegania w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa biura – gesty, mimika, mowa ciała.
 • Reguły asertywnej komunikacji z przełożonym, ze współpracownikami, z podwładnym i klientami zewnętrznymi.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00

Moduł IV. Zarządzanie zadaniami na stanowisku sekretarskim/asystenckim – reguły priorytetyzacji zadań

 • Zakres obowiązków i zadania dodatkowe.
 • Delegowanie zadań – przyjmowanie i realizowanie zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – przegląd najważniejszych technik.
 • Priorytetyzowanie zadań a przełączanie między zadaniami/multitasking.
 • Matryca Eisenhowera w praktyce.
 • Zasada 5S – archiwizacja, segregacja i porządek w dokumentacji.
 • Planowanie kalendarza przełożonego i pracy własnej.

Moduł V. Trudne sytuacje na stanowisku asystenckim/sekretarskim – dobre praktyki

 • Najczęściej spotykane techniki manipulacji – sugerowane techniki neutralizowania zachowań manipulacyjnych.
 • Zarządzanie napięciem i stresem w pracy – wskazówki doboru i prezentacja wybranych technik.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień i opracowanie dalszego planu działania. Na życzenie Uczestników warsztatów trener może zarekomendować dodatkowe szkolenia uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla przyszłych i obecnych asystentek/sekretarek oraz asystentów/sekretarzy warto uzupełnić m.in. kursami z autoprezentacji, asertywności czy skutecznej komunikacji.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA ORAZ PROFESJONALNY SEKRETARZ/ASYSTENT – KURS STACJONARNY

Kurs stacjonarny „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych warsztatów z działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone treningowi profesjonalnego prowadzenia sekretariatu to otwarte warsztaty realizowane w naszej warszawskiej siedzibie – w komfortowej kamienicy w samym centrum miasta. Nasze centrum szkoleniowe to nowocześnie i funkcjonalnie zaaranżowana przestrzeń, w której zapewniamy naszym gościom perfekcyjne warunki do nauki. Dbamy o to, by Kursanci w pełni mogli koncentrować się na rozwijaniu umiejętności zawodowych przydatnych w pracy asystenckiej i sekretarskiej, od których zależy ich profesjonalizm, skuteczność zawodowa i efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to praktyczne warsztaty skupione na nauce skutecznego i profesjonalnego działania, dlatego w programie kursu przeważają ćwiczenia i aktywizujące metody pracy. Kursanci zgodnie z założeniami cyklu Kolba i metody Activity Based Learning będą w praktyce ćwiczyć wykorzystanie przyswojonej w czasie kursu wiedzy z takich dziedzin jak kreowanie wizerunku, radzenie sobie ze stresem czy osobista efektywność. Szkolenia stacjonarne dla asystentek i asystentów oraz osób aplikujących na te stanowiska zaplanowaliśmy jako jednodniowe sesje szkoleniowe. Kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” w trybie stacjonarnym trwa około 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie szkolenia zapewniamy Kursantom poczęstunek dostępny w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad serwowany w restauracji. Wszyscy Uczestnicy treningu otrzymują od nas także komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, porządkujących wiedzę z takich dziedzin jak: zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, zarządzanie czasem, efektywność osobista. Szkolenia dla sekretarzy i asystentów kończą się wystawieniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w naszej szkole. Na życzenie Kursantów trener może zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe warsztaty uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla obecnych i przyszłych pracowników sekretariatów/asystentów warto uzupełnić m.in. kursami z autoprezentacji, skutecznej komunikacji czy asertywności.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Profesjonalna sekretarka/sekretarz/asystentka/asystent”

Kurs: Profesjonalna sekretarka/asystentka/sekretarz/asystent – budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa

Budowanie profesjonalnego wizerunku, strategie komunikacyjne, skuteczność zawodowa i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne dla personelu sekretarskiego z tej tematyki rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy przeprowadzonej we wstępie do zajęć mogą zdecydować o finalnej postaci widocznego poniżej programu warsztatu oraz o doborze metod i technik nauczania, dzięki którym będą rozwijanie umiejętności z obszarów: autoprezentacja, komunikacja, zarządzanie czasem i zadaniami, efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne może być ponadto wzbogacone o alternatywne ćwiczenia i treści, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza trenerska. Kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” to warsztat o wysokim poziomie indywidualizacji, a nad dostosowaniem metod nauczania, treści i przykładów czuwa wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, której specjalnością są: efektywna komunikacja, budowanie wizerunku, sztuka skutecznego działania, zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia sekretarskie prowadzone w trybie stacjonarnym to intensywne warsztaty praktyczne. Stacjonarny kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” jest realizowany w zgodzie z założeniami Activity Based Learning oraz cyklem Kolba. Prezentowany kurs stacjonarny trwa około 7 godzin z przerwami. Wszystkim Kursantom obecnym na zajęciach zapewniamy w cenie kursu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, prezentujących przydatną w pracy sekretarskiej wiedzę z dziedzin: komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, budowanie profesjonalnego wizerunku, zarządzanie zadaniami w czasie, efektywność osobista. Szkolenia dla sekretarzy/asystentów kończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie profesjonalnego kursu w naszej szkole.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych i zdefiniowanie celów kursu, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Profesjonalna sekretarka/sekretarz – rola i znaczenie stanowiska dla sukcesu organizacji/przełożonego

 • Kluczowe kompetencje i umiejętności.
 • Oczekiwania ze strony pracodawcy a osobista ścieżka kariery.

Moduł II. Wizerunek profesjonalisty a obsługa klienta – elementy savoir-vivre i dress codu

 • Zasady dress code (dobre i złe przykłady), czyli jak kreować wizerunek profesjonalisty (ubiór, higiena osobista, makijaż, dodatki).
 • Zasady savoir-vivre w praktyce, czyli co wypada, a co nie wypada na stanowisku asystenckim/sekretarskim.
 • Przyjmowanie klientów w biurze firmy.
 • Rozmowy telefoniczne – telefoniczny savoir–vivre.
 • Zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci – netykieta.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł III. Współpraca z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym

 • Model DISC – style działania i style postrzegania w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa biura – mowa ciała, gesty i mimika.
 • Zasady asertywnej komunikacji z przełożonym, z podwładnym, ze współpracownikami oraz klientami zewnętrznymi.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł IV. Zarządzanie zadaniami na stanowisku asystenckim/sekretarskim – zasady priorytetyzacji zadań

 • Zakres obowiązków i dodatkowe zadania.
 • Delegowanie zadań – przyjmowanie i realizowanie zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – prezentacja kluczowych technik.
 • Matryca Eisenhowera w praktyce.
 • Priorytetyzacja zadań a multitasking/przełączanie między zadaniami.
 • Zasada 5S w praktyce – archiwizacja, segregacja i porządek w dokumentacji.
 • Umiejętne planowanie kalendarza pracy własnej i przełożonego.

Moduł V. Sytuacje trudne na stanowisku sekretarza/sekretarki – dobre praktyki

 • Często spotykane techniki manipulacji – sugerowane techniki neutralizacji.
 • Zarządzanie stresem i napięciem w pracy – sugestia wybranych technik.

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie kluczowych wiadomości i opracowanie osobistego planu działania na rzecz rozwoju w obszarze efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” kończy się wydaniem świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu dla pracowników sekretariatu i asystentów.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka I Profesjonalny Sekretarz/Asystent – Szkolenie Otwarte: Stacjonarne Oraz Online

silna kobieta szkolenie

Silna Kobieta – pewna siebie i asertywna w życiu zawodowym – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dużo praktycznej wiedzy. Najbardziej podobały mi się tematy: savoir-vivre, prioretytezowanie zadań i kompetencje sekretarki. Polecam, szkolenie profesjonalnie przygotowuje do stanowiska.”
„Docenić styl prowadzenia szkolenia; Za mało informacji o pracy z klientem; Prowadząca szkolenie to osoba o dużej wiedzy i ze sporą dozą dowcipu. Nie daje się nudzić szkoleniem; Szkolenie bardzo ciekawe, cieszę się, że znalazło się miejsce na omawianie konkretnych „bolączek” uczestników – myślę, że to bardzo pomaga i czyni szkolenie przydatniejszym dla grupy; Pani jest bardzo kompetentna, nic mi nie zabrakło; Niczego nie zabrakło. Doceniam Panią Iwonę! i oby więcej tego typu szkoleń.; Podziękowanie dla Trenerki – super poprowadzone szkolenie.; Za mało czasu, poproszę więcej szkoleń.; Sposób prowadzenia i prostota prowadzenia oraz wiedza – super”
„Pozytywna, kompetentna prowadząca z ogromem wiedzy i zaangażowaniem; Perfekcyjnie przygotowany wykładowca; Wspaniała prowadząca; spełniło moje oczekiwania; Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, inspirujący do działania. Przydatne informacje, które na pewno pomogą w codziennej pracy. Profesjonalne, miłe, zaskakujące, porządkujące szkolenie.; Ciekawe i przydatne szkolenie; Bardzo profesjonalne i czytelne szkolenie, miła atmosfera i pełen profesjonalizm; Dobre podejście do tematu i elastyczność w prowadzeniu”.
„Cenne metody i sposób komunikacji z klientami oraz z szefem. Wskazanie, że my budujemy własny wizerunek.”
„Trener podchodzi do szkolenia w sposób bardzo praktyczny – odpowiadała na potrzeby uczestników szkolenia.”
„Prowadząca jest cudowna! Przekazywała wiedzę tak, że nie wskazywała na niekompetencję szkolonych.”
„Czuję, że mój poziom wiedzy wzrósł. Czułam się podczas szkolenia bardzo komfortowo. Jestem zachwycona P. Renatą Wroną!”
„Przydatne treści szkolenia: asertywność, zasady savoir vivre, optymalizacja zadań”
Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 7 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu profesjonalnej sekretarki/asystentki i profesjonalnego sekretarza/asystenta w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: LS Airport Services S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (za pośrednictwem firmy Edubroker), Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Iron Mountain Polska Sp. z o. o., Gemius Polska Sp. z o. o., Kuźnia Polska SA., Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zespół Szkół fototechnicznych, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Grupaauto, Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam, Miasto Łomża, Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna, DSI UNDERGROUND MEROL SP. Z O.O., Instytut Pamięci Narodowej., Scanfil Poland Sp. z o. o., Komisja Nadzoru Finansowego, Pilz Sp. z o. o., Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, GRUPA FINANSOWA ECF SP. Z O.O., Mokotowska Fundacja Warszawianka, Feniks Recykling Sp. z o. o., Consult Sp. z o. o., ROBYG Księgowość Sp. z o. o., Wywóz Nieczystości Stałych „Czyścioszek”, OMC Envag Sp. z o.o., ROBYG S.A., Orlen S.A., Celpap Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas