organizacja czasu pracy

Zarządzanie szkoleniami w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nowoczesne szkolenia HR z zarządzania szkoleniami polecamy nie tylko firmom i instytucjom, dla których korzyści z podnoszenia kwalifikacji pracowników nie są tajemnicą. Szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji to praktyczny i wyspecjalizowany kurs, który będzie doskonałym wsparciem dla specjalistów zatrudnionych w firmie zaangażowanych w tworzenie najlepszych warunków do rozwoju jej kapitału ludzkiego. Inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego jest aktualnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania konkurencyjności organizacji i podnoszenia jej efektywności w osiąganiu celów biznesowych. Regularne szkolenia pracowników bywają kosztowne, ale odpowiednie ich zaplanowanie i dobór pozwalają organizacji zwiększyć korzyści z nich płynące. Zamknięte kursy HR dla zarządzających szkoleniami zostały zaprojektowane przez naszych ekspertów właśnie po to, aby Twoi pracownicy zwiększali swoje kompetencje i podnosili stale swój poziom wiedzy w sposób maksymalnie opłacalny, bez marnowania cennego czasu i innych wartościowych zasobów. Nasze zamknięte szkolenia dla HR to intensywne kursy, które pozwalają od razu odczuć pozytywne zmiany w organizacji. Kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji to idealna okazja do udoskonalenia ścieżek rozwojowych Twoich pracowników i realnego zwiększenia ich potencjału przy wykorzystaniu dobrze opracowanych strategii szkoleniowych.

Szkolenia Human Resources z dziedziny zarządzania szkoleniami przygotowują specjalistów HR do przeprowadzania wnikliwych analiz potrzeb rozwojowych pracowników, planowania i realizowania efektywnych projektów rozwojowych i finalizowania ich wartościową ewaluacją. Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i trenerów każdorazowo jesteśmy w stanie udoskonalić pod względem formy czy zawartości programu nauczania w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb danej firmy i pracujących dla niej specjalistów z działu HR.

Zamknięte szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji możemy poprowadzić dla naszych Klientów na ich terenie bądź w formie zajęć organizowanych na terenie naszego centrum w Warszawie. Zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia HR zachęcamy również do udziału w otwartym kursie z naszego nowego katalogu szkoleń: Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji (link).

Zarządzanie szkoleniami w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Nowoczesne szkolenia HR z zarządzania szkoleniami polecamy nie tylko firmom i instytucjom, dla których korzyści z podnoszenia kwalifikacji pracowników nie są tajemnicą. Szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji to praktyczny i wyspecjalizowany kurs, który będzie doskonałym wsparciem dla specjalistów zatrudnionych w firmie zaangażowanych w tworzenie najlepszych warunków do rozwoju jej kapitału ludzkiego. Inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego jest aktualnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania konkurencyjności organizacji i podnoszenia jej efektywności w osiąganiu celów biznesowych. Regularne szkolenia pracowników bywają kosztowne, ale odpowiednie ich zaplanowanie i dobór pozwalają organizacji zwiększyć korzyści z nich płynące. Zamknięte kursy HR dla zarządzających szkoleniami zostały zaprojektowane przez naszych ekspertów właśnie po to, aby Twoi pracownicy zwiększali swoje kompetencje i podnosili stale swój poziom wiedzy w sposób maksymalnie opłacalny, bez marnowania cennego czasu i innych wartościowych zasobów. Nasze zamknięte szkolenia dla HR to intensywne kursy, które pozwalają od razu odczuć pozytywne zmiany w organizacji. Kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji to idealna okazja do udoskonalenia ścieżek rozwojowych Twoich pracowników i realnego zwiększenia ich potencjału przy wykorzystaniu dobrze opracowanych strategii szkoleniowych.

Szkolenia Human Resources z dziedziny zarządzania szkoleniami przygotowują specjalistów HR do przeprowadzania wnikliwych analiz potrzeb rozwojowych pracowników, planowania i realizowania efektywnych projektów rozwojowych i finalizowania ich wartościową ewaluacją. Zamknięte kursy HR, szkolenia działu personalnego i trenerów każdorazowo jesteśmy w stanie udoskonalić pod względem formy czy zawartości programu nauczania w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb danej firmy i pracujących dla niej specjalistów z działu HR.

Zamknięte szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji możemy poprowadzić dla naszych Klientów na ich terenie bądź w formie zajęć organizowanych na terenie naszego centrum w Warszawie. Zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia HR zachęcamy również do udziału w otwartym kursie z naszego nowego katalogu szkoleń: Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji (link).

Cele i Korzyści

Szkolenia HR w Human Skills to profesjonalne kursy wysokiej jakości, których standard wielokrotnie potwierdzony został certyfikacją SUS 2.0. Szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji zaprojektowane zostało przez doświadczonych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy dbają o wysoki poziom merytoryczny programu szkoleniowego oraz dobór sprawdzonych, nowoczesnych i skutecznych form i metod nauczania. Dzięki temu nasze kursy HR koncentrują się na rozwoju najbardziej przydatnych i wartościowych umiejętności, których opanowanie usprawni realizację kluczowych zadań działów HR i działów szkoleń. Nasze zamknięte szkolenia dla HR dostosowujemy ponadto do realnych potrzeb korzystających z nich organizacji – indywidualizujemy programy, wzbogacamy warsztaty o przykłady zaczerpnięte z doświadczenia Uczestników, rozwiązujemy ich bieżące problemy.

Kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji skutecznie przygotowuje pracowników działu personalnego do opracowywania i wdrażania efektywnych projektów rozwojowych oraz ich konstruktywnej ewaluacji. W ramach szkolenia Human Resources z zarządzania szkoleniami Uczestnicy kursu nauczą się m.in. precyzyjnego identyfikowania potrzeb szkoleniowych zatrudnionych w firmie pracowników i umiejętności prawidłowego i nastawionego na korzyści projektowania planów szkoleniowych.

Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego przekazują niezbędną wiedzę na temat zarządzania szkoleń, kształcą kluczowe kompetencje pracowników odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie szkoleń oraz doskonalą ich praktyczne umiejętności. Szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji pozwala Kursantom ponadto zdobyć certyfikat potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia HR w Human Skills.

Jakie korzyści uzyska uczestnik szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji?

Szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji pozwala zdobyć i usystematyzować fachową wiedzę na temat organizacji i prowadzenia programów rozwojowych w firmie. Organizowane przez Human Skills kursy HR z tej dziedziny wyposażają Uczestników zajęć w wyspecjalizowane umiejętności i kompetencje wymagane do efektywnego zarządzania szkoleniami, programami rozwojowymi i programami talentów. W trakcie szkolenia dla HR korzystamy z cyklu Kolba – uczymy praktycznego zastosowania wiedzy, aby nasi Kursanci mogli z powodzeniem wykorzystać w swej pracy potencjał wyniesiony z zajęć.

Kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami prowadzi do zdobycia kompleksowej wiedzy o:

 • kluczowych metodach i narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu szkoleniami w organizacji;
 • zasadach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych dla organizacji;
 • użytecznych metodach i narzędziach wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń.

Szkolenia Human Resources z zarządzania szkoleniami uczą dokładnego diagnozowania potrzeb szkoleniowych firmy, by mogła ona uniknąć inwestowania czasu i pieniędzy w nieużyteczne dla danej organizacji warsztaty i kursy.

Kursy HR i działu personalnego z powyższej tematyki kształcą praktyczne umiejętności:

 • identyfikowania potrzeb szkoleniowych pracowników;
 • opracowywania narzędzi wspomagających identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń i projektów rozwojowych.

Szkolenie Human Resources z zarządzania szkoleniami pogłębia cenne kompetencje związane z:

 • zarządzaniem szkoleniami;
 • wspieraniem polityki szkoleń i projektów rozwojowych zorientowanych na efektywność;
 • rozwijania potencjału kadrowego organizacji.

Zamknięte szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji wspierają rozwój pracownika, zespołu, który on tworzy i w konsekwencji stymulują rozwój całej firmy.

Program Szkolenia

Program zamkniętego szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych potrzeb grup szkoleniowych oraz preferencji zgłaszanych przez naszych Klientów. Prezentowane szkolenie HR możemy zorganizować w dogodnym dla Klienta terminie i miejscu. Standardowo nasze kursy HR w formie spotkań zamkniętych odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie lub w siedzibie organizacji zamawiającej zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenia dla HR.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji został zaprojektowany jako jednodniowe szkolenie, a jego program przewiduje kilka modułów tematycznych. W czasie szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania szkoleniami omawiane są najważniejsze zagadnienia z tego obszaru, a zdobyta wiedza jest już w czasie warsztatu wykorzystywana przez Uczestników kursu do doskonalenia praktycznych umiejętności. Nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego, trenerów i mentorów poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów, a do ich programów implementujemy treści najbardziej przydatne z perspektywy danej organizacji.

Szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji kończy się przyznaniem Kursantom certyfikatów. Wszyscy Kursanci są objęci bezpłatną opieką poszkoleniową z naszej strony i mogą korzystać z darmowych konsultacji z ekspertami Human Skills jeszcze przez miesiąc po zakończeniu szkolenia HR z naszej oferty.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji

Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Zamknięte szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji w swoim standardowym kształcie trwa 1. dzień szkoleniowy. Kursy HR z tego obszaru tematycznego organizowane w formule spotkań zamkniętych mogą odbywać się w naszym centrum lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Szczegółowy program szkolenia dla HR dopasowujemy do wymogów konkretnej organizacji – każdy zamawiany przez firmy i instytucje kurs Human Resources poprzedzamy konsultacjami i dokładną diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Program, agendę godzinową oraz formę szkolenia Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz analiza potrzeb Uczestników.

Moduł I. Analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji

 • Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
 • Model uczenia się osób dorosłych.
 • Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
 • Cykl Kolba – znaczenie praktyki w nauczaniu.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych – czym jest luka edukacyjne, jakie są źródła i kryteria potrzeb, gdzie ich szukać (w organizacji i w jej otoczeniu).
 • Przegląd celów edukacyjnych, efekty możliwe do osiągnięcia na drodze szkoleń.
 • Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego) – zalety i wady, czas, nakłady i koszt każdej z metod.

Moduł II. Planowanie i budżetowanie szkoleń

 • Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
 • Harmonogram podziału środków.
 • Elementy planu szkoleń.
 • Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
 • Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
 • Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe oraz awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi. Proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
 • Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne, wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).

Moduł III. Ewaluacja i zwrot z inwestycji w szkolenia

 • Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
 • Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
 • Efekty kształcenia a strategie oceny.
 • Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
 • Model Donalda Kirkpatricka.
 • Projektowanie oceny, wyznaczanie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
 • Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
 • Model ROI.

Moduł IV. Realizacja szkoleń w organizacji

 • Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
 • Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod nauczania.
 • Znajomość rynku szkoleń.
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
 • Wybór usługodawcy.
 • Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Logistyka – planowanie szkolenia, wyposażenie kursu, dobór Sali, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.
 • Sugerowane działania poszkoleniowe w celu wzmocnienia efektów szkolenia – zajęcia follow-up, reminder session.

Podsumowanie szkolenia – kursy HR i szkolenia działu personalnego z zakresu zarządzania szkoleniami w organizacji kończą się przeglądem i podsumowaniem najistotniejszych zagadnień poruszanych w czasie kursu. Szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji zyskuje swoje dopełnienie w postaci sugestii poszkoleniowych. Uwieńczeniem kursu jest akt przyznania Uczestnikom zajęć certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego szkolenia HR w Human Skills.

Program zamkniętego szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych potrzeb grup szkoleniowych oraz preferencji zgłaszanych przez naszych Klientów. Prezentowane szkolenie HR możemy zorganizować w dogodnym dla Klienta terminie i miejscu. Standardowo nasze kursy HR w formie spotkań zamkniętych odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie lub w siedzibie organizacji zamawiającej zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenia dla HR.

Zamknięty kurs Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji został zaprojektowany jako jednodniowe szkolenie, a jego program przewiduje kilka modułów tematycznych. W czasie szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania szkoleniami omawiane są najważniejsze zagadnienia z tego obszaru, a zdobyta wiedza jest już w czasie warsztatu wykorzystywana przez Uczestników kursu do doskonalenia praktycznych umiejętności. Nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego, trenerów i mentorów poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów, a do ich programów implementujemy treści najbardziej przydatne z perspektywy danej organizacji.

Szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji kończy się przyznaniem Kursantom certyfikatów. Wszyscy Kursanci są objęci bezpłatną opieką poszkoleniową z naszej strony i mogą korzystać z darmowych konsultacji z ekspertami Human Skills jeszcze przez miesiąc po zakończeniu szkolenia HR z naszej oferty.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji

Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Zamknięte szkolenie HR Zarządzanie szkoleniami w organizacji w swoim standardowym kształcie trwa 1. dzień szkoleniowy. Kursy HR z tego obszaru tematycznego organizowane w formule spotkań zamkniętych mogą odbywać się w naszym centrum lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Szczegółowy program szkolenia dla HR dopasowujemy do wymogów konkretnej organizacji – każdy zamawiany przez firmy i instytucje kurs Human Resources poprzedzamy konsultacjami i dokładną diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Program, agendę godzinową oraz formę szkolenia Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz analiza potrzeb Uczestników.

Moduł I. Analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji

 • Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
 • Model uczenia się osób dorosłych.
 • Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
 • Cykl Kolba – znaczenie praktyki w nauczaniu.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych – czym jest luka edukacyjne, jakie są źródła i kryteria potrzeb, gdzie ich szukać (w organizacji i w jej otoczeniu).
 • Przegląd celów edukacyjnych, efekty możliwe do osiągnięcia na drodze szkoleń.
 • Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego) – zalety i wady, czas, nakłady i koszt każdej z metod.

Moduł II. Planowanie i budżetowanie szkoleń

 • Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
 • Harmonogram podziału środków.
 • Elementy planu szkoleń.
 • Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
 • Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
 • Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe oraz awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi. Proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
 • Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne, wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).

Moduł III. Ewaluacja i zwrot z inwestycji w szkolenia

 • Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
 • Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
 • Efekty kształcenia a strategie oceny.
 • Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
 • Model Donalda Kirkpatricka.
 • Projektowanie oceny, wyznaczanie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
 • Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
 • Model ROI.

Moduł IV. Realizacja szkoleń w organizacji

 • Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
 • Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod nauczania.
 • Znajomość rynku szkoleń.
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
 • Wybór usługodawcy.
 • Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Logistyka – planowanie szkolenia, wyposażenie kursu, dobór Sali, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.
 • Sugerowane działania poszkoleniowe w celu wzmocnienia efektów szkolenia – zajęcia follow-up, reminder session.

Podsumowanie szkolenia – kursy HR i szkolenia działu personalnego z zakresu zarządzania szkoleniami w organizacji kończą się przeglądem i podsumowaniem najistotniejszych zagadnień poruszanych w czasie kursu. Szkolenie Human Resources Zarządzanie szkoleniami w organizacji zyskuje swoje dopełnienie w postaci sugestii poszkoleniowych. Uwieńczeniem kursu jest akt przyznania Uczestnikom zajęć certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego szkolenia HR w Human Skills.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Szkolenie systematyzuje wiedzę na temat zarządzania projektami rozwojowymi w organizacji. To co jest kluczowe – otrzymałam wiedzę praktyczną a nie teoretyczną. Bardzo przydatne case study. Rozsądne podejście do planowania szkoleń. Dużo ciekawej wiedzy o tym jak wygląda system szkoleń w różnych firmach. To co jest najważniejsze – analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Praca na konkretach, bez zbędnych gier i zabaw. Dobra atmosfera i dużo konkretów.”

“Szczególnie cenne było używanie przykładów dla lepszego zrozumienia modeli. Podobało mi się również, że trener tworzył przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się własnymi wnioskami.”

“Trenerka tłumaczyła wszystko jasno i zrozumiale. Dobre tempo, reagowała na nasze potrzeby.”

“Całe szkolenie było bardzo ciekawe, dostałam jeszcze większej energii do działania, a niemal natychmiast zajmę się wprowadzeniem badania efektywności szkoleń w swojej organizacji”.

Klienci

Szkolenie z zakresu prowadzenia projektów rozwojowych i szkoleń firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, TU EUROPA S.A., Jabil Global Services Poland Sp. z o.o., Magellan S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wojewódzki Urząd Pracy, Budimex S.A., Open Finance S.A.; SGB-Bank Spółka Akcyjna; Grupa Pracuj.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Electra M&E Polska Sp. z o.o., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kappahl Polska Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., OPTEX SECURITY Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Mazda Motor Logistics Europe NV, LOTOS LAB Sp. z o.o., TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas