organizacja czasu pracy

Zarządzanie szkoleniami w organizacji – Szkolenie zamknięte

Coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość tego, jak ważne jest inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego. Regularne szkolenia to nieodłączny element prowadzenia organizacji! Rynek się zmienia, zmieniają się technologie, stan wiedzy, modele zarządzania, a także oczekiwania klientów i pracowników. Dlatego konieczne jest, by na bieżąco uzupełniać luki edukacyjne oraz analizować potrzeby szkoleniowe. Szkolenia to kosztowna inwestycja, ale opłacalna.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji. Jak przeprowadzać analizę potrzeb rozwojowych, szkoleniowych, planować, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe?

Cele i Korzyści

Dzięki naszym warsztatom nauczysz się zarządzać szkoleniami w organizacji i pogłębisz swoje kompetencje związane z rozwijaniem potencjału kadrowego. Omówimy również praktyczne zagadnienia związane z kwestiami prawnymi (umowa z pracownikiem oraz trenerem, wyposażenie kursu, dokumentacja, itp.) oraz z współpracą z firmami oferującymi kursy dla firm.

Rozwój zespołu to rozwój całej firmy i szansa na zwiększenie efektywności pracy. By jednak przyniosły one spodziewane, wymierne efekty, należy dokładnie poznać potrzeby szkoleniowe danej firmy – by nie inwestować czasu oraz pieniędzy w warsztaty nieużyteczne dla danego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kluczowych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu szkoleniami w organizacji.
 • Zasadach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych dla organizacji
 • Użytecznych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikowania potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowywania narzędzi wspomagających identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń i projektów rozwojowych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wspieraniem polityki szkoleń i projektów rozwojowych zorientowanych na efektywność.
 • Zarządzaniem szkoleniami.
 • Rozwijania potencjału kadrowego.

Program Szkolenia

Zarządzanie szkoleniami w organizacji

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia zarządzania szkoleniami oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji.

 • Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
 • Model uczenia się ludzi dorosłych.
 • Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
 • Cykl Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych – co to jest luka edukacyjna, jakie są źródła i kryteria potrzeb i gdzie ich szukać (wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu).
 • Przegląd celów edukacyjnych, końcowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom.
 • Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego): zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod.

Moduł II. Planowanie i budżetowanie szkoleń.

 • Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
 • Harmonogram podziału środków.
 • Elementy planu szkoleń.
 • Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
 • Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
 • Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe i awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi oraz proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
 • Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie każdej kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).

Moduł III.  Ewaluacja i zwrot z inwestycji w szkolenia.

 

 • Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
 • Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
 • Efekty kształcenia a strategie oceny.
 • Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
 • Model Donalda Kirkpatricka.
 • Projektowanie oceny, wyznaczenie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
 • Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
 • Model ROI.

Moduł IV. Realizacja szkoleń w organizacji.

 • Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
 • Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod.
 • Znajomość rynku szkoleń.
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
 • Wybór usługodawcy.
 • Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Logistyka: planowanie organizacji szkolenia, wyposażenie kursu, dobór sali szkoleniowej, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.
 • Sugerowane działania poszkoleniowe mające na celu wzmocnienie efektów szkolenia – zajęcia follow –up, reminder session.

Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania szkoleniami w organizacji.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Szkolenie systematyzuje wiedzę na temat zarządzania projektami rozwojowymi w organizacji. To co jest kluczowe – otrzymałam wiedzę praktyczną a nie teoretyczną. Bardzo przydatne case study. Rozsądne podejście do planowania szkoleń. Dużo ciekawej wiedzy o tym jak wygląda system szkoleń w różnych firmach. To co jest najważniejsze – analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Praca na konkretach, bez zbędnych gier i zabaw. Dobra atmosfera i dużo konkretów.”

“Szczególnie cenne było używanie przykładów dla lepszego zrozumienia modeli. Podobało mi się również, że trener tworzył przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się własnymi wnioskami.”

“Trenerka tłumaczyła wszystko jasno i zrozumiale. Dobre tempo, reagowała na nasze potrzeby.”

“Całe szkolenie było bardzo ciekawe, dostałam jeszcze większej energii do działania, a niemal natychmiast zajmę się wprowadzeniem badania efektywności szkoleń w swojej organizacji”.

Klienci

Szkolenie z zakresu prowadzenia projektów rozwojowych i szkoleń firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, TU EUROPA S.A., Jabil Global Services Poland Sp. z o.o., Magellan S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wojewódzki Urząd Pracy, Budimex S.A., Open Finance S.A.; SGB-Bank Spółka Akcyjna; Grupa Pracuj.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Electra M&E Polska Sp. z o.o., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kappahl Polska Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., OPTEX SECURITY Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Mazda Motor Logistics Europe NV, LOTOS LAB Sp. z o.o., TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas