Case study: Jak zwiększyć automotywację pracowników?

Jak poradzić sobie ze  spadkiem motywacji wśród pracowników?

Nie jest to zadanie łatwe, jednak możliwe, jeśli po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji podejmiemy odpowiednie działania. Jak Human Skills poradziło sobie z tym wyzwaniem? Zapraszamy do lektury naszego case study.

Prezentacja branży i wyzwania Klienta, z którym się zgłosił.

Na początku 2022 roku do Human Skills zgłosił się jeden z dużych klientów branży IT. Ich młody i dotąd aktywny zespół wykazywał spadek zaangażowania w pracę i obniżenie motywacji do wykonywanych zadań. Wykonanie projektów zaczęło się opóźniać oraz coraz częściej pojawiały się w nich drobne błędy, które ewidentnie wskazywały na niedokładność przygotowań zespołu w stosunku do procesowanych projektów.

Sytuacja wyjściowa oraz analiza potrzeb, której dokonaliśmy.

 Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych wykazała, spadek motywacji oraz trudności w komunikacji interpersonalnej w pracy. Po rozmowie z wybranymi osobami oraz wnikliwej analizie sytuacji uznaliśmy, że projekt edukacyjny powinien być przeprowadzony dwutorowo:

 • Szkolenie dla kadry kierowniczej z zasad motywowania pracowników oraz zasad udzielania motywującej informacji zwrotnej na bazie Feedforward, jako narzędzia rozwijającego właściwe kompetencje lub zachowania pracowników.
 • Szkolenia dla pracowników z zakresu poprawy komunikacji interpersonalnej w pracy oraz ze sztuki automotywacji, czyli rozwinięcia nawyku motywowania do działania samego siebie. Jest to dużo trudniejsze zadanie niż motywowanie kogoś innego lub bycie motywowanym przez inne osoby. Wymaga dużego samozaparcia i wytrwałości oraz przede wszystkim skupienia się na pozytywnych wartościach swoich działań.

Nasze propozycje rozwiązań

Przygotowaliśmy dwa szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dwa szkolenia dla pracowników obejmujące następującą tematykę:

 • Zasady i narzędzia motywowania pracowników.
 • Konstruktywna informacja zwrotna na bazie
 • Sztuka automotywacji.
 • Bariery i mosty porozumienia – komunikacja interpersonalna w pracy.
 • Plan działań wdrożeniowych – indywidualny plan rozwoju (szkolenie dla obu grup szkoleniowych).

 Odczucia uczestników po szkoleniu oraz efekty szkolenia.

Szkolenia i zaproponowane podczas nich narzędzia, jakich nauczyli się uczestnicy istotnie wpłynęły na ich motywację zawodową. Pracownicy, z wachlarza zaproponowanych narzędzi, indywidualnie dobrali dla siebie te, które uznali za najprostsze dla nich do wprowadzenia w początkowym etapie samorozwoju oraz sporządzili plan wprowadzania i testowania kolejnych narzędzi.

Zdecydowanie poprawiła się także komunikacja między kadrą kierowniczą i pracownikami jak również komunikacja i współpraca wśród pracowników.

Grupa fantastycznych indywidualistów zaczęła zmieniać się w prawdziwy zespół, którego motywuje współpraca, zdrowa rywalizacja oraz uznanie za kolejne projekty „dowiezione” na czas.

Możemy śmiało zauważyć, że sukces powodzenia tego projektu szkoleniowego był wynikiem nie tylko doskonałego przygotowania i postawy trenera Human Skills, ale również otwartości i gotowości na rozwój pracowników oraz otwartości na zmiany w komunikacji kadry zarządzającej.

Poznaj najczęstsze mity dotyczące motywowania:

 1. Można zmotywować każdego do efektywnego wykonania zadań (błąd, np. nie da się zmotywować kogoś kto jest wypalony zawodowo).
 2. Motywują nas tylko pieniądze (błąd, np. zależy to od naszego systemu wartości oraz aktualnej sytuacji głównie osobistej).
 3. Jeżeli pracownik ma niskie wyniki jakości pracy, to na pewno chodzi o jego motywację (błąd, np. może źle zrozumiał zadanie, źle zostało mu ono zdelegowane).
 4. Ludzie są z natury leniwi (błąd generalizacji).
 5. Atmosfera w zespole nie wpływa na motywację zespołu (błąd, bo warunki w jakich się pracuje wpływa na postawę pracownika mimo posiadania wysokich umiejętności i wiedzy).
 6. Motywowanie pracownika nie wymaga przygotowania (błąd, bo im lepiej się przygotujemy tym większy sukces osiągniemy).
 7. Motywując pracownika nie trzeba wymieniać jego sukcesów czy porażek (błąd, bo im bardziej odnośmy się do efektów pracy danej osoby, to tym bardziej odczuwa ważność danej rozmowy).
 8. Motywując innych, sami możemy mieć niski poziom motywacji (błąd, bo nasza postawa wpływa na naszą komunikację werbalną i niewerbalną).
 9. Można motywować innych ot tak (błąd, bo im bardziej motywując kogoś na dany cel, tym większa szansa, że zwiększy się jego zaangażowanie w danej materii).
 10. Motywacja jest stała (błąd, bo jest jak synusoida, chyba, że robimy coś co wprowadza nas w stan „flow”).

Poznaj narzędzie do badania Twoich czynników motywacji. Sprawdź  Reiss Motivation Profile®   

Jeżeli interesuje Cię poznanie Twoich motywatorów, zgłoś się do nas aby zamówić badanie REISS, dzięki któremu poznasz swoje motywatory. Jest ich wiele: Władza, Niezależność, Ciekawość, Uznanie, Porządek, Gromadzenie, Honor/Pryncypialność, Idealizm, Kontakty społeczne, Rodzina, Status, Rewanż/Odwet, Piękno, Jedzenie, Aktywność fizyczna, Spokój.

Dodaj komentarz

3 × 3 =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Renata Wrona

Trenerka biznesu, Coach ICF, Konsultantka, Wykładowczyni akademicka, Autorka książek, Konsultantka MAXIDISC Managerka z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Od 2006 r prowadzi szkolenia. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010 a obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej