szkolenie z obsługi reklamacji

Obsługa reklamacji i rozmowy z trudnym klientem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zastrzeżenia, uwagi i reklamacje ze strony klientów to niezwykle ważne sygnały. Jeżeli pracownicy firmy będą wiedzieć jak radzić sobie z reklamacjami, tym większa szansa na sukces finansowy i rozwojowy firmy.  Reklamacje to informacje zwrotne, które należy dobrze wykorzystać. Jeżeli firma nie będzie wiedziała jak radzić sobie z reklamacjami, istnieje ryzyko utraty Klienta oraz reputacji firmy jako partnera biznesowego.

Dowiedz się jak radzić sobie z reklamacjami ze strony Twojego klienta.

Obsługa reklamacji i rozmowy z trudnym klientem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z obsługi reklamacji

Zastrzeżenia, uwagi i reklamacje ze strony klientów to niezwykle ważne sygnały. Jeżeli pracownicy firmy będą wiedzieć jak radzić sobie z reklamacjami, tym większa szansa na sukces finansowy i rozwojowy firmy.  Reklamacje to informacje zwrotne, które należy dobrze wykorzystać. Jeżeli firma nie będzie wiedziała jak radzić sobie z reklamacjami, istnieje ryzyko utraty Klienta oraz reputacji firmy jako partnera biznesowego.

Dowiedz się jak radzić sobie z reklamacjami ze strony Twojego klienta.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach obsługi trudnego klienta i przyjmowania reklamacji.
 • Różnych aspektach reklamacji: prawnych, praktycznych, formalnych.
 • Technikach i narzędziach zarządzania reklamacjami.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozwiązywania problemów z obsługą klienta i przyjmowaniem reklamacji.
 • Efektywnej komunikacji z klientem.
 • Radzenia sobie z trudnymi klientami.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Budowaniem relacji z klientem.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów obsługi klienta i działów reklamacji.
 • Menedżerowie zarządzający zespołami sprzedażowymi.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz zainteresowane rozwojem osobistym.

Program Szkolenia

Obsługa reklamacji i trudne rozmowy z klientem

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I – Potrzeby klienta

 • Motywacja i potrzeby klientów.
 • Poziomy satysfakcji klienta.
 • Osobowości i style zachowań klientów – typologie trudnych klientów (ćwiczenie grupowe).
 • Budowanie atmosfery dialogu z klientem – omówienie możliwości.

Przerwa

Moduł II – Wprowadzenie do tematu obsługi reklamacji i trudnych rozmów z klientem

 • Psychologiczne powody reklamacji.
 • Wyzwania w obsłudze reklamacji.
 • Zasady postępowania z reklamacjami – oddzielnie człowieka od problemu (ćwiczenie indywidualne).
 • Pisemna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.
 • Telefoniczna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.

Przerwa obiadowa

Moduł III – Granice firmy i klienta

 • Asertywność w obsłudze klienta – interes firmy a interes klienta.
 • Firmowe standardy obsługi klienta a oczekiwania w reklamacji – omówienie dobrych praktyk.
 • Za co podziękujesz trudnemu klientowi – burza mózgów.

Przerwa

Moduł IV – Zarządzanie reklamacjami

 • Zasady odczytywania potrzeb klienta – komunikacja werbalna i niewerbalna – prezentacja, ćwiczenie grupowe.
 • Rozmowa z klientem w trudnej sytuacji – wyciąganie wniosków, przewidywanie – praca indywidualna, omówienie.
 • Zasady formułowania i doboru pytań – ćwiczenie grupowe, omówienie.
 • Radzenie sobie z emocjami klienta – omówienie, dyskusja.
 • Zasady łagodzenia frustracji klienta – prezentacja.

Moduł V –  Scenki trudnych sytuacji

 • Radzenie sobie z klientem w trudnych sytuacjach – trening na przykładach, omówienie.

Podsumowanie szkolenia.

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu windykacji

Skuteczna telewindykacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu obsługi reklamacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Polyone Poland Manufacturing Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., Thuasne Polska Sp. z o.o., Emotivo Sp. z o.o., Lajkonik Snacks Sp. z o.o., Poldent Sp. z o.o., Aluprof SA., Urząd Gminy Jabłonna.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas