kodeks_postepowania_cywilnego_szkolenie

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla początkujących – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia prawne wprowadzające do zasad postępowania administracyjnego to kursy niezbędne pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli, od samorządów po organy centralne, którzy są odpowiedzialni za wydawanie decyzji administracyjnych lub biorą udział w postępowaniu administracyjnym. Otwarty kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to specjalistyczne szkolenie. Prawo, zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wynikające z jego artykułów procedury objaśniają w czasie organizowanych przez nas warsztatów eksperci w zakresie prawa administracyjnego o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w praktycznym zastosowaniu przepisów. Dostępne w naszym najnowszym katalogu kursów szkolenia z prawa ujętego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są również doskonałą okazją dla wszystkich innych osób pragnących poszerzać swoją wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego oraz osób kandydujących na urzędnicze stanowiska.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia otwarte poświęcone przepisom Kodeksu Postępowań Administracyjnych to intensywne kursy prawa, które prezentują najpotrzebniejszą wiedzę o regułach prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w imieniu organów państwowych i ich uzasadniania. Warsztaty „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to jednocześnie skoncentrowane na praktycznym ujęciu przepisów szkolenia – prawo wyjaśniamy w toku zajęć na przykładach, a wykładom teorii towarzyszą ćwiczenia, które pomagają zrozumieć zawiłości proceduralne i uczą jak prawidłowo rozumieć i stosować obowiązujące przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Otwarte szkolenia prawne z podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego to kursy o zindywidualizowanym programie – potrzeby szkoleniowe Kursantów mają decydujący wpływ na to, jakie treści, analizy i przykłady pojawią się na kursie i w jakiej formie będzie odbywać się dane szkolenie. Prawo objaśniamy prostym językiem i zawsze staramy się uwzględnić charakter pracy Uczestników zajęć, sygnalizowane przez nich problemy w zakresie interpretacji przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz specyfikę urzędu, który reprezentują.

Otwarty kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to prosty, wygodny i skuteczny sposób na to, by poznać obowiązujące w postępowaniu urzędniczym prawo. Szkolenia, które oferujemy, nie zabierają dużo czasu i odbywają się w maksymalnie komfortowych warunkach. Prezentowane szkolenie pozwala uczyć się zarówno w tradycyjnym i lubianym trybie stacjonarnym, jak i zdalnie podczas wygodnych i gwarantujących dużą swobodę nauki warsztatów online. Zapraszamy!

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla początkujących – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia prawne wprowadzające do zasad postępowania administracyjnego to kursy niezbędne pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli, od samorządów po organy centralne, którzy są odpowiedzialni za wydawanie decyzji administracyjnych lub biorą udział w postępowaniu administracyjnym. Otwarty kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to specjalistyczne szkolenie. Prawo, zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wynikające z jego artykułów procedury objaśniają w czasie organizowanych przez nas warsztatów eksperci w zakresie prawa administracyjnego o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w praktycznym zastosowaniu przepisów. Dostępne w naszym najnowszym katalogu kursów szkolenia z prawa ujętego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są również doskonałą okazją dla wszystkich innych osób pragnących poszerzać swoją wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego oraz osób kandydujących na urzędnicze stanowiska.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia otwarte poświęcone przepisom Kodeksu Postępowań Administracyjnych to intensywne kursy prawa, które prezentują najpotrzebniejszą wiedzę o regułach prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w imieniu organów państwowych i ich uzasadniania. Warsztaty „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to jednocześnie skoncentrowane na praktycznym ujęciu przepisów szkolenia – prawo wyjaśniamy w toku zajęć na przykładach, a wykładom teorii towarzyszą ćwiczenia, które pomagają zrozumieć zawiłości proceduralne i uczą jak prawidłowo rozumieć i stosować obowiązujące przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Otwarte szkolenia prawne z podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego to kursy o zindywidualizowanym programie – potrzeby szkoleniowe Kursantów mają decydujący wpływ na to, jakie treści, analizy i przykłady pojawią się na kursie i w jakiej formie będzie odbywać się dane szkolenie. Prawo objaśniamy prostym językiem i zawsze staramy się uwzględnić charakter pracy Uczestników zajęć, sygnalizowane przez nich problemy w zakresie interpretacji przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz specyfikę urzędu, który reprezentują.

Otwarty kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to prosty, wygodny i skuteczny sposób na to, by poznać obowiązujące w postępowaniu urzędniczym prawo. Szkolenia, które oferujemy, nie zabierają dużo czasu i odbywają się w maksymalnie komfortowych warunkach. Prezentowane szkolenie pozwala uczyć się zarówno w tradycyjnym i lubianym trybie stacjonarnym, jak i zdalnie podczas wygodnych i gwarantujących dużą swobodę nauki warsztatów online. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Specjalistyczne szkolenia prawne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to opracowane przez ekspertów profesjonalne kursy dla urzędników i kandydatów na urzędników, które wprowadzają Kursantów w arkana wiedzy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Otwarty kurs z tej tematyki to obligatoryjne dla pracowników administracji szkolenie – prawo organizuje pracę urzędniczą, a przedstawiciele urzędów państwowych zobligowani są znać jego tajniki i bezbłędnie realizować przepisy zapisane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Zaprojektowane przez nas szkolenia z prawa administracyjnego pozwalają pracownikom organów rządowych i samorządowych zdobyć wymaganą do pracy urzędniczej wiedzę oraz skutecznie przygotowują ich do rzetelnej realizacji zadań im powierzonych. Ponieważ otwarte kursy prawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to programy rozwojowe o potwierdzonym przez certyfikaty standardzie, które na bieżąco optymalizujemy, nasi Klienci mają gwarancję, iż wybierają profesjonalne, merytoryczne i godne polecenia szkolenia – prawo objaśniamy w Human Skills już od wielu lat, a organizowane przez nas szkolenia prawne pomogły usprawnić pracę wielu różnych urzędów i wsparły rozwój zawodowy tysięcy polskich urzędników. Przygotowane przez nas kursy umożliwiają ponadto naukę w maksymalnie komfortowych warunkach i okolicznościach. Oferujemy naszym Klientom również dużą swobodę w wyborze formy, miejsca i czasu, w których odbędzie się szkolenie. Prawo sformułowane w Kodeks Postępowania Administracyjnego można zgłębiać z naszymi ekspertami bez marnowania czasu na podróże w czasie nowoczesnych kursów online lub w tradycyjny sposób, goszcząc w naszym ośrodku szkoleniowym jako Uczestnik stacjonarnego szkolenia. Zaprojektowany przez nas kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” pozwala nie tylko doskonale poznać podstawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz związane z nim prawo – szkolenia realizowane w naszej szkole kończą się wydaniem certyfikatu, który jest najlepszym sposobem udokumentowania zdobytych w toku kursu umiejętności i kwalifikacji.

Co zyskasz, wybierając szkolenia prawne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” w Human Skills?

Otwarty kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to atrakcyjne w formie nowoczesne szkolenie. Prawo na warsztatach tłumaczymy w przystępny i interesujący sposób, ilustrując mechanizmy stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego wziętymi z życia przykładami. Zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenia z prawa administracyjnego i podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego prezentują wiedzę sprawdzoną, aktualną i usystematyzowaną, która pozwala Kursantom swobodniej poruszać się w gąszczu przepisów budujących Kodeks Postępowania Administracyjnego. Staramy się również, by realizowane przez nas kursy prawa przygotowywały Uczestników warsztatów do rozwiązywania realnych problemów, uwzględniały ich doświadczenia i faktyczne potrzeby szkoleniowe, dlatego oferowane przez nas szkolenia to zindywidualizowane programy szkoleniowe dostosowane do specyfiki pracy Kursantów i potrzeb zatrudniających ich urzędów. Jako doświadczona firma szkoleniowa stawiamy na efektywność i praktyczny charakter szkolenia – prawo analizujemy na konkretach i uczymy stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce. Prezentowane szkolenia prawne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” przybliżają Kursantom m.in. podstawowe zasady rządzące postępowaniem administracyjnym, w tym procedury związane z wszczęciem postępowania administracyjnego, badaniem wniosku pod względem formalnym, terminami na załatwienie sprawy, zasadą dopuszczalności dowodów w postępowaniu. Uczestnicy szkolenia uzyskają ponadto również wiedzę o elementach decyzji administracyjnej oraz o zasadach wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją. Osoby wybierające kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” mogą ponadto liczyć na atrakcyjne pod względem finansowym szkolenie – prawo i Kodeks Postępowania Administracyjnego można zgłębiać z nami taniej dzięki przygotowanym przez nas akcjom rabatowym lub pomocy ze strony BUR bądź KFS. Prezentowany kurs to wysokiej jakości specjalistyczne szkolenie: prawo prezentują i objaśniają Kursantom eksperci o udokumentowanym doświadczeniu trenerskim i wysokich kwalifikacjach.

Szkolenie otwarte „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” wyposaża Kursantów w rzetelną wiedzę o:

 • aktualnie obowiązujących przepisach Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • regułach prowadzenia postępowania administracyjnego;
 • zasadach wydawania decyzji na podstawie zapisów Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Otwarty kurs z podstaw Kodeks Postępowania Administracyjnego rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • interpretacji przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • badania wniosków pod względem formalnym;
 • opracowywania odpowiedzi na wniosek zgodnie z regułami Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • zastosowania zapisów dotyczących wydawania decyzji oraz postępowania w toku odwołania od decyzji.

 

Kurs „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” pogłębia przydatne w pracy urzędniczej kompetencje związane z:

 • rozumieniem i stosowaniem przepisów prawa;
 • analizą wniosków w świetle Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Otwarte szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” pozwala poznać podstawowe zasady postępowania administracyjnego i elementy procedur urzędniczych opisanych przez aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia poświęcone kluczowym zapisom Kodeksu Postępowania Administracyjnego to wyspecjalizowane warsztaty praktyczne, które umożliwiają przygotowanie urzędników do profesjonalnej i sprawnej obsługi wniosków w różnych organach władzy centralnej i samorządowej.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
749 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
21.05.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
749 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
23.08.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
749 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
08.11.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
749 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny promocyjne ważne na zakup szkoleń otwartych z oferty dostępnej na stronie – ważne do 29.02.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
799 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
21.05.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
799 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
23.08.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
799 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
08.11.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
799 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny promocyjne ważne na zakup szkoleń otwartych z oferty dostępnej na stronie – ważne do 29.02.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH – KURS ONLINE

Szkolenia prawne realizowane w trybie online to warsztaty organizowane w wirtualnej przestrzeni na popularnych i łatwych w obsłudze platformach internetowych typu Clickmeeting i Zoom. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga instalowania żadnego specjalnego oprogramowania, ani nie wymaga od Kursantów zaawansowanych umiejętności technicznych. Aby wziąć udział w warsztacie, wystarczy przygotować urządzenie z kamerką i dostępem do internetu – Kursanci przed zajęciami otrzymają link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się prezentowane szkolenie. Prawo oraz zasady opisane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dzięki tej nowoczesnej formule spotkań można poznawać w sposób wygodny i bez marnowania czasu na dojazdy do placówki szkoleniowej. Otwarte szkolenia z prawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” realizowane jako zdalne kursy prawa mają charakter warsztatowy i koncentrują się na nauce poprzez ćwiczenia i zadania praktyczne. Wykaz zagadnień poruszanych w czasie zajęć zawiera widoczny poniżej szczegółowy program szkolenia. Prawo, procedury opisane w Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisy związane z postępowaniem administracyjnym w toku warsztatów mogą być prezentowane i omawiane przez trenera w sposób nieco zmodyfikowany w stosunku do planu, jeśli taką konieczność wykaże diagnoza potrzeb szkoleniowych danych grup Kursantów zapisanych na zdalne szkolenia prawne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących”. Jesteśmy w stanie również w razie potrzeby dostosować do specyfiki urzędu program, według którego odbędzie się konkretne szkolenie. Prawo w czasie warsztatu online „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” analizujemy na przykładach, a trening umiejętności wykorzystuje aktywizujące i nowoczesne metody oraz techniki nauczania. Wszystkim osobom biorącym udział w prezentowanym kursie online gwarantujemy w cenie szkolenia specjalny pakiet materiałów szkoleniowych – zestawienie praktycznej wiedzy na temat Kodeksu Postępowania Administracyjnego i obowiązkach, jakie nakłada na urzędników administracyjne prawo. Szkolenia z podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzbogaciliśmy dodatkowo możliwością skonsultowania się z ekspertem prowadzącym kurs. E-konsultacje dla Kursantów są bezpłatne i dostępne aż przez 30 dni od momentu ukończenia szkolenia online.

Szczegółowy program szkolenia online „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących”

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących

Zdalne szkolenia prawne z powyższej tematyki zaprojektowane zostały jako jednodniowe kursy. W ciągu co najmniej 7 godzin warsztatu odbędzie się intensywne teoretyczno-praktyczne szkolenie – prawo i procedury rządzące postępowaniami administracyjnymi będzie prezentowane w podziale na kilka segmentów tematycznych. Prezentowane szkolenia z prawa przewidują m.in. omówienie takich zagadnień jak: wszczęcie postępowania, kontrola wniosku czy elementy decyzji administracyjnej. Zdalne kursy prawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” kończą się wydaniem Kursantom certyfikatów potwierdzających ukończenie specjalistycznego szkolenia. Prawo, procedury administracyjne oraz przepisy tworzące Kodeks Postępowania Administracyjnego przybliżamy w toku zajęć poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania, zgodnie ze sprawdzonymi regułami cyklu Kolba i zasadami Activity Based Learning. Na życzenie Uczestników zajęć ekspert prowadzący kurs może w czasie podsumowania warsztatów zarekomendować Kursantom uzupełniające szkolenia prawne lub kursy z innych dziedzin przydatne w ich pracy zawodowej.

Rozpoczęcie warsztatu. Omówienie celów kursu oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo administracyjne i podstawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Moduł I. Kodeks Postępowania Administracyjnego – podstawowe pojęcia i definicje

 • Postępowanie administracyjne – pojęcie, znaczenie.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Wszczęcie postępowania.
 • Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony.

Moduł II. Wnioski, terminy, dowody i dokumentacja uzupełniająca

 • Kontrola wniosku.
 • Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
 • Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 • Bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym, moc dowodowa.
 • Udział strony w postępowaniu.
 • Protokoły, adnotacje, notatki służbowe.

Moduł III. Decyzje administracyjne

 • Decyzje administracyjne, elementy decyzji administracyjnej, pouczenia.
 • Wydanie decyzji administracyjnej i jej doręczenie.
 • Kiedy decyzja staje się ostateczna?

Moduł IV. Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej.
 • Postępowanie odwoławcze – zasady.
 • Wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją administracyjną.

Zakończenie kursu. Powtórzenie kluczowych wiadomości – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz związane z postępowaniem administracyjnym prawo. Szkolenia zdalne kończą się sesją pytań i odpowiedzi podsumowujących kurs i porządkujących zdobytą przez Kursantów wiedzę.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH – KURS STACJONARNY

Szkolenia prawne z podstaw Kodeks Postępowania Administracyjnego realizowane jako kursy stacjonarne odbywają się w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie. W siedzibie naszego ośrodka szkoleniowego zapewniamy perfekcyjne warunki do treningu, przyjazną atmosferę oraz naukę w funkcjonalnie zaaranżowanych przestrzeni, w których odbywa się szkolenie. Prawo w naszej szkole możecie Państwo poznawać w wygodny, przyjemny i skuteczny sposób. Stacjonarne szkolenia z prawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” standardowo rozpoczynają się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a rezultaty wspomnianej diagnozy decydują o finalnej zawartości programu konkretnego warsztatu. Dzięki tej metodzie postępowania organizowane przez nas kursy prawa uczą dokładnie tych treści, które są najbardziej przydatne danej grupie szkoleniowej i pozwolą Kursantom lepiej i rzetelniej realizować zadania związane z ich pracą w danym urzędzie. Stacjonarne warsztaty „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to jednodniowe szkolenia. Prawo administracyjne, procedury i przepisy rządzące postępowaniem urzędniczym będziemy wspólnie omawiać i analizować przez co najmniej 7 godzin z przerwami (w porze lunchu przewidziana jest dłuższa pauza na posiłek). Przygotowane przez nas szkolenia prawne mają charakter praktycznych zajęć, dlatego analizy przykładów oraz ćwiczenia są dominującą pozycją programie prezentowanego szkolenia. Prawo administracyjne oraz przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego zainteresowani Kursanci zapisani na stacjonarny warsztat „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” będą mogli dodatkowo omówić z ekspertem prowadzącym kurs w ramach specjalnych nieodpłatnych e-konsultacji dostępnych nawet przez miesiąc po ukończeniu szkolenia. Wszystkim Uczestnikom kursu zapewniamy ponadto komplet materiałów szkoleniowych, których tematem jest Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz związane z postępowaniem administracyjnym prawo. Szkolenia stacjonarne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” pozwalają również uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego kursu z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w naszej szkole.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących”

Kurs: Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących

Stacjonarne szkolenia prawne „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” to jednodniowe warsztaty, które przewidują intensywne praktyczne szkolenie – prawo omawiamy według programu złożonego z 4 głównych modułów tematycznych dotyczących podstawowych pojęć Kodeks Postępowania Administracyjnego, terminów obowiązujących w postępowaniach, konstruowania decyzji oraz procedur odwoławczych. Stacjonarne szkolenia z prawa podejmujące powyższą tematykę rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, której wyniki wykorzystujemy, by zoptymalizować program kursu i wzbogacić go najodpowiedniejsze dla danej grupy zagadnienia, przykłady i ćwiczenia. Stacjonarne kursy prawa „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących” standardowo są realizowane zgodnie z widocznym poniżej planem szkolenia. Prawo oraz procedury Kodeks Postępowania Administracyjnego możemy jednak zgłębiać w nieco innym porządku, a sam kurs może prezentować także zmodyfikowane treści, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza przeprowadzona we wstępie do zajęć. Organizowane przez nas szkolenia prawne korzystają z nowatorskich metod nauczania, a także założeń cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Kursantom zapisanym na stacjonarne szkolenia prawne zapewniamy w cenie kursu poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy oraz dwudaniowy lunch, który zostanie podany w jednej z restauracji zlokalizowanych w pobliżu naszego centrum szkoleniowego.

Rozpoczęcie kursu. Zdefiniowanie celów warsztatu i weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie – prawo administracyjne i podstawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Moduł I. Podstawowe pojęcia i definicje w Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • Postępowanie administracyjne – definicja i wyjaśnienie pojęcia.
 • Postępowanie administracyjne – zasady ogólne.
 • Wszczęcie postępowania – omówienie na przykładach.
 • Wszczęcie postępowania na wniosek strony oraz z urzędu.

Moduł II. Wnioski, dowody, dokumentacja uzupełniająca i terminy załatwiania spraw

 • Badanie wniosku.
 • Braki formalne i wezwanie do usunięcia stwierdzonych braków.
 • Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 • Bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym wraz a omówieniem konsekwencji naruszeń obowiązującej procedury doręczenia.
 • Dowody i moc dowodowa w postępowaniu administracyjnym.
 • Udział strony w postępowaniu.
 • Protokoły, notatki służbowe, adnotacje.

Moduł III. Decyzja administracyjna

 • Decyzje administracyjne i pouczenia – omówienie elementów decyzji administracyjnej.
 • Wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej.
 • Kiedy decyzja staje się ostateczna?

Moduł IV. Procedura odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym

 • Odwołanie od decyzji w postępowaniu.
 • Zasady postępowań odwoławczych.
 • Wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją administracyjną.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie najważniejszych zagadnień – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz związane z postępowaniem administracyjnym prawo. Szkolenia z podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego kończą się panelem pytań i odpowiedzi podsumowujących zdobytą przez Kursantów wiedzę.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

prawne aspekty rekrutacji szkolenie

Biuletyn informacji publicznej – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 5 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak:

Gmina Bogoria, Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas