Umowy_cywilnoprawne_szkolenie

Umowy cywilnoprawne – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia prawne, których tematem są umowy cywilnoprawne, pozwalają Uczestnikom warsztatów dogłębnie poznać reguły tworzenia umów cywilnoprawnych oraz udoskonalić umiejętności komponowania kontraktów i dostosowywania ich zapisów do potrzeb stron sporządzanej umowy. Nauka zasad formułowania umów odbywa się poprzez praktyczne szkolenie – prawo będziemy podczas warsztatu omawiać poprzez analizę przykładowych umów i ich szczegółowych zapisów. Otwarte szkolenia z prawa poświęcone umowom cywilnoprawnym pozwalają ponadto Kursantom zyskać większą pewność w pracy z umowami tego typu i eliminują element ryzyka i niepewności z ich pracy, a także przygotowują Uczestników zajęć do samodzielnej i profesjonalnej realizacji zadań związanych z tworzeniem, weryfikacją i analizą różnego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów otwarte kursy prawa „Umowy cywilnoprawne” to na bieżąco aktualizowane, udoskonalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Kursantów szkolenia. Prawo i przepisy zmieniają się często i żaden profesjonalista nie może pozwolić sobie na luki w wiedzy, od których zależeć mogą istotne interesy organizacji, w której pracuje. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by oferowane w naszej szkole szkolenia prawne zawsze prezentowały jedynie zweryfikowaną i aktualną wiedzę, a zagadnienia poruszane w toku warsztatów były dopasowane do potrzeb szkoleniowych grup realizujących dane szkolenie. Prawo omawiamy na przykładach dostosowanych do realiów, z którymi stykają się w swej pracy Kursanci i analizujemy interesujące dla nich konkretne zapisy umów cywilnoprawnych. W programie szkolenia pojawią się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim, z zachowaniem poufności czy formuły prawne dotyczące kar umownych, rozwiązywania i wypowiadania umów. Pokazujemy, jak interpretować obecnie obowiązujące przepisy, jak rozumieć i stosować w praktyce prawo. Szkolenia otwarte „Umowy cywilnoprawne” adresujemy do wszystkich osób zajmujących się tworzeniem umów cywilnych, zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych.

Otwarte szkolenia poświęcone umowom cywilnoprawnym realizujemy jako stacjonarne kursy oraz szkolenia online. Zapisy na najbliższe terminy już trwają, a nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące kursu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na przygotowany przez naszych trenerów ekspercki kurs „Umowy cywilnoprawne” oraz pozostałe szkolenia z prawa autorskiego, tajemnicy przedsiębiorstwa czy KPA.

Umowy cywilnoprawne – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia prawne, których tematem są umowy cywilnoprawne, pozwalają Uczestnikom warsztatów dogłębnie poznać reguły tworzenia umów cywilnoprawnych oraz udoskonalić umiejętności komponowania kontraktów i dostosowywania ich zapisów do potrzeb stron sporządzanej umowy. Nauka zasad formułowania umów odbywa się poprzez praktyczne szkolenie – prawo będziemy podczas warsztatu omawiać poprzez analizę przykładowych umów i ich szczegółowych zapisów. Otwarte szkolenia z prawa poświęcone umowom cywilnoprawnym pozwalają ponadto Kursantom zyskać większą pewność w pracy z umowami tego typu i eliminują element ryzyka i niepewności z ich pracy, a także przygotowują Uczestników zajęć do samodzielnej i profesjonalnej realizacji zadań związanych z tworzeniem, weryfikacją i analizą różnego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów otwarte kursy prawa „Umowy cywilnoprawne” to na bieżąco aktualizowane, udoskonalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Kursantów szkolenia. Prawo i przepisy zmieniają się często i żaden profesjonalista nie może pozwolić sobie na luki w wiedzy, od których zależeć mogą istotne interesy organizacji, w której pracuje. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by oferowane w naszej szkole szkolenia prawne zawsze prezentowały jedynie zweryfikowaną i aktualną wiedzę, a zagadnienia poruszane w toku warsztatów były dopasowane do potrzeb szkoleniowych grup realizujących dane szkolenie. Prawo omawiamy na przykładach dostosowanych do realiów, z którymi stykają się w swej pracy Kursanci i analizujemy interesujące dla nich konkretne zapisy umów cywilnoprawnych. W programie szkolenia pojawią się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim, z zachowaniem poufności czy formuły prawne dotyczące kar umownych, rozwiązywania i wypowiadania umów. Pokazujemy, jak interpretować obecnie obowiązujące przepisy, jak rozumieć i stosować w praktyce prawo. Szkolenia otwarte „Umowy cywilnoprawne” adresujemy do wszystkich osób zajmujących się tworzeniem umów cywilnych, zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych.

Otwarte szkolenia poświęcone umowom cywilnoprawnym realizujemy jako stacjonarne kursy oraz szkolenia online. Zapisy na najbliższe terminy już trwają, a nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące kursu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na przygotowany przez naszych trenerów ekspercki kurs „Umowy cywilnoprawne” oraz pozostałe szkolenia z prawa autorskiego, tajemnicy przedsiębiorstwa czy KPA.

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenia prawne z umów cywilnych pozwalają Kursantom zdobyć niezbędną w ich pracy wiedzę oraz umożliwiają naukę umiejętności tworzenia umów poprzez praktyczne szkolenie. Prawo i terminy stosowane w umowach cywilnoprawnych objaśniamy w czasie kursu na konkretnych przykładach, które staramy się każdorazowo dopasować do charakteru działalności osób zapisanych na warsztaty. Staramy się, by przygotowane przez nas szkolenia prawne miały maksymalnie zindywidualizowany charakter, dlatego nasi trenerzy prowadzący zamknięte i otwarte szkolenia z prawa każdorazowo optymalizują treści i metody nauczania, a kursy prawa obejmują zagadnienia najbardziej przydatne w pracy zgromadzonych na warsztacie osób. Kursy otwarte „Umowy cywilnoprawne” to najwyższej jakości profesjonalne szkolenia – prawo prezentują i wyjaśniają Uczestnikom warsztatów eksperci o ogromnym doświadczeniu trenerskim i wysokich kwalifikacjach, którzy doskonale orientują się w zawiłej materii prawa i regułach tworzenia różnorodnych wariantów umów cywilnoprawnych. Zaprojektowane przez naszą wysoko cenioną kadrę trenerską szkolenia prawne koncentrują się ponadto na praktycznych aspektach i rzetelnie przygotowują Kursantów do realizacji zadań tworzenia i prawidłowego odczytywania umów cywilnych oraz ich zapisów. Nauka w naszej szkole nastawiona jest na realizację potrzeb szkoleniowych Kursantów, których staramy się wprowadzić w świat prawa w sposób interesujący, angażujący i komfortowy. Dbamy również o wysoką skuteczność naszych metod nauczania, a także atmosferę, w jakiej odbywa się szkolenie. Prawo objaśniamy na intensywnych kursach stacjonarnych w naszym warszawskim ośrodku szkoleniowym bądź w toku warsztatów organizowanych w trybie online, a oba warianty kursu pozwalają zdobywać wiedzę efektywnie i bez zbędnego marnowania czasu. W Human Skills możecie Państwo ponadto w sposób ekonomiczny poznawać reguły tworzenia umów cywilnoprawnych i związane z nimi prawo – szkolenia otwarte poświęcone umowom cywilnoprawnym możecie Państwo dofinansować, korzystając ze wsparcia ze strony BUR lub KFS.

Jakie korzyści oferują szkolenia prawne poświęcone umowom cywilnoprawnym?

Otwarty kurs „Umowy cywilnoprawne” to nowoczesne i atrakcyjne pod względem swojej formy profesjonalne szkolenie. Prawo i jego zawiłości prezentujemy w sposób przystępny i ciekawy, a skomplikowane zagadnienia ilustrujemy konkretnymi i ułatwiającymi analizę przykładami. Szkolenia z prawa oraz zasad formułowania umów cywilnoprawnych wzbogacamy licznymi case studies, ćwiczeniami i wskazówkami, a naszym priorytetem jest trening praktycznych umiejętności. Oferowane przez nas kursy prawa „Umowy cywilnoprawne” przygotowują Kursantów do realizacji konkretnych zadań zawodowych – uczą formułowania umów oraz prawidłowego rozumienia ich zapisów, tworzenia formuł prawnych, które skutecznie zabezpieczą interesy stron i nie pozostawią wątpliwości interpretacyjnych. Prezentowane warsztaty to jednocześnie w pełni spersonalizowane szkolenia. Prawo i przepisy objaśniamy, odwołując się do doświadczeń Kursantów, a ćwiczenia z tworzenia umów dostosowujemy do konkretnych potrzeb szkoleniowych grup realizujących dany kurs. Otwarte szkolenia prawne organizowane przez naszą firmę są na bieżąco aktualizowane, a także monitorowane pod względem jakości i skuteczności. Warsztat poświęcony umowom cywilnym to eksperckie szkolenie – prawo objaśniają Kursantom trenerzy o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach.

Szkolenie „Umowy cywilnoprawne” wyposaża Kursantów w fachową wiedzę o:

 • regułach tworzenia różnego rodzaju umów cywilnoprawnych;
 • zasadach poprawnego formułowania zapisów zabezpieczających stosowanych w umowach cywilnych;
 • zasadach aneksowania umów cywilnoprawnych;
 • przepisach znajdujących zastosowanie w relacjach cywilnoprawnych.

 

Szkolenia poświęcone umowom cywilnym pozwalają na doskonalenie praktyczne umiejętności:

 • tworzenia umów cywilnoprawnych;
 • rozumienia zapisów umów tego typu;
 • zabezpieczenia interesu spółki;
 • zapobiegania konfliktom prawnym i przewidywania konsekwencji zastosowania określonych zapisów w umowach.

 

Prezentowany kurs pozwala pogłębić wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • eksplikacją przepisów i analizą formuł prawnych;
 • samodzielnością w tworzeniu ważnych kontraktów.

 

Otwarty kurs „Umowy cywilnoprawne” oferuje możliwość poznania kluczowych zasad formułowania często stosowanych umów prawa cywilnego oraz pozwala Kursantom poznać i zrozumieć aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia poświęcone umowom cywilnoprawnym przygotowują Kursantów do rzetelnej i profesjonalnej pracy w prawnej rzeczywistości, nawet jeśli nie są oni ekspertami w tej dziedzinie lub specjalizują się w innych obszarach prawa niż te, których wymagają aktualnie realizowane przez nich zadania zawodowe.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
18.06.2024
09:00-14:30
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
20.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
23.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
18.06.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
20.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
23.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA UMOWY CYWILNOPRAWNE – KURS ONLINE

Szkolenia prawne w formule online poświęcone nauce tworzenia umów cywilnoprawnych odbywają się w wirtualnych pokojach Zoom lub Clickmeeting w czasie rzeczywistym. Kursanci wybierający prezentowany kurs potrzebują jedynie dostępu do internetu oraz urządzenia, na którym mogą brać udział w spotkaniu online, by zrealizować zaprojektowane przez naszych ekspertów zdalne szkolenie. Prawo dzięki takiej formule zajęć można zgłębiać z nami w sposób komfortowy i ekonomiczny, bez konieczności fatygowania się do ośrodka szkoleniowego i marnowania środków na podróże. Zdalne szkolenia z prawa „Umowy cywilnoprawne” to intensywne kursy prawa, podczas których koncentrujemy się na prezentacji wyspecjalizowanej wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności prawidłowego formułowania umów i ich szczegółowych zapisów. Rodzaj analizowanych umów oraz przykłady dokumentów, które analizujemy w czasie warsztatów, uzależniony jest od konkretnych potrzeb osób odbywających dane szkolenia. Prawo przybliżamy Kursantom poprzez praktyczne działanie, dlatego program zajęć został wzbogacony o liczne ćwiczenia i analizy. W toku warsztatów omawiane będą m.in. pojęcie szkody, kary umownej, przedawnienia roszczeń, dochodzenia roszczeń, wadliwości umów i wiele, wiele innych. Zdalne szkolenia prawne z reguł tworzenia umów cywilnych nastawione są ponadto na interakcję, a Uczestnicy kursu mogą na bieżąco wyjaśniać z ekspertem swoje wątpliwości oraz formułować pytania do pojawiających się treści. Prezentowany kurs to szkolenie praktyczne – prawo omawiamy, uwzględniając realia pracy Kursantów, aby warsztat miał maksymalnie użyteczny dla nich charakter. Wszystkie osoby zapisane na szkolenie online „Umowy cywilnoprawne” otrzymają od nas specjalny pakiet materiałów szkoleniowych, których tematem są zasady tworzenia różnych typów umów cywilnych oraz związane z tą tematyką prawo. Szkolenia z powyższej dziedziny uzupełniamy dodatkowo nieodpłatną sesją e-mentoringu, z której Uczestnicy warsztatów mogą skorzystać w ciągu 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia online „Umowy cywilnoprawne”

Szkolenie: Umowy cywilnoprawne.

Otwarte szkolenia prawne w wariancie online z tematu umów cywilnoprawnych zostały zaprojektowane jako jednodniowe warsztaty. Kursanci zapisani na prezentowany kurs otrzymają od nas zaproszenie z linkiem otwierającym dostęp do pokoju wirtualnego, w którym realizowane będzie szkolenie. Prawo w czasie zajęć omawiać będziemy przez około 7 godzin z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą na lunch. Zdalne szkolenia z prawa poświęcone umowom cywilnoprawnym rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, która pozwala trenerowi zoptymalizować program konkretnego szkolenia. Kurs online „Umowy cywilnoprawne” buduje kilka modułów tematycznych, a specjalna sesja pytań do eksperta została zaplanowana jako element podsumowania szkolenia. Prawo i przepisy związane z umowami cywilnymi prezentowane jest przez eksperta przy wykorzystaniu aktywizujących metod i technik nauczania, a sama nauka odbywa się zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz regułami modelu Activity Based Learning. Na życzenie Kursantów trener prowadzący kurs może zarekomendować Uczestnikom warsztatu uzupełniające szkolenia prawne przydatne w ich sytuacji zawodowej.

Rozpoczęcie szkolenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo i przepisy dotyczące praw majątkowych twórców, dochodzenie roszczeń, kary umowne, odstąpienie od umowy, rozwiązywanie umów itp.

Moduł I. Wprowadzenie do tematyki kursu – podstawowe pojęcia

 • Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 • Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura.
 • Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane.
 • Umowy nazwane w Kodeksie Cywilnym – co reguluje Kodeks cywilny, a co pozostaje w gestii stron umowy?

Moduł II. Kluczowe zasady tworzenia umów cywilnoprawnych

 • Znaczenie zasady swobody umów.
 • Zabezpieczenie wykonania umowy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów.
 • „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach.
 • Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne? – omówienie przykładowych zapisów w umowach.
 • Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
 • Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie?

Moduł III. Forma umowy, jej aneksowanie i załączniki do umowy

 • Protokoły odbiorów jako element stosunku cywilnoprawnego w kontekście umów cywilnoprawnych.
 • Forma umowy.
 • Zasady aneksowania umów cywilnoprawnych.

Moduł IV. Błędy w umowach i sposoby zabezpieczania się przed nimi

 • Wadliwość umów i źródła wadliwości umów oraz ich skutki – najczęściej popełniane błędy przez strony umów, w tym m.in. niewłaściwa reprezentacja do podpisywania umowy.
 • Formułowanie umów – dobre praktyki.

Moduł V. Zakończenie umowy i ewentualne roszczenia związane z umową cywilnoprawną

 • Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy – zasadnicze różnice, kiedy stosujemy, w jakich okolicznościach, kto stosuje?
 • Terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń w umowach cywilnoprawnych.
 • Dochodzenie roszczeń na tle umowy cywilnoprawnej.

Zakończenie kursu. Podsumowanie zasad tworzenia umów i stosowania zabezpieczeń w ich zapisach, jakie daje aktualnie obowiązujące prawo. Szkolenia zdalne kończą się panelem pytań do eksperta prowadzącego kurs.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA UMOWY CYWILNOPRAWNE – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia prawne z powyższej tematyki odbywają się w naszym warszawskim ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w samym sercu stolicy. W naszej funkcjonalnie zaaranżowanej siedzibie zapewniamy gościom doskonałą atmosferę do nauki oraz komfortowe wyposażenie sal, w których odbywa się szkolenie. Prawo można z nami dzięki temu poznawać w skuteczny, wygodny i bezproblemowy sposób. Szkolenia z prawa oraz reguł tworzenia umów cywilnych realizowane jako kursy stacjonarne to jednodniowe sesje szkoleniowe. Kursy prawa „Umowy cywilne” zaplanowaliśmy na 7 godzin. W czasie zajęć przewidziane zostały ponadto krótkie przerwy oraz jedna dłuższa pauza w porze obiadu. Wstępem do kursu jest diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, której efekty pozwalają terenowi na optymalizację programu szkolenia – prawo i przepisy objaśniamy Uczestnikom zajęć, uwzględniając charakter ich pracy oraz potrzeby zatrudniających ich organizacji. Kursanci rozpoczynający stacjonarne szkolenia prawne w naszej szkole, mogą skorzystać z dofinansowania ze strony KFS lub BUR. Stacjonarny kurs „Umowy cywilne” to intensywne i nastawione na praktyczne aspekty szkolenie. Prawo przybliżamy Uczestnikom warsztatu poprzez analizy konkretnych dokumentów oraz ćwiczenia prawidłowego formułowania zapisów dotyczących m.in. takich kwestii jak kara umowna, dochodzenie roszczeń itp. Wszyscy Uczestnicy zajęć poświęconych tworzeniu umów cywilnoprawnych otrzymują dodatkowo pakiet materiałów szkoleniowych, który zawiera najważniejsze treści związane z tematem szkolenia oraz przybliża związane z umowami cywilnymi prawo. Szkolenia „Umowy cywilne” uzupełniamy ponadto specjalną darmową e-sesją. Bezpłatne konsultacje z trenerem prowadzącym warsztat dostępne są dla Kursantów aż przez miesiąc od chwili zakończenia danego szkolenia.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Umowy cywilnoprawne”

Kurs: Umowy cywilnoprawne

Szkolenia prawne poświęcone zasadom formułowania umów cywilnoprawnych to jednodniowe kursy, które nastawione są na intensywne szkolenie – prawo omawiamy na konkretach według programu zbudowanego z 5 modułów tematycznych. Stacjonarne szkolenia z prawa „Umowy cywilnoprawne” każdorazowo poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki wykorzystujemy, aby dopasować treści oraz metody nauczania do potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Kursy prawa przygotowujące do zdań związanych ze sporządzaniem i analizowaniem umów cywilnych to nastawione na doświadczanie i działanie szkolenia – prawo i jego zawiłości wyjaśniamy Kursantom zgodnie z regułami cyklu Kolba oraz wytycznymi wpisanymi w model Activity Based Learning, dlatego w czasie warsztatu pojawiają się analizy przypadków czy specjalne ćwiczenia. Kursantom zapisanym na stacjonarne szkolenia prawne „Umowy cywilnoprawne” zapewniamy darmowe materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch podawany  w pobliskiej restauracji.

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb osób przybyłych na szkolenie – prawo i przepisy dotyczące praw majątkowych autorów, kary umowne, dochodzenie roszczeń tryby rozwiązywania itd.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu szkolenia – podstawowe terminy i definicje

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych – podmioty zdolne do zawierania umów.
 • Właściwa reprezentacja podmiotów do zawierania umów cywilnych – prokura, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne.
 • Typy umów występujące w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i nie nazwane.
 • Umowy nazwane w Kodeksie Cywilnym – co pozostaje w gestii stron umowy, a co reguluje KC?

Moduł II. Najważniejsze reguły tworzenia umów cywilnoprawnych

 • Zasada swobody umów i jej znaczenie.
 • Zabezpieczenie wykonania umowy poprzez wprowadzanie do umowy odpowiednich zapisów.
 • „Opóźnienie” i „zwłoka” – różnice między tymi pojęciami, omówienie zapisów w umowach.
 • Kary umowne – kiedy, za co i w jakich sytuacjach można naliczyć karę umowną? – omówienie przykładowych zapisów w kontraktach.
 • Pojęcie szkody w przepisach prawa.
 • Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej.

Moduł III. Forma umowy i załączniki do niej, aneksowanie umowy

 • Protokoły odbiorów jako element stosunku cywilnoprawnego w kontekście umów cywilnoprawnych.
 • Formy umów cywilnych.
 • Reguły aneksowania umów cywilnoprawnych.

Moduł IV. Błędy w umowach – jak ich uniknąć?

 • Wadliwość umów oraz źródła wadliwości umów i ich możliwe skutki – często popełniane błędy przez strony umów, w tym m.in. nieodpowiednia reprezentacja przy podpisywania umowy.
 • Dobre praktyki przy formułowaniu umów cywilnych.

Moduł V. Zakończenie umowy, dochodzenie roszczeń przez strony związane umową cywilnoprawną

 • Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy – różnice, kiedy i w jakich okolicznościach stosowane są te tryby? Kto może z nich skorzystać?
 • Terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń.
 • Dochodzenie roszczeń przy umowie cywilnoprawnej.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie reguł formułowania umów cywilnoprawnych oraz stosowania zabezpieczeń w ich zapisach, jakie oferuje obowiązujące obecnie prawo. Szkolenia stacjonarne kończą się sesją pytań do eksperta prowadzącego warsztat.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla początkujących – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

W ramach umowy przeprowadzono sześć dwudniowych szkoleń. Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z umową.
Z otrzymanych ankiet wynika, że średnia ocen szkolenia wyniosła 4,53 (w skali 1-5).
Małgorzata Stańczykowska, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Sprawiedliwości
Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: PZU S.A. ,eSky.pl S.A

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas