DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wady i zalety aktu prawnego

Wprowadzenie

Czym jest informacja publiczna? Kto ma do niej prawo dostępu? Jakie informacje, dane podlegają wyłączeniu? Ustawa o dostępie do informacji publicznej jako akt prawny – jego wady i zalety.

Te pytania nasuwają się każdemu, kto kiedykolwiek miał styczność z dostępem do informacji publicznej. Podczas naszego szkolenia postaramy się Państwu przybliżyć temat dostępu do niej, jej znaczenia w społeczeństwie oraz zasad udostępniania jej przez podmioty zobowiązane. Zapoznają się Państwo z pojęciem informacji przetworzonej oraz z najnowszym orzecznictwem z tego zakresu.

TERMINY SZKOLEŃ

28 Października
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
17 Grudnia
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto

  Program szkolenia 

  Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu informacji publicznej o:

  • Aspektach prawnych i treści ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Zasadach dotyczących zamieszczania treści w informacji publicznej.
  • Praktycznych aspektach stosowania przepisów.

  Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu informacji publicznej:

  • Zamieszczania treści w informacji publicznej zgodnie z istniejącymi przepisami.
  • Ubiegania się o udostępnienie informacji publicznej.

  Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu dostępu do informacji publicznej związane z:

  • Zarządzaniem informacją publiczną.

  Adresaci Szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej:

  • Pracownicy jednostek samorządowych.
  • Pracownicy administracji publicznej.
  • Osoby odpowiedzialne za publikację informacji.
  • Osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi z zakresu dostępu do informacji publicznej.

  Program szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej:

  09:30 – 10:00  Rozpoczęcie – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 –  13:00 Moduł I. Dostęp do Informacji publicznej – pojęcie i znaczenie.

  1. Czym jest prawo do informacji publicznej w myśl obowiązujących przepisów.
  2. Pojęcie informacji przetworzonej na tle orzecznictwa i doktryny.
  3. Informacja niejawna a dostęp do informacji publicznej.
  4. Ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej.
  5. Zasady ograniczenia oraz zakres przedmiotowy ograniczeń.

  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 16:10 Moduły II – IV

  Moduł II. Dostęp do Informacji publicznej. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz zakres udostępniania.

  1. Organy państwowe.
  2. Organy samorządowe.
  3. Związki zawodowe.
  4. Partie polityczne.
  5. Inne podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

  Moduł III. Dostęp do Informacji publicznej. Udostępnianie informacji publicznej.

  1. Kto i w jakich sytuacjach może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej?
  2. Prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej.
  3. Forma „wniosku” o udostępnienie informacji publicznej.
  4. Zasady udostępniania informacji publicznej.
   – Terminy
   – Opłaty
   – Formy w jakich należy udostępniać informację publiczną (postać elektroniczna np. PDF, JPG)
  5. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
   – Znaczenie BIP.
   – Zakres informacji zawartych w BIP-ie
   – Redaktorzy BIP-u.
  6. Odmowa udostępnienia informacji.

  Moduł IV. Dostęp do Informacji publicznej. Przegląd orzecznictwa z zakresu dostępu do informacji publicznej.

  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

  Cena szkolenia i dofinansowanie

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu dostępu do informacji publicznej, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  • Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej realizowane w samym centrum Warszawy.
  • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

  TRENERZY

  KLIENCI

  Z tego szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej skorzystali pracownicy takich firm jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli, Agencja Rezerw Materiałowych, Polski Instytut Dyplomacji, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, SPZOZ Warszawa Wola Śródmieście, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Polskie Koleje Państwowe S.A., Ministerstwo Infrastruktury, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. 

  OPINIE

  Profesjonalizm trenera – wyczerpująco objaśniał wszystkie zagadnienia.”; „Świetny program szkolenia.”; „Przydatne informacje, zwłaszcza te o BIP-ie.”; „Podobały mi się wszystkie moduły.”; „Atmosfera sprzyjała przyswajaniu wiedzy. Obejmował dokładnie zakres mnie interesujący. Kazusy przytoczone przez trenera nt. tego, co jest a co nie jest informacją publiczną. Trener rzeczowo, konkretnie przedstawiał trudne zagadnienia. Nie mam propozycji ulepszeń bo szkolenie spełniło moje oczekiwania. Ważna była pierwsza część szkolenia dotycząca ustawy o dostępnie do informacji publicznej”.

  TERMINY SZKOLEŃ

  28 Października
  Cena Promocyjna 690 zł netto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 890 zł netto
  17 Grudnia
  Cena Promocyjna 690 zł netto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 890 zł netto

   METODY SZKOLENIA

   Activity Based Learning

   Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

   Ćwiczenia

   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

   Feedback

   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

   Pełna Aktywizacja

   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

   Dyskusja

   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

   Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

   DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ