Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie

W trakcie dwóch dni szkolenia wyposażymy Cię w narzędzia niezbędne do odpowiedniego przygotowywania oraz prowadzenia negocjacji zakupowych oraz kupieckich. Zapoznamy Cię z technikami ułatwiającymi osiągnięcie wyznaczonego celu, bez szkody dla relacji na linii klient – firma, a także wskażemy, jak należy przygotowywać oraz analizować oferty. Decydując się na nasze warsztaty z zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz kupieckich poznasz skuteczne techniki prowadzenia rozmów i poprawisz swój styl ich prowadzenia. Już na starcie bądź zawsze krok przed drugą stroną.

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach na zwiększenie szansy osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego przy jasno określonym celu.
 • Zaawansowanych technikach i zasadach negocjacji zakupowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych (ćwiczenia praktyczne).
 • Dostosowywania technik pod kontekst sytuacyjny.
 • Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjacjami.
 • Rozwiązywaniem problemów związanych z zagadnieniem.
 • Komunikacją interpersonalną.

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści ds. marketingu.
 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży i zakupów.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program Szkolenia

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie. Jak stosować zaawansowane techniki negocjacyjne w handlu i budować przewagę konkurencyjną?

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – wprowadzenie 

 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty).
 • Rola kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych.

Moduł I – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – specyfika negocjacji 

 • Formułowanie zapytania.
 • Jak definiować jakość.
 • Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych.
 • Ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa.
 • Ustępstwa dostawcy i nabywcy.
 • Negocjacje handlowe z punktu widzenia nabywcy (umiejętność analizy i oceny oferty).
 • Konstruowanie BATNA poprzez rozpoznanie oferty.

Moduł II – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – przygotowanie do negocjacji 

 • Określenie oczekiwań i korzyści.
 • Opracowanie i analiza scenariuszy rozmów.
 • Rozpoznanie rynku, dostawców, oferentów.
 • Opracowanie argumentów.
 • Przygotowanie/rozpoznanie oferty cenowej.
 • Analiza i wybór oferty handlowej.
 • Czy istnieje konkurencja pomiędzy nabywcami?

Moduł III – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – przebieg negocjacji 

 • Rozpoczęcie negocjacji.
 • Prezentacja ofert.
 • Negocjacje właściwe.
 • Schematy działań w negocjacjach .
 • Zakończenie i podpisanie umowy.

Moduł IV – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – specyfika negocjacji 

 • Typy sprzedawców – negocjatorów i sposoby postępowania z nimi.
 • Trudny partner negocjacyjny.
 • Kierunki szkolenia sprzedawców w umiejętnościach sprzedażowych i negocjacyjnych. Techniki przydatne nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.
 • Przejmowanie inicjatywy w negocjacjach.
 • Taktyki przydatne dla nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.

Moduł V – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – ocena partnera negocjacyjnego

 • Źródła wiedzy  o partnerze negocjacyjnym.
 • Przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera.
 • Odkrywanie słabych stron partnera.
 • Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 • Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 • Wybrane elementy  osobowości  negocjatora, motywy zachowań partnera.
 • Podłoże zachowań ryzykownych partnera, ryzyko a osobowość.
 • Rola wizerunku negocjatora.

Moduł VI – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – uwarunkowania w negocjacjach 

 • Miejsce.
 • Czas.
 • Informacje.
 • Uwarunkowania międzykulturowe.

Moduł VII – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – style prowadzenia negocjacji 

 • Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 • Styl efektywny.
 • Strategie negocjacyjne.
 • Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł VIII – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – rozpoznawanie manipulacji 

 • Manipulacje samooceną.
 • Manipulacje emocjami.
 • Manipulacje czasem.
 • Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców.
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

Moduł IX – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – zespół negocjacyjny

 • Cechy dobrego negocjatora – diagnoza własnego stylu negocjowania.
 • Dobór zespołu i podział ról.
 • Współpraca z doradcami.

Moduł X – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – kształtowanie odporności na działania drugiej strony

 • Autodiagnostyka – określenie swoich mocnych i słabych stron.
 • Doskonalenie cech i umiejętności budujących odporność na wpływy i silę w relacjach z innymi ludźmi.
 • Dostosowanie argumentów i sposobów działania do osobowości i charakteru partnera.
 • Rola asertywności w relacjach ze sprzedawcami.

Moduł XI – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – zakończenie 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Bardzo dobrze współpracowało mi się z trenerem. Dowiedziałem się od niego wielu nowych rzeczy. Podobały mi się ćwiczenia na szkoleniu, mogłam od razu sprawdzić to, czego się nauczyłam; Szczególnie cenne dla mnie były przykłady, dzielenie się doświadczeniami; Bogate doświadczenie trenera”.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu negocjacji zakupowych i kupieckich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Deutsche Bank Polska S.A., TÜV Nord Polska Sp. z o.o., Alfa Bond Kohlhauer Sp. z o.o., Promedica Care Sp. z o.o., Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Amica Wronki S.A., Wirthwein Polska Sp. z o.o., PKP Telkol Sp. z o.o., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Arcelor Mittal.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas