Polska Izba Firm Szkoleniowych

COACHING

Szanowni Państwo,

COACHING

Zapraszamy do skorzystania z oferty coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

Coaching jest formą dedykowanego i intensywnego szkolenia poprzez metody związane z psychologią i neurobiologią. Pomaga w przyśpieszeniu tempa rozwoju oraz pracy nad określonymi potrzebami, dzięki czemu skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności.

Coaching skupia się również na analizie kompetencji i dzięki narzędziom rozwojowym dobranym do danej osobowości i jej sytuacji życiowej pozwala na w miarę szybkie efekty pracy. Z naszymi Klientami pracujemy nad tematami związanymi z rozwojem osobistym, karierą zawodową, finansami, work life balance oraz relacjami interpersonalnymi. Skupiamy się na rozwoju kompetencji miękkich z zakresu zarządzania sobą w czasie, radzeniem sobie z emocjami i stresem, autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych, innowacyjności, odpowiedzialności biznesowej itp., analizie sytuacji zawodowej i zaplanowaniu działań, weryfikacji potencjału zespołowego.

Celem firmy szkoleniowej Human  Skills jest wzmocnienie oraz wsparcie Klientów w zakresie zaplanowanej zmiany/rozwoju.

PROJEKT COACHINGOWY

 I Sesja

 • Określenie potrzeb Klienta.
 • Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).
 • Zaplanowanie i omówienie planu działania.
 • Akceptacja planu przez Klienta.
 • Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

 • Faza właściwa coachingu.
 • Praca nad celami Klienta.
 • Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

 • Podsumowanie wyników.
 • Omówienie wniosków.
 • Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.
METODY PRACY PODCZAS SESJI COACHINGOWEJ:

 • miniwykład i dyskusja
 • prezentacje multimedialne
 • studia przypadków (case’y),
 • analiza sytuacji
 • testy
 • brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
 • zadania do wykonania między sesjami
RODZAJE COACHINGU
Dowiedz się więcej...
Dedykowany kadrom zarządzającym, w tym kluczowym menadżerom, kierownikom, dyrektorom i prezesom. Dotyczy rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań prowadzonego działu/biznesu. Dostarcza narzędzi zwiększających efektywność.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • efektywnym budowaniu zespołów, w tym budowaniu autorytetu, delegowaniu zadań, motywowaniu, korygowaniu, usprawnianiu itp.
 • realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dedykowany zespołom. Skupia się na rozwoju potencjału zawodowego uczestników. Ma na celu zwiększenie efektywności zespołu, poprawieniu atmosfery, wsparciu w konkretnym celu, konsolidacji po zmianach.

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

 • analizę SWOT danego zespołu
 • weryfikację potrzeb zespołu
 • weryfikację ognisk zapalnych w zespole
 • konsolidację zespołu po zmianie
 • wzmocnienie zespołu
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych, czy też bieżących zadań. Rozwija umiejętności, pozwala skupić się na zmianie przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • weryfikacji potencjału zespołowego
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy rozwoju zawodowego w zakresie zmiany pracy.  Dedykowany Klientom biorącym udział w projektach outplacement.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • określeniu stanowisk oraz firm, do których będą składać aplikacje (przygotowanie strategiczne)
 • weryfikacji ogłoszeń o pracę
 • poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych typu CV oraz list motywacyjny
 • modyfikacji wszelkich błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy
 • nauce tworzenia profesjonalnego PR-u na portalach społecznościowych
 • przećwiczeniu technik skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej oraz „face to face”
 • przećwiczeniu sesji rekrutacyjnej (na życzenie z wykorzystaniem kamery)
Dowiedz się więcej...
Dedykowany działom HR, jak i osobom prywatnym. Konsultanci Human Skills prowadzą na zlecenie Klientów szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych oraz indywidualne konsultacje dotyczące zmiany zatrudnienia. Realizujemy zewnętrzne rekrutacje, zamknięte projekty z zakresu Assessment/Development Center oraz  outplacematu.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • zmianach organizacyjnych w aktualnym miejscu pracy
 • efektywnym szukaniu nowej pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • tworzeniu profilów społecznościowych związanych z życiem zawodowym
 • przygotowaniu do projektów Assessment Center oraz Development Center
 • znalezieniu nowego zatrudnienia po zwolnieniu
 • komunikacji zmian w organizacji
Dowiedz się więcej...
Skupia się na wspieraniu Klienta w czasie modyfikacji, lub wyboru kierunku rozwoju zawodowego.

Jest zalecany w sytuacji konieczności określenia nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć sytuacji przygotowania do awansu, lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom zawodowym i radzenia sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy osobistej sfery życia Klienta. Skupia się na poprawie sytuacji w życiu prywatnym.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

CENNIK SESJI

Typ coachingu: Czas trwania sesji: Cena z 1 sesję:
EXECUTIVE / LEADERSHIP COACHING 55 min 400 zł netto
COACHING ZESPOŁOWY 55 min 400 zł netto
COACHING ZAWODOWY/JOB/CAREER 55 min 250 zł netto
OUTPLACEMENT COACHING 55 min 250 zł netto
LIFE COACHING 55 min 250 zł netto
  Oferta cenowa ważna do 31.12.2018r.
Human Skills wspiera firmy, instytucje i osoby prywatne w realizacji potencjału i wdrażaniu zmian.

 • Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych.
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 • Jesteśmy Firmą Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014
 • Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe.
 • Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz zarządzenie talentami.
 • Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sensualna Kobieta Biznesu.
 • Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb naszych Klientów.
 • Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach.
 • Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców.

Jako firma cenimy przede wszystkim:

 • Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług.
 • Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów.
 • Pasję, z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe.
 • Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.

Zawsze służymy poradą i pomocą, traktujemy Państwa w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani. Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, którzy nieustannie motywują nas do szukania nowych rozwiązań ułatwiających komunikację i współpracę swoim pracownikom.

REGULAMIN

ROZWIŃ REGULAMIN...
REGULAMIN SESJI

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia sesji coachingowych.
 2. Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 3. Miejscem realizacji sesji coachingowych jest siedziba biura Human Skills mieszcząca się przy ul. Widok 18/2 w Warszawie. Istnieje również możliwość sesji coachingowej na Skype, lub w formie rozmowy telefonicznej.
 4. Na życzenie Klienta jest możliwa realizacja sesji coachingowych w miejscu wskazanym przez Klienta. W takim przypadku będzie odrębnie ustalony koszt dojazdu do Klienta.
 • 2 Warunki zgłoszenia na sesję coachingową
 1. Zgłoszenia na sesję coachingową  należy dokonać poprzez kontakt z biurem za pośrednictwem adresu mailowego:  biuro@humanskills.pl, lub bezpośrednio drogą telefoniczną pod numerem (22) 2242196.
 2. Na podstawie bezpośredniego kontaktu określony zostaje termin sesji.
 • 3 Sesja coachingowa
 1. Sesje odbywają się w odstępach czasu ustalonych z Klientem.
 2. Standardowy czas sesji to 55 minut.
 3. Sesje odbywają się w tygodniu roboczym od godziny 08:00 do 20:00 w ustalonych z biurem Human Skills dniach.
 4. Z uwagi na poufność rozmów oraz ich kontekst, nie jest dozwolone nagrywanie, bądź utrwalanie sesji w innej formie niż odręczne notatki Klienta.
 5. Efekty coachingu są uzależnione od pracy dwóch stron. Nie można w pełni zagwarantować efektów.
 6. Coach nie odpowiada za zatajenie informacji przez Klienta o ważnych sprawach mających wpływ na przebieg sesji.
 7. Prosimy o potwierdzenie sesji na 24h przed ustalonym terminem.
 8. Sesje coachingowe odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania, z zachowaniem zasad etyki oraz poufności.
 9. Ilość spotkań z coachem uzależniona jest od indywidualnych potrzeb Klienta, weryfikowanych na pierwszym spotkaniu.
 10.  Dla zwiększenia efektywności coachingu – rekomendowany jest cykl profesjonalnych spotkań z coachem w określonych odstępach czasowych, dlatego zalecamy rezerwację terminów z wyprzedzeniem.
 11. Prosimy o punktualność. Klientowi, który spóźnił się na spotkanie nie przysługuje przedłużenie sesji o czas  spóźnienia.
 12. W przypadku spóźnienia Klient będzie proszony o uregulowanie należności za całość spotkania.
 13. Sesje mogą być realizowane w biurze firmy Human Skills, telefonicznie, lub poprzez Skype.
 • 4 Odwołanie sesji coachingowej
 1. Szanując wzajemny czas i zobowiązania, w przypadku nagłych zdarzeń losowych uniemożliwiających pojawienie się w zarezerwowanym terminie Klient zobowiązany jest poinformować o odwołaniu sesji na minimum 24 godziny poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z biurem (22) 2242195, 2242196, lub drogą mailową na adres biuro@humanskills, bądź smsem na numer 505-227-793.
 2. W przypadku odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godzin przed sesją Klient pokrywa koszty coachingu.
 • 5 Płatności:
 1. Przedpłatę, na podstawie faktury proforma za wybrany cykl sesji należy uiścić:
 2. Przelewem: Human Skills ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa, mbank 18 1140 2004 0000 3202 6836 0723
 3. Gotówką bezpośrednio po spotkaniu u pracownika biura Human Skills.
 4. Wystawiamy faktury VAT.
 5. Do kwoty należy dodać 23% Vat.
Zapytaj o dedykowaną ofertę
 • E-mail*
  1
 • Telefon*
  2
 • Temat*
  3
 • Treść*wiadomości
  4
 • 5
Zgłoszenia na coaching:

biuro@humanskills.pl
(22) 224 21 95, 96

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność