Polska Izba Firm Szkoleniowych

COACHING

Szanowni Państwo,

COACHING

Zapraszamy do skorzystania z oferty coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

Coaching jest formą dedykowanego i intensywnego szkolenia poprzez metody związane z psychologią i neurobiologią. Pomaga w przyśpieszeniu tempa rozwoju oraz pracy nad określonymi potrzebami, dzięki czemu skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności.

Coaching skupia się również na analizie kompetencji i dzięki narzędziom rozwojowym dobranym do danej osobowości i jej sytuacji życiowej pozwala na w miarę szybkie efekty pracy. Z naszymi Klientami pracujemy nad tematami związanymi z rozwojem osobistym, karierą zawodową, finansami, work life balance oraz relacjami interpersonalnymi. Skupiamy się na rozwoju kompetencji miękkich z zakresu zarządzania sobą w czasie, radzeniem sobie z emocjami i stresem, autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych, innowacyjności, odpowiedzialności biznesowej itp., analizie sytuacji zawodowej i zaplanowaniu działań, weryfikacji potencjału zespołowego.

Celem firmy szkoleniowej Human  Skills jest wzmocnienie oraz wsparcie Klientów w zakresie zaplanowanej zmiany/rozwoju.

PROJEKT COACHINGOWY

 I Sesja

 • Określenie potrzeb Klienta.
 • Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).
 • Zaplanowanie i omówienie planu działania.
 • Akceptacja planu przez Klienta.
 • Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

 • Faza właściwa coachingu.
 • Praca nad celami Klienta.
 • Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

 • Podsumowanie wyników.
 • Omówienie wniosków.
 • Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.
METODY PRACY PODCZAS SESJI COACHINGOWEJ:

 • miniwykład i dyskusja
 • prezentacje multimedialne
 • studia przypadków (case’y),
 • analiza sytuacji
 • testy
 • brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
 • zadania do wykonania między sesjami
RODZAJE COACHINGU
Dowiedz się więcej...
Dedykowany kadrom zarządzającym, w tym kluczowym menadżerom, kierownikom, dyrektorom i prezesom. Dotyczy rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań prowadzonego działu/biznesu. Dostarcza narzędzi zwiększających efektywność.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • 10 praw władzy.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz dopasowanie do strategii organizacji.
 • Opracowanie planów przywództwa.
 • Budowanie sieci wsparcia oraz zaufania ze strony zarządu, zespołu oraz klientów firmy.
 • Rozwój kompetencji związanej z realizacją celów stanowiska oraz celów organizacji.
 • Współpraca z zarządem.
 • Tworzenie i komunikowanie wizji.
 • Sztuka przemawiania i prowadzenia prezentacji.
 • Sztuka słuchania.
 • Wywieranie wpływu na otoczenie.
 • Sztuka pisania czyli efektywna komunikacja pisemna.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie niedopasowanym zespołem.
 • Planowanie i organizowanie czasu pracy.
 • Prowadzenie efektywnych spotkań.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie zmianą w zespole.
 • Budowa dopasowanego zespołu – rekrutacja i zwalnianie.
 • Formalne ocenianie podległego zespołu.
 • Przekazywanie nieformalnych informacji zwrotnych.
 • Zarządzanie ryzykiem konfliktów w zespole.
 • Rozwiązywanie problemów.
Dowiedz się więcej...
Dedykowany zespołom. Skupia się na rozwoju potencjału zawodowego uczestników. Ma na celu zwiększenie efektywności zespołu, poprawieniu atmosfery, wsparciu w konkretnym celu, konsolidacji po zmianach.

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

 • analizę SWOT danego zespołu
 • weryfikację potrzeb zespołu
 • weryfikację ognisk zapalnych w zespole
 • konsolidację zespołu po zmianie
 • wzmocnienie zespołu
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych, czy też bieżących zadań. Rozwija umiejętności, pozwala skupić się na zmianie przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • weryfikacji potencjału zespołowego
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy rozwoju zawodowego w zakresie zmiany pracy.  Dedykowany Klientom biorącym udział w projektach outplacement.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • określeniu stanowisk oraz firm, do których będą składać aplikacje (przygotowanie strategiczne)
 • weryfikacji ogłoszeń o pracę
 • poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych typu CV oraz list motywacyjny
 • modyfikacji wszelkich błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy
 • nauce tworzenia profesjonalnego PR-u na portalach społecznościowych
 • przećwiczeniu technik skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej oraz „face to face”
 • przećwiczeniu sesji rekrutacyjnej (na życzenie z wykorzystaniem kamery)
Dowiedz się więcej...
Dedykowany działom HR, jak i osobom prywatnym. Konsultanci Human Skills prowadzą na zlecenie Klientów szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych oraz indywidualne konsultacje dotyczące zmiany zatrudnienia. Realizujemy zewnętrzne rekrutacje, zamknięte projekty z zakresu Assessment/Development Center oraz  outplacematu.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • zmianach organizacyjnych w aktualnym miejscu pracy
 • efektywnym szukaniu nowej pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • tworzeniu profilów społecznościowych związanych z życiem zawodowym
 • przygotowaniu do projektów Assessment Center oraz Development Center
 • znalezieniu nowego zatrudnienia po zwolnieniu
 • komunikacji zmian w organizacji
Dowiedz się więcej...
Skupia się na wspieraniu Klienta w czasie modyfikacji, lub wyboru kierunku rozwoju zawodowego.

Jest zalecany w sytuacji konieczności określenia nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć sytuacji przygotowania do awansu, lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom zawodowym i radzenia sobie z nimi
Dowiedz się więcej...
Dotyczy osobistej sfery życia Klienta. Skupia się na poprawie sytuacji w życiu prywatnym.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

CENNIK SESJI

Typ coachingu: Czas trwania sesji: Cena z 1 sesję:
COACHING BIZNESOWY

(praca nad tematami służbowymi oraz na życzenie służbowymi i prywatnymi)

ZARZĄD FIRMY

(prezes, dyrektor generalny, dyrektor jednostki)

55 min 500 zł netto
KADRA ZARZĄDZAJĄCA

(dyrektor pionu, kierownik, lider zespołu)

55 min 400 zł netto
SPECJALIŚCI

(stanowiska samodzielne)

55 min 300 zł netto
COACHING PERSONALNY

(praca nad tematami prywatnymi)

55 min 250 zł netto
  Oferta cenowa ważna do 30.06.2019r.
Human Skills wspiera firmy, instytucje i osoby prywatne w realizacji potencjału i wdrażaniu zmian.

 • Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych.
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 • Jesteśmy Firmą Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014
 • Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe.
 • Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz zarządzenie talentami.
 • Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sensualna Kobieta Biznesu.
 • Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb naszych Klientów.
 • Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach.
 • Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców.

Jako firma cenimy przede wszystkim:

 • Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług.
 • Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów.
 • Pasję, z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe.
 • Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.

Zawsze służymy poradą i pomocą, traktujemy Państwa w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani. Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, którzy nieustannie motywują nas do szukania nowych rozwiązań ułatwiających komunikację i współpracę swoim pracownikom.

REGULAMIN

ROZWIŃ REGULAMIN...
REGULAMIN SESJI

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia sesji coachingowych.
 2. Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 3. Miejscem realizacji sesji coachingowych jest siedziba biura Human Skills mieszcząca się przy ul. Widok 18/2 w Warszawie. Istnieje również możliwość sesji coachingowej na Skype, lub w formie rozmowy telefonicznej.
 4. Na życzenie Klienta jest możliwa realizacja sesji coachingowych w miejscu wskazanym przez Klienta. W takim przypadku będzie odrębnie ustalony koszt dojazdu do Klienta.
 • 2 Warunki zgłoszenia na sesję coachingową
 1. Zgłoszenia na sesję coachingową  należy dokonać poprzez kontakt z biurem za pośrednictwem adresu mailowego:  biuro@humanskills.pl, lub bezpośrednio drogą telefoniczną pod numerem (22) 2242196.
 2. Na podstawie bezpośredniego kontaktu określony zostaje termin sesji.
 • 3 Sesja coachingowa
 1. Sesje odbywają się w odstępach czasu ustalonych z Klientem.
 2. Standardowy czas sesji to 55 minut.
 3. Sesje odbywają się w tygodniu roboczym od godziny 08:00 do 20:00 w ustalonych z biurem Human Skills dniach.
 4. Z uwagi na poufność rozmów oraz ich kontekst, nie jest dozwolone nagrywanie, bądź utrwalanie sesji w innej formie niż odręczne notatki Klienta.
 5. Efekty coachingu są uzależnione od pracy dwóch stron. Nie można w pełni zagwarantować efektów.
 6. Coach nie odpowiada za zatajenie informacji przez Klienta o ważnych sprawach mających wpływ na przebieg sesji.
 7. Prosimy o potwierdzenie sesji na 24h przed ustalonym terminem.
 8. Sesje coachingowe odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania, z zachowaniem zasad etyki oraz poufności.
 9. Ilość spotkań z coachem uzależniona jest od indywidualnych potrzeb Klienta, weryfikowanych na pierwszym spotkaniu.
 10.  Dla zwiększenia efektywności coachingu – rekomendowany jest cykl profesjonalnych spotkań z coachem w określonych odstępach czasowych, dlatego zalecamy rezerwację terminów z wyprzedzeniem.
 11. Prosimy o punktualność. Klientowi, który spóźnił się na spotkanie nie przysługuje przedłużenie sesji o czas  spóźnienia.
 12. W przypadku spóźnienia Klient będzie proszony o uregulowanie należności za całość spotkania.
 13. Sesje mogą być realizowane w biurze firmy Human Skills, telefonicznie, lub poprzez Skype.
 • 4 Odwołanie sesji coachingowej
 1. Szanując wzajemny czas i zobowiązania, w przypadku nagłych zdarzeń losowych uniemożliwiających pojawienie się w zarezerwowanym terminie Klient zobowiązany jest poinformować o odwołaniu sesji na minimum 24 godziny poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z biurem (22) 2242195, 2242196, lub drogą mailową na adres biuro@humanskills, bądź smsem na numer 505-227-793.
 2. W przypadku odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godzin przed sesją Klient pokrywa koszty coachingu.
 • 5 Płatności:
 1. Przedpłatę, na podstawie faktury proforma za wybrany cykl sesji należy uiścić:
 2. Przelewem: Human Skills ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa, mbank 18 1140 2004 0000 3202 6836 0723
 3. Gotówką bezpośrednio po spotkaniu u pracownika biura Human Skills.
 4. Wystawiamy faktury VAT.
 5. Do kwoty należy dodać 23% Vat.
Zapytaj o dedykowaną ofertę
 • E-mail*
  1
 • Telefon*
  2
 • Temat*
  3
 • Treść*wiadomości
  4
 • 5
Zgłoszenia na coaching:

biuro@humanskills.pl
(22) 224 21 95, 96

Kontakt

Możesz wysłać nam wiadomość i odpowiemy na nią jak najszybciej.

Pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Naciśnij ENTER aby wysłać

Chcesz otrzymywać powiadomienia o rabatach na szkolenia, nowych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera!

Dbamy o Twoją prywatność