trening dla trenerów wewnętrznych

Trening dla trenerów wewnętrznych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Kurs dedykowany trenerom realizującym szkolenia w różnych organizacjach to jeden z najważniejszych warsztatów dla pracowników pionu szkoleń z działu Efektywność osobista. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to praktyczne kursy, podczas których kompleksowo przygotowujemy pracowników zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Warsztat dla trenerów wewnętrznych koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności z wielu różnych kluczowych w pracy trenera obszarów. Trenować będziemy między innymi zdolności i kompetencje z takich dziedzin, jak: projektowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów wewnętrznych realizowane jako warsztat otwarty prowadzimy w trybie stacjonarnym oraz jako wygodne i atrakcyjne dla zabieganych szkolenie online.

Skuteczny trener to trener, który potrafi zainteresować słuchaczy tematem i zmotywować pracowników do nauki i aktywnego rozwijania umiejętności w czasie kursu. To człowiek, do którego ma się zaufanie. Dobrego trenera muszą również charakteryzować: umiejętności organizacyjne, perfekcyjne opanowanie umiejętności komunikacyjnych, zdolność aktywnego słuchania, biegłość w prezentowanym temacie i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów opracowane przez współpracujących z nami ekspertów koncentrują się właśnie na tych wszystkich elementach, które gwarantują skuteczność procesu szkolenia w firmie, a zależą od pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie tego procesu. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” to warsztat umiejętności praktycznych, dlatego podczas kursu skupiamy się na działaniu i ćwiczymy zastosowanie zdobytej wiedzy w konkretnych zadaniach i sytuacjach. Staramy się również, by program szkolenia był maksymalnie dopasowany do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów i celów biznesowych zatrudniających ich firm i instytucji. Starannie dobieramy przykłady, case studies, techniki i metody nauczania, dzięki którym będą w czasie kursu trenowane: sztuka aktywnego słuchania, autoprezentacja, umiejętności komunikacyjne, efektywność osobista. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych prowadzą w naszej szkole osoby z ogromnym doświadczeniem trenerskim, które mogą pochwalić się wieloma sukcesami w swoje aktywności zawodowej i doskonale wiedzą, na czym polega praca profesjonalnego trenera. Dajemy gwarancję, że Kursanci będą mogli się w Human Skills uczyć od najlepszych.

Trening dla trenerów wewnętrznych jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do pracowników działu szkoleń. Jeśli interesują Państwa inne, bardziej uniwersalne kursy poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy Państwa na pozostałe przygotowane przez nas warsztaty, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie „Work-life balance, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Sprawdź naszą Akademię Trenera – projekt na zamówienie (link)

Trening dla trenerów wewnętrznych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

trening dla trenerów wewnętrznych

Kurs dedykowany trenerom realizującym szkolenia w różnych organizacjach to jeden z najważniejszych warsztatów dla pracowników pionu szkoleń z działu Efektywność osobista. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to praktyczne kursy, podczas których kompleksowo przygotowujemy pracowników zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Warsztat dla trenerów wewnętrznych koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności z wielu różnych kluczowych w pracy trenera obszarów. Trenować będziemy między innymi zdolności i kompetencje z takich dziedzin, jak: projektowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów wewnętrznych realizowane jako warsztat otwarty prowadzimy w trybie stacjonarnym oraz jako wygodne i atrakcyjne dla zabieganych szkolenie online.

Skuteczny trener to trener, który potrafi zainteresować słuchaczy tematem i zmotywować pracowników do nauki i aktywnego rozwijania umiejętności w czasie kursu. To człowiek, do którego ma się zaufanie. Dobrego trenera muszą również charakteryzować: umiejętności organizacyjne, perfekcyjne opanowanie umiejętności komunikacyjnych, zdolność aktywnego słuchania, biegłość w prezentowanym temacie i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów opracowane przez współpracujących z nami ekspertów koncentrują się właśnie na tych wszystkich elementach, które gwarantują skuteczność procesu szkolenia w firmie, a zależą od pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie tego procesu. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” to warsztat umiejętności praktycznych, dlatego podczas kursu skupiamy się na działaniu i ćwiczymy zastosowanie zdobytej wiedzy w konkretnych zadaniach i sytuacjach. Staramy się również, by program szkolenia był maksymalnie dopasowany do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów i celów biznesowych zatrudniających ich firm i instytucji. Starannie dobieramy przykłady, case studies, techniki i metody nauczania, dzięki którym będą w czasie kursu trenowane: sztuka aktywnego słuchania, autoprezentacja, umiejętności komunikacyjne, efektywność osobista. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych prowadzą w naszej szkole osoby z ogromnym doświadczeniem trenerskim, które mogą pochwalić się wieloma sukcesami w swoje aktywności zawodowej i doskonale wiedzą, na czym polega praca profesjonalnego trenera. Dajemy gwarancję, że Kursanci będą mogli się w Human Skills uczyć od najlepszych.

Trening dla trenerów wewnętrznych jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do pracowników działu szkoleń. Jeśli interesują Państwa inne, bardziej uniwersalne kursy poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy Państwa na pozostałe przygotowane przez nas warsztaty, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie „Work-life balance, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Sprawdź naszą Akademię Trenera – projekt na zamówienie (link)

Cele i Korzyści

Trening dla trenerów wewnętrznych to jeden z wielu wyspecjalizowanych kursów w naszej ofercie, których polem zainteresowania jest sprawność zawodowa i efektywność osobista. Szkolenia otwarte dla trenerów zatrudnionych w firmach i instytucjach dostępne w najnowszym katalogu naszych kursów mają na celu wszechstronne przygotowanie pracowników odpowiedzialnych za rozwój personelu do realizacji najważniejszych zadań przypisanych stanowisku trenera. Trenujemy w czasie prezentowanego warsztatu umiejętności z takich obszarów jak: planowanie i prowadzenie szkoleń, techniczne przygotowanie i organizacja kursów, autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów wewnętrznych staramy się przy tym każdorazowo dostosować do pilnych potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów i ich indywidualnych preferencji, a analizy, przykłady i ćwiczenia pojawiające się w czasie zajęć dopasowujemy do doświadczeń Uczestników warsztatu. Trening prowadzimy stacjonarnie w naszej siedzibie lub podczas zajęć online – nasi Klienci mogą dzięki temu swobodnie wybierać formę kursu i decydować, w jakich okolicznościach rozwijane mają być ich kompetencje trenerskie i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to certyfikowane programy szkoleniowe, a za ich standard odpowiada zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów – wyjątkowo doświadczonych trenerów projektujących i prowadzących nasze szkolenia. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” to nowoczesna usługa szkoleniowa. Szczególną uwagę przykładamy do tego, by Uczestnicy zajęć mieli okazję poznawać najnowsze trendy i nowe koncepcje związane z mentoringiem i szkoleniem, a w czasie sięgamy po nowatorskie narzędzia, techniki i metody pracy. Również nad aktualnością i skutecznością wykorzystywanych w czasie kursu instrumentów i metod nauczania czuwają eksperci, których specjalnościami są takie dziedziny jak coaching, zarządzanie talentami, mentoring, organizacja szkoleń, i efektywność osobista. Szkolenia otwarte dla pracowników działu szkoleń prowadzimy w zgodzie z filozofią Activity Based Learning i cyklem Kolba. Otwarty warsztat dla trenerów kończy się wydaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills. Pozyskanie świadectwa to najlepszy sposób na udokumentowanie kwalifikacji trenerskich i nabycie wartościowych w pracy mentora i pracownika HR umiejętności takich jak komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów zaplanowaliśmy jako intensywny dwudniowy kurs, dzięki czemu na każde z zagadnień dotyczących organizacji szkoleń możemy poświęcić wystarczająco dużo czasu i zyskać pewność, że wszyscy Kursanci zrealizowali cele założone na początku warsztatu.

Jakie korzyści oferuje „Trening dla trenerów wewnętrznych”?

Kurs dla trenerów to pionierski projekt szkoleniowy, którego tematem jest sztuka profesjonalnego planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, budowanie wizerunku mentora i efektywność osobista. Szkolenia trenerskie to intensywne kursy praktyczne – podczas zajęć rozwijamy konkretne zdolności przydatne w pracy trenerskiej i umiejętności posługiwania się narzędziami ułatwiającymi projektowanie i wdrażanie pracowniczych projektów rozwojowych. Program treningu zakłada dużą elastyczność i wysoki stopień indywidualizacji, które są wyróżnikami wszystkich naszych warsztatów z działu Efektywność osobista. Szkolenie otwarte dla pracowników pionu szkoleń każdorazowo staramy się uzupełnić treściami i przykładami wywiedzionymi z doświadczeń naszych Kursantów, by możliwie jak najpełniej przygotować ich do realizacji zadań i rozwiązywania problemów, z którymi faktycznie stykają się w swojej pracy. Każdy warsztat adresowany do trenerów rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, a na podstawie jej wyników dobieramy ćwiczenia i metody nauczania, dzięki którym ćwiczona będzie ich zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia trenerskie prezentują fachową i aktualną wiedzę oraz uczą wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” rozwija m.in. umiejętności planowania, organizowania i ewaluowania szkoleń, wyznaczania celów, doboru metod szkolenia, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie szkolenia, prowadzenia prezentacji, sesji feedbackowych i wiele, wiele innych, od których zależy sprawność zawodowa trenera i mentora oraz jego sprawność, skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia kompleksowo przygotowują do pracy w dziale kadr i szkoleń w dowolnej organizacji.

„Trening dla trenerów wewnętrznych” wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • dynamice procesu grupowego i zjawiskach grupowych, takich jak m.in. normy i role grupowe;
 • metodach uczenia się poprzez doświadczenie podczas prowadzonych szkoleń;
 • sposobach zaangażowania uczestników, utrzymania i skupienia uwagi audytorium;
 • metodach współpracy z grupą oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach na pozór nieprzewidywalnych;
 • roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Otwarty kurs dla pracowników działu szkoleń rozwija kluczowe dla trenerów umiejętności:

 • efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń;
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń i wystąpień;
 • elastycznej adaptacji do zmieniającej się dynamiki grupy i innych okoliczności szkolenia;
 • aktywnego słuchania.

Szkolenie dla trenerów kształtuje i pogłębia uniwersalne kompetencje związane z:

 • autoprezentacją;
 • budowaniem relacji z grupą;
 • kreowaniem wiarygodnego wizerunku profesjonalisty;
 • prowadzeniem szkoleń dla trenerów wewnętrznych.

Kurs otwarty „Trening dla trenerów wewnętrznych” koncentruje się na doskonaleniu wyspecjalizowanych umiejętności i kluczowych kompetencji, od których zależy sprawność działania trenera i jego efektywność osobista. Szkolenie poświęcone zagadnieniom nowoczesnego mentoringu pozwalają profesjonalnie przygotować się do roli mentora, trenera, coacha pracującego w realiach współczesnego świata w dowolnej firmie, instytucji czy organizacji.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
25-26.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
24-25.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
04-05.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
23-24.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
27-28.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
28-29.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH – KURS ONLINE

„Trening dla trenerów wewnętrznych” to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych kursów z działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone planowaniu, organizacji i prowadzeniu szkoleń to zdalne warsztaty skupione na rozwoju różnorodnych umiejętności, dzięki którym trenerzy wewnętrzni mogą wzbogacić i udoskonalić swój warsztat oraz zdobyć usystematyzowaną wiedzę niezbędną do realizacji szkoleń pracowniczych. Kursy dla trenerów mają na celu wszechstronny rozwój, a dotyczy on wielu różnych istotnych dla pracy w dziale szkoleń obszarów takich jak: planowanie i projektowanie szkoleń, budowanie relacji, zarządzanie stresem, autoprezentacja, komunikacja, efektywność osobista. Szkolenie trenerskie w wariancie online realizujemy na popularnych i przyjaznych w obsłudze serwisach stworzonych do organizowania spotkań online Zoom lub Clickmeeting. Udział w warsztacie nie wymaga wysokich umiejętności technicznych ani instalowania specjalistycznego oprogramowania. Zdalna forma treningu pozwala Kursantom skutecznie i bez marnowania czasu na podróże pogłębiać kompetencje i wpływać na to, jak wysoka jest ich sprawność zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów to warsztaty skoncentrowane na praktyce. Otwarty kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” trwa dwa dni. Każdy z dwóch dni sesji szkoleniowej jest wypełniony licznymi ćwiczeniami, które pomagają Kursantom zdobyć umiejętności z poszczególnych dziedzin (np.: organizacja szkoleń, aktywne słuchanie, efektywność osobista). Szkolenia zdalne składają się z 9 modułów rozwijających najważniejsze dla pracy trenerskiej zagadnienia, a ich podsumowaniem jest przygotowanie przez Uczestników zajęć indywidualnych planów działania – osobistej listy poszkoleniowej z celami do realizacji. Na życzenie Kursantów trener prowadzący warsztat może zarekomendować Uczestnikom szkolenia również inne kursy uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów warto również uzupełnić kursami dedykowanymi dla działów HR, warsztatami z komunikacji interpersonalnej oraz szkoleniami specjalistycznymi (Assessment i Development Center, Talenty Gallupa i in.).

Szczegółowy program kursu online „Trening dla trenerów wewnętrznych”

Szkolenie: Trening dla trenerów wewnętrznych – jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji?

Planowanie, projektowanie i prowadzenie szkoleń, umiejętności trenerskie, efektywność osobista – szkolenia zdalne dla trenerów poświęcone powyższym zagadnieniom rozpoczynają się od diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów. Rezultaty tej diagnozy mają decydujący wpływ na finalny kształt prezentowanego poniżej programu kursu oraz dobór technik i metod nauczania, dzięki którym będą doskonalone umiejętności z obszarów mentoring i efektywność osobista. Szkolenie może być dopełnione alternatywnymi treściami, analizami i ćwiczeniami, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza trenerska przeprowadzona na początku zajęć. „Trening dla trenerów wewnętrznych” to maksymalnie zindywidualizowany program szkoleniowy – doświadczenia Kursantów i ich realne potrzeby szkoleniowe decydują o tym, jakie zagadnienia są bardziej szczegółowo omawiane i na których obszarach rozwojowych intensywniej koncentruje się kurs. O optymalne dopasowanie zawartości programu dba ekspert prowadzący zajęcia i to on dobiera najodpowiedniejsze dla danej grupy szkoleniowej ścieżki rozwoju z obszarów – organizacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja, zarządzanie stresem, osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to intensywne warsztaty praktyczne. Zdalny kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” prowadzimy w zgodzie z regułami modelu ABL (Activity Based Learning) oraz założeniami cyklu Kolba. Warsztat jest zaplanowany na dwa dni, a każdy dzień szkolenia trwa około 7 godzin zegarowych. Wszystkie osoby zapisane na kurs trenerski otrzymują od nas dodatkowo w komplet materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznych wiadomości z dziedzin: organizacja i ewaluacja szkoleń, skuteczna komunikacja, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, efektywność osobista. Szkolenia online dla pracowników działów szkoleń kończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu w Human Skills.

Dzień 1

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć.

09:30 – 10:00

Moduł I. Trening dla trenerów wewnętrznych – wprowadzenie

 • Elementy treningu integracyjnego trenera z grupą szkoleniową (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
 • Przedstawienie programu szkolenia, planu, celów szkolenia.
 • Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.
 • Mini-wykład oraz praktyczne przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą wraz z omówieniem. Przykłady.

10:00 – 11:15

Moduł II. Trening dla trenerów – planowanie i projektowanie szkoleń

 • Trójkąt kompetencji trenera (omówienie, ćwiczenie indywidualne, dyskusja).
 • Role trenera w procesie szkoleniowym.
 • Metoda Human Performance Improvement (HPI) w prowadzeniu szkoleń.
 • Warunki uczenia dorosłych podczas prowadzonych przez trenera szkoleń.
 • Cztery etapy uczenia się.
 • Piramida zapamiętywania.
 • Cykl Kolba – jak go wdrożyć w plan szkolenia?
 • Metody określania celów szkolenia.
 • Dobór metod szkoleniowych do celów warsztatu/ wykładu.
 • Zarządzanie czasem szkoleniowym przez trenera podczas szkolenia.
 • Model efektywności szkolenia Kirkpatricka.
 • Ścieżka działań wzmacniających efekty szkolenia (prezentacja).
 • Normy etyczne, jakich musi przestrzegać trener (prezentacja).

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30

Moduł III. Trening dla trenerów – zasady przygotowania szkolenia od strony technicznej

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja możliwości).
 • Sprzęt audiowizualny (flipchart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
 • Przygotowanie slajdów i flipchartów (prezentacja stylu amerykańskiego i standardowego wraz z trickami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
 • Sala szkoleniowa – jak zadbać o swój teren?
 • Przygotowanie akcesoriów do ćwiczeń i gier (mini-wykład o zasadach budowania ćwiczeń szkoleniowych wraz z praktycznym zastosowaniem wskazówek; projektowanie ćwiczenia, omówienie rezultatu ćwiczenia na forum grupy).
 • Najczęstsze błędy trenerskie (prezentacja).
 • Analiza SWOT dla trenera w organizacji (ćwiczenie indywidualne, omówienie).

12:30 – 13:20 Przerwa obiadowa

13:20 – 14:30

Moduł IV. Trening dla trenerów wewnętrznych – najważniejsze umiejętności trenerskie

 • Techniki zarządzania stresem przed i podczas szkolenia (mini-wykład omawiający pojęcia eustresu i dystresu, prezentacja technik radzenia sobie ze stresem na tydzień przed szkoleniem, na dzień przed szkoleniem oraz tuż przed drzwiami sali szkoleniowej).
 • Umiejętność aktywnego słuchania – przypomnienie zasad parafrazy oraz siły pauzy (ćwiczenie).
 • Mowa ciała trenera podczas prowadzenia szkolenia (ćwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy).
 • Rola głosu trenera podczas prowadzenia szkolenia (ćwiczenie na forum grupy poprawnej wymowy).

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40

Moduł V. Trening dla trenerów wewnętrznych – techniki prowadzenia szkoleń

 • Zasady zdobywania zaufania grupy – prezentacja tricków trenerskich.
 • Skuteczny przekaz informacji oraz zasady utrzymania uwagi i zaangażowania uczestników (mini wykład oraz prezentacja obecnego, indywidualnego sposobu przekazywania treści. Analiza wystąpienia przez audytorium z praktycznym ćwiczeniem zasad feedbacku).
 • Chwalenie uczestników szkoleń przez trenera – prezentacja tricków trenerskich.
 • Kreatywne myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (ćwiczenie pracy z grupą).

Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi: planowanie konspektu szkolenia.

15:40 – 16:00

Podsumowanie 1 dnia kursu: powtórzenie najważniejszych zagadnień, stworzenie przez Uczestników osobistej listy poszkoleniowej, której tematem jest sztuka organizacji szkoleń i efektywność osobista. Szkolenie rozpoczyna się następnego dnia od omówienia zadania i osobistej check-listy.

 

Dzień 2

09:00 – 09:15

Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce

09:15 – 09:45

Omówienie zadania domowego.

09:45 – 10:45

Moduł VI. Trening dla trenerów wewnętrznych – prezentacje

 • Wystąpienia Uczestników wykorzystujące w praktyce informacje zdobyte podczas pierwszego dnia (ćwiczenie indywidualne, wystąpienia wraz z nagraniem).
 • Sesja feedbackowa dla Uczestników szkolenia.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30

Moduł VII. Trening dla trenerów wewnętrznych – techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń (ćwiczenia)

 • Pytania bez odpowiedzi.
 • Niezdyscyplinowana grupa.
 • Agresywny uczestnik.
 • Sytuacja kryzysowa.
 • Manipulacja ze strony uczestników.
 • Awaria sprzętu.
 • Przykłady uczestników.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie przykłady związane z wyżej wymienionymi trudnymi sytuacjami. Każdy będzie poproszony o prezentację na forum preferowanego systemu radzenia sobie z takimi zdarzeniami. Omówienie i wypracowanie najstosowniejszych metod.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30

Moduł VIII. Trening dla trenerów – próbki szkoleniowe Uczestników

 • Trener w praktyce. Każdy z Uczestników przeprowadzi próbkę szkoleniową na bazie wcześniej podanego tematu szkoleniowego.
 • Trener w boju – prezentacja na forum.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:50

Moduł IX. Trening dla trenerów wewnętrznych – analiza prezentacji/nagrań

Omówienie wraz z feedbackiem ze strony trenera prowadzącego oraz grupy szkoleniowej.

15:50 – 16:00

Zakończenie zajęć. Podsumowanie, omówienie najważniejszych treści i zagadnień. Wnioski. Stworzenie przez Uczestników kursu osobistej listy poszkoleniowej.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH – KURS STACJONARNY

„Trening dla trenerów wewnętrznych” to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych warsztatów z działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone planowaniu i prowadzeniu szkoleń to otwarte warsztaty skoncentrowane na rozwoju różnorodnych umiejętności, dzięki którym trenerzy wewnętrzni mogą udoskonalić swój warsztat oraz zdobyć usystematyzowaną wiedzę niezbędną do realizacji szkoleń pracowniczych. Stacjonarne kursy trenerskie mają na celu wszechstronny rozwój, a dotyczy on wielu różnych istotnych dla pracy w dziale szkoleń obszarów takich jak: projektowanie i planowanie szkoleń, budowanie relacji, autoprezentacja, zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów organizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie. Nasze centrum szkoleniowe to nowocześnie i komfortowo zaaranżowana przestrzeń, w której panują perfekcyjne warunki do nauki. Dbamy o to, by goszczeni przez nas Kursanci mogli w pełni koncentrować się na rozwijaniu umiejętności trenerskich i pogłębiali kompetencje, dzięki którym wzrośnie skuteczność, sprawność zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to praktyczne kursy, podczas których nauka opiera się na wielu ćwiczeniach i metodach aktywizujących: stacjonarny kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” realizujemy w zgodzie z modelem ABL (Activity Based Learning) oraz cyklem Kolba. Standardowy trening dla trenerów wewnętrznych składa się z 9 modułów tematycznych, a cały warsztat został rozplanowany na 2 dni szkoleniowe. Pojedyncza sesja trwa około 7 godzin zegarowych. W cenie szkolenia zapewniamy Kursantom poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej i obiad serwowany w pobliskiej restauracji. Wszyscy Uczestnicy treningu dla trenerów otrzymują od nas również pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznych wiadomości z dziedzin: organizacja i ewaluacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja, efektywność osobista. Szkolenia kończą się wystawieniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills. Na życzenie Kursantów trener może zarekomendować Uczestnikom zajęć również inne warsztaty uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów wewnętrznych warto także dopełnić kursami dedykowanymi dla pracowników działów HR, warsztatami z komunikacji interpersonalnej oraz szkoleniami specjalistycznymi (Talenty Gallupa, Assessment i Development Center i in.).

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Trening dla trenerów wewnętrznych”

Szkolenie: Trening dla trenerów wewnętrznych – jak planować i prowadzić szkolenia wewnątrz organizacji?

Umiejętności trenerskie, projektowanie i prowadzenie szkoleń, efektywność osobista – szkolenia stacjonarne poświęcone tym zagadnieniom rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy przeprowadzonej we wstępie do szkolenia mają decydujący wpływ na ostateczny kształt widocznego poniżej programu warsztatu oraz dobór metod i technik nauczania, dzięki którym doskonalone będą umiejętności z obszarów mentoring i efektywność osobista. Szkolenie trenerskie może być niekiedy uzupełnione dodatkowymi zagadnieniami, ćwiczeniami i przykładami, jeśli taką potrzebę ujawni diagnoza z początku zajęć. „Trening dla trenerów wewnętrznych” to zindywidualizowany program szkoleniowy – doświadczenia Uczestników zajęć oraz ich faktyczne potrzeby szkoleniowe decydują o tym, jakie treści są dokładniej omawiane i na których obszarach rozwojowych silniej skoncentruje się warsztat. O optymalne dostosowanie programu dba trener prowadzący zajęcia i to on dobiera optymalne dla danej grupy szkoleniowej ścieżki rozwoju z dziedzin– organizacja szkoleń, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, autoprezentacja, osobista efektywność. Szkolenia dla wewnętrznych trenerów to warsztaty o charakterze praktycznym. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” realizujemy w zgodzie z filozofią modelu Activity Based Learning oraz regułami Kolba. Kurs został zaplanowany na 2 dni, a każdy dzień warsztatu trwa około 7 godzin. Wszyscy Kursanci otrzymają od nas pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych – kompendium praktycznej wiedzy z dziedzin: organizacja i ewaluacja szkoleń, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, kreowanie wizerunku, efektywność osobista. Szkolenia dla pracowników pionów szkoleń pozwalają uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego kursu w naszym centrum szkoleniowym.

Dzień 1

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Kontrakt, ustalenie celów szkolenia i diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów.

09:30 – 10:00

Moduł I. Trening dla trenerów wewnętrznych – wprowadzenie

 • Trening integracyjny trenera z grupą szkoleniową (poznanie uczestników szkolenia pomiędzy sobą oraz trenera z grupą).
 • Prezentacja programu kursu, jego planu i celów.
 • Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników zajęć.
 • Kontrakt z grupą (mini-wykład, ćwiczenie zasad tworzenia kontraktu, przykłady).

10:00 – 11:15

Moduł II. Trening dla trenerów wewnętrznych – projektowanie i planowanie szkoleń

 • Trójkąt kompetencji trenerskich (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne).
 • Role trenera w procesie szkolenia.
 • Metoda HPI (Human Performance Improvement) w prowadzeniu szkolenia.
 • Uczenie się dorosłych.
 • 4 etapy uczenia się.
 • Cykl Kolba – jak wdrożyć jego założenia w plan kursu?
 • Piramida zapamiętywania.
 • Metody formułowania celów szkolenia.
 • Dobór metod nauczania do celów wykładu/szkolenia/warsztatu.
 • Model Kirkpatricka – model efektywności szkolenia.
 • Zarządzanie czasem szkoleniowym.
 • Ścieżki działań wzmacniających rezultaty szkolenia (prezentacja).
 • Normy etyczne, których musi przestrzegać trener (prezentacja).

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30

Moduł III. Trening dla trenerów – reguły technicznego przygotowania szkolenia

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja dostępnych opcji).
 • Sprzęt (rzutnik, flipchart, projektor itd. – rozlokowanie sprzętu a przestrzeń trenera).
 • Przygotowanie flipchartów i slajdów (styl amerykański i standardowy; tricki związane z czytelnością prezentowanych treści).
 • Przygotowanie akcesoriów do gier i ćwiczeń (mini-wykład o regułach tworzenia ćwiczeń, dobre praktyki i wskazówki; projektowanie ćwiczenia, omówienie rezultatu zdania na forum grupy).
 • Sala szkoleniowa – jak zatroszczyć się o swój teren?
 • Częste błędy w postępowaniu trenera (prezentacja).
 • Analiza SWOT w codzienności trenera (ćwiczenia indywidualne z omówieniem).

12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

13:20 – 14:30

Moduł IV. Trening dla trenerów wewnętrznych – kluczowe umiejętności trenerskie

 • Zarządzanie stresem przed i w czasie szkolenia (mini-wykład: pojęcia dystresu i eustresu, omówienie technik radzenia sobie ze stresem na tydzień/dzień i tuż przed szkoleniem).
 • Aktywne słuchanie – przypomnienie reguł parafrazowania oraz siły pauzy (ćwiczenia).
 • Mowa ciała trenera (ćwiczenia świadomej mowy ciała).
 • Głos trenera (ćwiczenia prawidłowej wymowy na forum grupy).

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:40

Moduł V. Trening dla trenerów wewnętrznych – techniki prowadzenia szkoleń

 • Zdobywanie zaufania grupy – zasady i prezentacja tricków.
 • Skuteczne przekazywanie informacji, reguły utrzymania uwagi i zaangażowania uczestników szkolenia (wykład, ćwiczenia)
 • Pochwała trenerska – prezentacja tricków trenerskich.
 • Twórcze myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (ćwiczenia pracy z grupą).

Zadanie do wykonania na kolejny dzień: projektowanie konspektu szkolenia.

15:40 – 16:00

Podsumowanie 1 dnia szkolenia: przypomnienie najistotniejszych treści, opracowanie przez Kursantów osobistej listy, której tematem jest sztuka organizacji szkoleń oraz efektywność osobista. Szkolenie w kolejnym dniu rozpoczyna się od omówienia osobistej check-listy i zadania domowego.

 

Dzień 2

09:00 – 09:15

Powitanie – napoje, herbata, kawa, przekąski, owoce

09:15 – 09:45

Zadanie domowe – omówienie

09:45 – 10:45

Moduł VI. Trening dla trenerów wewnętrznych – prezentacje trenerskie

 • Wystąpienia Kursantów wykorzystujące w praktyce wiadomości zdobyte w czasie poprzedniego dnia warsztatów (ćwiczenia indywidualne, wystąpienia i utrwalenie ich na nośniku).
 • Sesja feedbackowa dla Uczestników kursu.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30

Moduł VII. Trening dla trenerów wewnętrznych – techniki radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w czasie szkolenia (panel ćwiczeń)

 • Niezdyscyplinowana grupa.
 • Pytania bez odpowiedzi.
 • Sytuacja kryzysowa.
 • Awaria sprzętu.
 • Agresywny uczestnik.
 • Manipulacja ze strony uczestników.
 • Przykłady uczestników.

Wszyscy Kursanci otrzymają przykłady konkretnych sytuacji trudnych i zostaną poproszeni o przygotowanie prezentacji na temat metod radzenia sobie z tego rodzaju zdarzeniami. Omówienie i wypracowanie zestawu najskuteczniejszych metod.

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30

Moduł VIII. Trening dla trenerów wewnętrznych – próbki szkoleniowe Kursantów

 • Trener w praktyce. Każdy z Kursantów przeprowadzi próbkę szkoleniową na wybrany wcześniej temat.
 • Trener w boju – prezentacja próbek na forum grupy.

14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 – 15:50

Moduł IX. Trening dla trenerów wewnętrznych – analiza prezentacji i ich nagrań

Omówienie prezentacji wraz z feedbackiem ze strony trenera i grupy szkoleniowej.

15:50 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Wnioski. Opracowanie przez Kursantów własnej listy poszkoleniowej.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka I Profesjonalny Sekretarz/Asystent – Szkolenie Otwarte: Stacjonarne Oraz Online

Profilatyka antymobbinowa szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Najbardziej przydatne treści szkolenia: „Tworzenie scenariusza, ponieważ świetnie pokazuje, że to co wydaje się proste, jest bardzo wymagające.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenie z zakresu rozwoju technik trenerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić dla pracowników z takich firm jak: Somfy Sp. z o.o., Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., CAT LC Polska Sp. z o.o., Instytut Kosmetologii Estetycznej Cosmobelle, Iron Mountain Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Antalis Poland Sp. z o.o., Comp S.A., Svantek Sp. z o.o., Grenkeleasing Sp. z o.o., Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o., TFP Sp. z o.o., Kaeser Kompresoren Sp. z o.o., Pierre Fabrre Medicament Polska Sp. z o.o., PKC Group. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Frapol Sp. z o.o., Biofarm Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Innogy Polska S.A., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., Vistex Poland- CEE Sp. z o.o., IDEA MONEY S.A, JAMP Sp. z o.o., VIGO System S.A., Travel Office Management Sp. z o.o., Winkelmann Sp. z o.o., Partner Serwis Sp z o.o., Voss Automotive Polska Sp. z o.o., Trefl S.A., Viva Packaging Poland Sp. z o.o., Ministerstwo Sprawiedliwości,  Sąd Okręgowy w Warszawie, PGE Elektrownia Turów S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Poradnia Psychologczno-Pedagogiczna Nr 1, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEUROSPEC”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sohbi, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne, Amlux Sp. Z o.o., WUP WARSZAWA, BAIN GLOBAL BUSINESS SERVICES CENTER, LANTMANNEN UNIBAKE; PKP, Lux med. Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., ASCENSIA DIABETS CARE POLAND SP. Z O.O.. Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o.,  ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., THULE Sp z o.o., Exatel S.A., J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., WIRECO Poland Sp. z o.o., TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., Konspol Holding Sp. z o.o., Senpuro Home Sp z o.o., BOWA POLSKA Sp. z o.o., Blue HUNTERS Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas